Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 6 - 11 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi

Öz:
GİRİŞ ve AMAÇ: Akut kolesistit (AK), acil servise karın ağrısı başvurularının önemli nedenlerinden biridir. Nötrofil sayısındaki artış ve lökosit sayısındaki azalma inflamasyonun fizyolojik bir sonucudur nötrofil lenfosit oranı (NLO) diğer inflamatura markırlar gibi bu süreçte kullanılabilir..Bu çalışmamızda AC tanızında NLO'nın tanısal değeri araştırıldı. GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çalışmaya sağ üst kadran ağrısı ile başvuran 318 yetişkin hasta dahil edildi. Bu hastalar 1 Temmuz- 31 Aralık 2013 tarihleri arasında medikal kayıtları olan sağ üst kadran ultrasonografisi yapılan hastalardı. Hastalar AC, kolelitiazis ve patology olmayan grup olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Ultrasonografik bulguları ve hastanın tam kan sayımı parametreleri kaydedildi. Grupların NLO skorları hastanın kan parametrelerinden hesaplandı. BULGULAR: Çalışmamızda 382 hasta dosyası incelenmiş olup dışlama kriterlerine uyan 64 hasta çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya 318 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 221 tanesi (%69,5) kadın, 97 tanesi (%30,5) erkektir. Hastaların 58 tanesinde (% 18,2) akut kolesistit, 70 tanesinde (% 22) kolelitiazis saptanmıştır. 190 hastada (% 59,8) ise her hangi bir patoloji saptanmamıştır.Hastaların yaş ortalaması 47,12±17,30'tir. Akut kolesistit saptanan hastaların yaş ortalaması 55,87±18,48, kolelitiazis saptananan hastaların yaş ortalaması 46,41±16,27, herhangi bir patoloji saptanmayan yaş ortalaması 44,71±16,52'dir Gruplar arasında karşılaştırma yapıldığında NLO'ı akut kolesistit saptanan hastalarda 8,78±6,30, kolelitiazis saptananan hastalarda 2,93±1,69, herhangi bir patoloji saptanmayan hastalarda 3,72±4,02'dir. (p=<0.001) TARTIŞMA ve SONUÇ: NLO kolesistit tanısı alan hastalarda diğer 2 gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Akut kolesistit tanısında diğer inflamasyon belirteçleri ile birlikte kullanılabilecek değerli bir veri olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Genel ve Dahili Tıp Üroloji ve Nefroloji Acil Tıp Hematoloji Geriatri ve Gerontoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri

Clinical Importance of Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Differential Diagnosis of Acute Cholecystitis and Cholelithiasis

Öz:
INTRODUCTION: Acute cholecystitis (AC) is one of the major causes of abdominal pain in emergency department admissions. Since the number of neutrophils increase and the lymphocytes decrease as a result of a physiological response of circulating leukocytes to inflammation, the neutrophil-tolymphocyte ratio (NLR) can be used as an inflammatory marker with other inflammatory markers. In this study we investigated the diagnostic value of the NLR in the diagnosis of AC METHODS: Included in this study were 318 adults with complaints of right upper quadrant pain. These patients were evaluated with ultrasonography and other data from their medical records between 1 July 2013 and 31 December 2013. The patients were divided into three groups: AC, cholelithiasis, and no pathology. The ultrasonographic findings and complete blood count parameters of the patients were recorded. After the patients were divided into groups, the NLR scores were calculated from patients' blood parameters. RESULTS: A total of 382 patient files were examined and 318 patients were included in the study. Fifty-eight patients (18.2%) had AC, 70 patients (22%) had cholelithiasis, and in 190 patients (59.8%) no pathology was detected. The average NLR scores were 8.78 ± 6.3 in the AC group, 2.93 ± 1.69 in the cholelithiasis group, and 3.72 ± 4.02 in the "no pathology" group (p < 0.001). DISCUSSION AND CONCLUSION: The NLR was significantly higher in AC patients when compared to the other two groups. NLR is a valuable piece of data that can be used with other inflammation markers in the diagnosis of AC
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Anestezi Genel ve Dahili Tıp Üroloji ve Nefroloji Acil Tıp Hematoloji Geriatri ve Gerontoloji Enfeksiyon Hastalıkları Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Kimura Y, Takada T, Strasberg SM, Pitt HA et. all. Tokyo Guidelines (TG)13 current terminology, etiology and epidemiology of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2013;20:8-23
 • Sci. 2. Yokoe M, Takada T, Strasberg SM, Solomkin JS et. all. TG13 diagnostic criteria and severity assessment of AC (with videos) J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2013;20:35-46.
 • Zahorec R. Ratio of neutrophil to lymphocyte counts--Rapid and simple parameter of systemic inflammation and stress in critically ill. BratislLek Listy 2001;102:5-14.
 • Wilson AK, Kozol RA, Salwen WA, Manov LJ, Tennenberg SD: Gangrenous cholecystitis in an urban VA hospital. J Surg Res 1994, 56:402-404
 • Mills LD, Mills T, Foster B, Association of Clinical and Laboratory Variables With Ultrasound Findings in Right Upper Quadrant Abdominal Pain. South Med J. 2005; 98:155-61.
 • Pehlivan T, Çevik AA, Ateş E. Akut kolesistitli hastalarda demografik, klinik ve laboratuar bulgularının ultrasonografik bulgularla ilişkisi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2005;11:134-40 (Turkish article)
 • Sang Kuon Lee, Sang Chul Lee, Jae Woo Park and Say-June Kim. The utility of the preoperative neutrophil-to- lymphocyte ratio in predicting severe cholecystitis: a retrospective cohort study. Lee et al. BMC Surgery 2014, 14:100 http://www.biomedcentral.com/1471-2482/14/100
 • N. Başol, G. Çığşar, S. Karaman, Z. Özsoy,M. B. Özdemir The evaluation of patients with acute cholecystitis in the Emergency Department according to neutrophil-lymphocyte ratio and epidemiological factors: three-years analysis. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2015;1:1 5-149
 • Ishizuka M, Shimizu T, Kubota K. Neutrophil-toLymphocyte Ratio Has a Close Association With Gangrenous Appendicitis in Patients Undergoing Appendectomy. Int Surg 2012;97:299-30410.
 • Celikbilek M, Dogan S, Ozbakır O. Neutrophil- Lymphocyte Ratio as a Predictor of Disease Severity in Ulcerative Colitis. Journal of Clinical Laboratory Analysis. 2013; 27: 72-76
 • Jager PCP, Wever PC, Gemen EFA. The Neutrophil-Lymphocyte Count Ratio in Patients with Community-Acquired Pneumonia. PLoS One. 2012;7: e46561
 • Gokhan S, Özhasanekler A, Durgun MH. Neutrophil lymphocyte ratios in stroke subtypes and transient ischemic attack. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17:653-7.
 • Zazula AD, Neto DP, Gomes AM. An Assessment of Neutrophils/Lymphocytes Ratio in Patients Suspected of Acute Coronary Syndrome. Arq Bras Cardiol. 2008;90:31-6
 • Cavus UY, Yıldırım S, Sonmez E. Prognostic value of neutrophil/lymphocyte ratio in patients with pulmonary embolism. Turk J Med Sci. 2014; 44: 50-55
 • Suppiah A, Malde D, Arab T. The Prognostic Value of the Neutrophil-Lymphocyte Ratio (NLR) in Acute Pancreatitis: Identification of an Optimal NLR. J Gastrointest Surg. 2013;17:675-681
APA ERTOK İ, KOCAŞABAN ÜÇOZ D, karakayali o (2016). Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. , 6 - 11.
Chicago ERTOK İlyas,KOCAŞABAN ÜÇOZ Dilber,karakayali onur Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. (2016): 6 - 11.
MLA ERTOK İlyas,KOCAŞABAN ÜÇOZ Dilber,karakayali onur Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. , 2016, ss.6 - 11.
AMA ERTOK İ,KOCAŞABAN ÜÇOZ D,karakayali o Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. . 2016; 6 - 11.
Vancouver ERTOK İ,KOCAŞABAN ÜÇOZ D,karakayali o Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. . 2016; 6 - 11.
IEEE ERTOK İ,KOCAŞABAN ÜÇOZ D,karakayali o "Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi." , ss.6 - 11, 2016.
ISNAD ERTOK, İlyas vd. "Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi". (2016), 6-11.
APA ERTOK İ, KOCAŞABAN ÜÇOZ D, karakayali o (2016). Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. Kocaeli Tıp Dergisi, 5(3), 6 - 11.
Chicago ERTOK İlyas,KOCAŞABAN ÜÇOZ Dilber,karakayali onur Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. Kocaeli Tıp Dergisi 5, no.3 (2016): 6 - 11.
MLA ERTOK İlyas,KOCAŞABAN ÜÇOZ Dilber,karakayali onur Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. Kocaeli Tıp Dergisi, vol.5, no.3, 2016, ss.6 - 11.
AMA ERTOK İ,KOCAŞABAN ÜÇOZ D,karakayali o Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2016; 5(3): 6 - 11.
Vancouver ERTOK İ,KOCAŞABAN ÜÇOZ D,karakayali o Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi. Kocaeli Tıp Dergisi. 2016; 5(3): 6 - 11.
IEEE ERTOK İ,KOCAŞABAN ÜÇOZ D,karakayali o "Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi." Kocaeli Tıp Dergisi, 5, ss.6 - 11, 2016.
ISNAD ERTOK, İlyas vd. "Akut Kolesistit-Kolelitiazis Ayırıcı Tanısında Nötrofil/Lenfosit Oranının Klinik Önemi". Kocaeli Tıp Dergisi 5/3 (2016), 6-11.