ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ

Yıl: 2016 Cilt: 24 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 111 - 150 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ

Öz:
Uluslararası mahkeme kavramı genel olarak devletlerarasındaki uyuşmazlıkları çözmekle görevlendirilmiş bir yargı organını ifade etmekle beraber devletlerarasında yapılan bir antlaşmayla veya uluslararası örgüt kararıyla kurulan, bağlayıcı kararlar verme yetkisine sahip olan bağımsız yargı organını ifade etmektedir. Silahlı çatışma gerçekleşmeden uluslararası hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıkların diplomatik çözüm yollarına ek olarak, uluslararası mahkemeler aracılığıyla çözümlenmesi, dünya barışının ve uluslararası güvenliğin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir.Uluslararası ceza mahkemesi aynı zamanda bu fonksiyonuyla uluslararası alanda barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynayacaktır. Elbette Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu çok önemli yetkisinin ve işlevinin yanında küresel güç odaklarından tamamen bağımsız ve özerk bir yapı olduğu da söylenemez. Ancak en azından son çare olan savaş durumundan öncedevletlerarasında bir anlaşma zemini de sağlayabileceği açıktır. Unutulmamalıdır ki tarihte gerçekleşen büyük savaşları küçük olaylar tetiklemiştir.Bu çalışmamızda Öncelikle Uluslararası Ceza Mahkemesinin tarihsel sürecinden bahsedilecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin İşleyişi üzerine bilgiler verilerek BM Güvenlik Konseyinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin işleyişi üzerindeki yetkileri ifade edilecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Siyasi Bilimler Hukuk Uluslararası İlişkiler

THE HISTORICAL PROCESS IN THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE AUTHORITIES OF THE UN SECURITY COUNCIL ON THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT'S FUNCTIONING

Öz:
The concept of an international court, in general, refers to a judicial body tasked with resolving conflicts between states as well as international court, established by a treaty or an international organization with a decision made between the state, which represents the independent judicial body authorized to issue binding decisions. Realization of armed conflict, international law of conflicts between people, be resolved through international courts, maintenance of international peace and security in the world has a very important place. International criminal court, is also in ensuring peace in the international arena with this function will play a very big role. Of course, this is a very important beside the powers and functions of the International Criminal Court, said that there is a completely independent and autonomous from global powers. But it is clear at least can provide the ground for an agreement between the state before the state of war as a last resort. It must be remembered that great battle that took place in history has triggered small events. In this study, First to be mentioned in the historical process of the International Criminal Court and giving information on the functioning of the International Criminal Court and finally The UN Security Council, the authority that will be expressed on the functioning of the International Criminal Court
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih Siyasi Bilimler Hukuk Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ACER, Yücel, Uluslararası Hukukta Saldırı Suçu Kavramının Temel Unsurları: Tanım Çalışmaları Ve Yansımalar', Uluslararası Hukuk Ve Politika, Y. 1, S. 3, 2005, s. 15-42.
 • ALLEN, Buchanan, "From Nuremberg to Kosova"; Human Rights Legitimacy, And The Use Of Force, New York, 2010, s. 673-705.
 • ALİBABA, Arzu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu', A.Ü.H.F.D., Ankara, 2000, c. 49, S. 1, s. 181-207.
 • ALSAN, Zeki, Bir Milletler Arası Ceza Divanı Kurulması İle İlgili Fikirler Ve Teşebbüsler', A.Ü.H.F.D., Ankara, 1951, c. 8, S. 1-2, s. 1-42.
 • AZARKAN, Ezeli, Nuremberg'den La Haye'ye Uluslararası Ceza Mahkemeleri, İstanbul, 2003.
 • BAŞAK, Cengiz, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Suçlar, Ankara, 2003.
 • BAKIRCIOĞLU, Önder, Self-Defence in International and Criminal Law, New York, 2011,
 • BAYILLIOĞLU, Uğur, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye, AÜHF Dergisi, Ankara, 2007, c. 56, S. 1, s. 56-122.
 • BERLİN, Mark, From Pirates to Pinochet, The Politics of the Globalization of Law, Edited: Alison Brysk; New York, 2013.
 • Charles L. Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine (Çev:Fehmi Baldaş), İstanbul, 1998.
 • BEYAZIT, Özgür, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Yetkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkale, 2008.
 • ÇINAR, M. Fatih, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi Işığında Uluslararası Ceza Divanı, Çanakkale, 2004.
 • DÖNMEZER, Sulhi - ERMAN Sahir, Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. 3, İstanbul, 1999.
 • ERDAL Selcen, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Devlet Egemenliğine Etkisi, Ankara, 2010.
 • KARAKEHYA, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulanabilir Hukuk, AÜHFD, Ankara, 2008, c. 57, S. 2, s. 133-163.
 • LEPARD, Brian D., Customary International Law A New Theory with Practical Applications, New York, 2010.
 • PARLETT, Kate, The İndividual in the İnternational Legal System, New York, 2011.
 • PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, Ankara, 1999.
 • PUBLISHERS, Martinus Nijhoff, The New International Law, Boston, 2010.
 • KILIÇ, Ali Şahin, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Devletlerin Egemenliği Üzerine Ulusal Egemenlik Odaklı Bir İnceleme, AÜHFD, 2009, c. 58, S. 3, s. 615-657.
 • KLABBERS, Jan, İnternational Criminal Law, İnternational Law, New York, 2013.
 • KURŞUN, Günal, 101 Soruda Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ankara, 2011.
 • ŞEN, Ersan, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ankara, 2009.
 • TÖNGÜR, Ali Rıza, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kapsamı ve Yargılama Hukuku, İstanbul, 2005.
 • TEZCAN, Durmuş, Uluslararası Suçlar ve Uluslararası Ceza Divanı, Hukuk Kurultayı, Ankara, 2000.
 • ÖNOK, R. Murat, Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, Ankara, 2003.
 • ÖZMAN, Aydoğan, Devletlerin Egemenliği ve Milletlerarası Teşekküller, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, 1965, c. 22, s. 98-158
 • William W. Burke-White, Proactive Complementarity: The International Criminal Court and National Courts in the Rome System of International Justices, Harvard International Law Journal, c. 49, S. 1.
 • YENİSEY, Feridun, Uluslararası Ceza Divanı, İstanbul, 2007.
 • YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Ankara, 2005.
 • YARARLANILAN İNTERNET SİTELERİ
 • http://www.ucmk.org.tr/images/belgeler/uluslararasi_ceza_mahke mesi_roma_statusu.pdf,
 • http://www.washington post.com/wp- srv/style/longterm/books/revi ews/serbs.htm;
 • http://www.milliyet.com.tr /srebrenitsa-katliami-nedir--gundem- 2086393/
 • http://chgs.umn.edu /museum/memorials/srebrenica/
APA Zorlu S (2016). ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. , 111 - 150.
Chicago Zorlu Süleyman Emre ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. (2016): 111 - 150.
MLA Zorlu Süleyman Emre ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. , 2016, ss.111 - 150.
AMA Zorlu S ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. . 2016; 111 - 150.
Vancouver Zorlu S ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. . 2016; 111 - 150.
IEEE Zorlu S "ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ." , ss.111 - 150, 2016.
ISNAD Zorlu, Süleyman Emre. "ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ". (2016), 111-150.
APA Zorlu S (2016). ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(2), 111 - 150.
Chicago Zorlu Süleyman Emre ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24, no.2 (2016): 111 - 150.
MLA Zorlu Süleyman Emre ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, 2016, ss.111 - 150.
AMA Zorlu S ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 24(2): 111 - 150.
Vancouver Zorlu S ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 24(2): 111 - 150.
IEEE Zorlu S "ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ." Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24, ss.111 - 150, 2016.
ISNAD Zorlu, Süleyman Emre. "ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN KURULUŞUNDA TARİHSEL SÜREÇ VE BM GÜVENLİK KONSEYİNİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN İŞLEYİŞİ ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24/2 (2016), 111-150.