Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular

Yıl: 2003 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 161 - 164 Metin Dili: Türkçe
hred

Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular

Öz:
Amaç: Üst gastrointestinal endoskopik inceleme yapılan olgulardan herhangi bir nedenle daha önce mideye cerrahi girişim uygulanmış olanlar demografik özellikleri, endoskopi ve patoloji bulguları ile özellikle yeniden cerrahi tedavi gerektiren olgular olmak üzere uygulanan tedaviler retrospektif olarak incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Ocak 1998 ile Aralık 2002 yılları arasında Düzce Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji endoskopi ünitelerinde üst gastrointestinal endoskopik inceleme yapılan olgulardan herhangi bir nedenle daha önce mideye cerrahi girişim uygulanmış olan 51 olgu incelenmiştir. Bulgular: Bu grup hastalar çoğunlukla orta-ileri yaşta (ortalama 63 yaş) olup olguların %74.5'i (38) erkekti. Bu olgularda en sık saptanan patolojik bulgular sırasıyla post gastrektomi gastriti 24 (%47), kronik Helikobakter Pilori gastriti 10 (%19.6), alkalen reflü gastrit 6 (%11.7), malignite 5 (%9.8) olarak belirlendi. Bu olguların 8'inde; malignite (4 olgu), alkalen reflü gastrit (3 olgu), gasrokolik fistül (1 olgu) nedeniyle yeniden gastrik cerrahi uygulandı. Sonuç: Peptik ülserin medikal tedavisinde sağlanan gelişme peptik ülser cerrahisini bu hastalığın komplikasyonlarının cerrahisi şeklinde sınırlandırmış bulunmaktadır. Ancak özellikle yaşlı hasta grubunda geçirilmiş mide cerrahisi sonrası rastlanan problemler cerrahiyi yakından ilgilendirmeye devam etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp

The endoscopic, pathologic and surgical findings of patients with previous gastric surgery

Öz:
Objective: Demographic, endoscopic and pathological findings of patients with previous gastric surgery from a cohort of upper gastrointestinal endoscopy cases and a subgroup of cases indicating gastric re-operation were investigated according to their therapies retrospectively. Material and Method: Fifty one upper gastrointestinal endoscopy cases who had previous gastric surgery from the cohort of Düzce School of Medicine Department of General Surgery and Gastroenterology endoscopy units were investigated. Results: These group of patients were mostly middle aged or elder (mean 63 years) and 38 (74.5%) of them were male. The pathological findings of the cases were postgastrectomy gastritis 24 (47%), chronic Helicobacter Pylori gastritis 10 (19.6%), alkaline reflux gastritis 6 (11.7%), and malignancy 5 (9.8%) respectively. Eigth of these had gastric surgery due to malignancy (4 cases), alkaline reflux gastritis (3 cases), and gastrocolic fistula (1 case). Conclusion: The invent in medical therapy of peptic ulcer disease gained limitations in peptic ulcer surgery like surgery of the complications of the disease. However problems occurring after gastric surgery especially in elder group of patients still interest surgeons.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Long-term prognosis after partial gastrectomy for gastroduo- denal ulcer.von Holstein CS. World J Surg 2000; 24:307-14.
  • Kubo M, Sasako M, Gotoda T, et al. Endoscopic evaluation of the remnant stomach after gastrectomy: proposal for a new classification. Gastric Cancer 2002; 5:83-9.
  • Svab J, Horejs J, Lukas M. Post-resection dumping synd­ rome. Rozhl Chir 2001; 80:521-4.
  • Safatle-Ribeiro AV, Ribeiro Junior U, Sakai P, Iriya K, Ishioka Gama-Rodrigues J. Gastric stump mucosa: is there a risk for carcinoma? Ar Gastroenterol 2001; 38:227-31.
  • Asaka M, Satoh K, Sugano K, et. al. Guidelines in the mana­ gement of Helicobacter pylori infection in Japan. Helicobacter 2001; 6:177-86.
  • Nittner H, Engelhart G, Hardmeier T, Ammann J. Follow-up study of B-ll-stomachs: clinical, endoscopic and histologic results. Helv Chir Acta 1980; 47:561-4.
  • Yamamoto S, Yamasaki Y, Kuwata K, Yamasaki H, Nisnida Y, Kobayashi Y. Role of Helicobacter pylori in residual gastritis after distal partial gastrectomy. World J Surg 1998; 22:28-34.
  • Martinez Castro R, Perez-Mateo Regadera M, Baltasar Torrejon A, et al. Value of endoscopy in the diagnosis of post­ operative gastritis caused by alkaline reflux. Rev Esp Enferm Dig 1995; 87:564-8.
  • Gorbashko Al, Ivanov NN. Endoscopic evaluation of reflux gastritis in patients operated on for stomach and duodenal ulcers. Vestn Khir İm I I Grek 1988; 141:22-6.
APA PEHLİVAN M, AKCAN Y, ERTAŞ E, KIVRAK M, ÖZAYDIN İ, GÜRLEYİK E (2003). Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 9(2), 161 - 164.
Chicago PEHLİVAN Mevlüt,AKCAN Yusuf,ERTAŞ Ertuğrul,KIVRAK Mine,ÖZAYDIN İsmet,GÜRLEYİK EMİN SAMİ Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 9, no.2 (2003): 161 - 164.
MLA PEHLİVAN Mevlüt,AKCAN Yusuf,ERTAŞ Ertuğrul,KIVRAK Mine,ÖZAYDIN İsmet,GÜRLEYİK EMİN SAMİ Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, vol.9, no.2, 2003, ss.161 - 164.
AMA PEHLİVAN M,AKCAN Y,ERTAŞ E,KIVRAK M,ÖZAYDIN İ,GÜRLEYİK E Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor. 2003; 9(2): 161 - 164.
Vancouver PEHLİVAN M,AKCAN Y,ERTAŞ E,KIVRAK M,ÖZAYDIN İ,GÜRLEYİK E Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor. 2003; 9(2): 161 - 164.
IEEE PEHLİVAN M,AKCAN Y,ERTAŞ E,KIVRAK M,ÖZAYDIN İ,GÜRLEYİK E "Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular." Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 9, ss.161 - 164, 2003.