Yıl: 2017 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 373 - 384 Metin Dili: Türkçe

Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması

Öz:
Bu çalışmada İngilizce Kompozisyon Yazma Becerisinin puanlanması sürecinde tümüyle çaprazlanmış desenin (bxpxm) ve maddelerin puanlayıcıya yuvalandığı ancak bireylerin maddeler ve puanlayıcılar ile çaprazlanmış olduğu desenin (bx(m:p)) kullanıldığı durumlarda elde edilen G ve Phi katsayılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya bir vakıf üniversitesi hazırlık okulunda öğrenim gören ve 3 puanlayıcı dahil olmuştur. Çalışma sonucunda tümüyle çaprazlamış desen ile elde edilen G ve Phi katsayıları daha yüksek çıkmıştır. Değişkenlik kaynaklarına göre varyans bileşenleri incelendiğinde birey ana etkisine ilişkin varyans tümüyle çaprazlanmış desen için daha yüksekken kalan etkiye ilişkin varyans değeri daha düşüktür. Bu bulgular sınıf içi uygulamalarda tümüyle çaprazlanmış desenin daha güvenilir sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu bağlamda sınıf içi uygulamalarda pratik koşullar sağlandığında tümüyle çaprazlanmış desenin kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Comparing Fully Crossed and Nested Designs Where Items Nested in Raters in Generalizability Theory

Öz:
This study aims to investigate the comparison of G and Phi coefficients calculated both by a fully crossed (bxpxm) design (b: person; p: rater; m:item) and a nested (bx(m:p)) design in which items are nested in raters but individuals are crossed with items and raters in the process of grading English Composition Writing Skill. The study consists of students who attend a private university and 3 raters. According to the results, G and Phi coefficients of the fully crossed design were higher. In terms of sources of variance, while person has the highest percentage in total variance in fully crossed design, occasion has relatively low percentage. Findings indicate that fully crossed design yields more reliable results in classroom practices. In this respect, fully crossed design is recommended for classroom practices.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, Ö.,&Baştürk, R. (2010). Assessment of research assignment by many-facet Rasch measurement approach. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 1(1), 51-57.
 • Akın, Ö.,&Baştürk, R. (2012). The evaluation of the basic skills in violin training by many-facetrasch model. Pamukkale Üniversity Journal of Education, 31, 175-187.
 • Arter, J. A. Ve Mctighe, J. (2001). Scoring Rubrics in TheClassroom:Using Peformance Criteria for Assessing and Improving Student Performance, Thousand Oaks, CA: Corvin Press
 • Brennan, R. L. (1983). Elements of generalizability theory. Iowa City, IA: ACT, Inc.
 • Büyükkıdık, S., & Anıl, D. (2015). Investigation of reliability in generalizability theory with different designs on performance based assessment. Education and Science, 40(177), 285-296.
 • Cronbach, L.J., Gleser, G.C., Nanda, H., & Rajaratnam, N. (1972). The dependability of behavioural measurements: Theory of generalizability of scores and profiles. New York: Wiley.
 • Doğan, C. D., &Yosmaoğlu, B. (2015). The effect of the analytical rubrics on the objectivity in physiot- herapy practical examination.TurkiyeKlinikleri Journal of Sports Science, 7(1), 9-15.
 • Engelhard, G. (1994). Examining rater errors in the assessment of written composition with a many-faceted Rasch model. Journal of Educational Measurement, 31(2), 93-112.
 • Engelhard, G., &Myford, C. M. (2003). Monitoring faculty consultant performance in the advanced placement English Literature and composition program with a many-faceted Rasch model. ETS Research Report Series (1), i-60.
 • Goodrich, H. (1996).Students Self Assessment: At theintersection of metacognition and authentic assessment. Doctoraldisertation. Cambrdige, MA: HarwardUniversity
 • Güler, N., &Gelbal, S. (2010a). Studying reliability of open-ended mathematics items according to the classical test theory and generalizability. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(2), 989-1019.
 • Güler, N., &Gelbal, S. (2010b). A study based on the classical test theory and many facet Rasch model. Egitim Eurasian Journal of Educational Research, 38, 108-125.
 • Güler, N, Uyanık,G. K., Teker, G. T. (2012). Genellenebilirlik Kuramı. Pegem Akademi, Ankara Türkiye
 • Grounlond, N. E. (1998).Assessment of StudentAchievement. USA: By Allyn & Bacon Viacom Company
 • Iramaneerat, C., Yudkowsky, R., Myford, C. M., & Downing, S. M. (2008). Quality control of an OSCE using generalizability theory and many-faceted Rasch measurement. Advances in Health Sciences Education, 13(4), 479-493.
 • Iramaneerat, C., Myford, C. M., Yudkowsky, R., & Lowenstein, T. (2009). Evaluating the effectiveness of rating instruments for a communication skills assessment of medical residents. Advances in He- alth Sciences Education, 14 (4), 575-594.
 • Kan, A. (2005a). The effect of using grading scale and response key to (same) grader's reliability. Eurasian Journal of Educational Research, 166-167.
 • Kan, A. (2005b). The effect of using grading scale and response key to (different) grader's reliability. Eurasian Journal of Educational Research, 207-219.
 • Kutlu, Ö., Doğan, D. ve Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve Değerlendirme: Performansa ve Portfolyaya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Linacre, J. M., Wright, B. D., &Lunz, M. E. (1990). A facets model for judgmental scoring. MESA Memo, 61. Chicago, IL: MESA.
 • Lynch, B. K.,&McNamara, T. F. (1998). Using G-theory and many-facet Rasch measurement in the development of performance assessments of the ESL speakingskills of immigrants. Language Tes- ting, 15(2), 158-180.
 • Macmillan, P. D. (2000). Classical, generalizability, andmultifacetedRaschdetection of interratervariability in large, sparsedatasets. TheJournal of experimentaleducation, 68(2), 167-190
 • Nakamura, Y. (2002). Teacher assessment and peer assessment in practice. Educational Studies,44., 203-215
 • Özel, S. & Acar, T. (2014, 11-13 Haziran).Okullarda Sınıf İçi Ölçmelerde G Katsayısı, IV. Ulusal Eği- timde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur, Hacettepe Üniversitesi.
 • Parlak, B., & Doğan, N. (2014). Comparison of answer key and scoring rubric for the evaluation of student performances. Hacettepe.University Journal of Education 29(2), 189-197.
 • Sudweeks, R. R., Reeve, S., & Bradshaw, W. S. (2004). A comparison of generalizability theory and many-facet Rasch measurement in an analysis of college sophomore writing. Assessing Writing, 9(3), 239-261.
 • Stenlund, T. (2013). Agreement in assessment of prior learning related to higher education: An examinati- on of inter-rater and intra-rater reliability. International Journal of Lifelong Education 32(4), 535-547.
 • Yılmaz, N.F, Gelbal, S. (2011). İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U Journal of Education).41 (2011) 509-518
APA DOĞAN C, ANADOL H (2017). Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 373 - 384.
Chicago DOĞAN CELAL DEHA,ANADOL Hatice Özlem Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 25, no.1 (2017): 373 - 384.
MLA DOĞAN CELAL DEHA,ANADOL Hatice Özlem Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.1, 2017, ss.373 - 384.
AMA DOĞAN C,ANADOL H Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 373 - 384.
Vancouver DOĞAN C,ANADOL H Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017; 25(1): 373 - 384.
IEEE DOĞAN C,ANADOL H "Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 25, ss.373 - 384, 2017.
ISNAD DOĞAN, CELAL DEHA - ANADOL, Hatice Özlem. "Genellenebilirlik Kuramında Tümüyle Çaprazlanmış ve Maddelerin Puanlayıcılara Yuvalandığı Desenlerin Karşılaştırılması". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 25/1 (2017), 373-384.