Yıl: 2016 Cilt: 22 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 82 - 87 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-03-2023

Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment

Öz:
Amaç: Bu çok merkezli çalışmada Türkiye genelindeki tıbbi laboratuvar çalışanlarının hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonuna karşı aşılanma durumunun saptanması ve belirlenecek durumun tartışılmasını amaçladık.Gereç ve Yöntemler: Laboratuvar çalışanlarında hepatit B aşılama oranlarının belirlenmesi için prospektif, tanımlayıcı ve epidemiyolojik bir araştırma çalışması planladık. Bu çalışmaya ülkemizdeki farklı bölgelerdeki 26 sağlık kurumundan 1359 laboratuvar çalışanı katıldı. Konuyla ilgili veri toplamak için demografik bilgiler, mesleki tecrübe ve aşılarla ilgili genel bilgileri içeren toplam 7 sorudan oluşan anket formu kullanıldı.Bulgular: Çalışmaya katılanların 1118'inde (%82,3) HBV aşısı uygulandığı saptandı. Katılımcılara anti-HBs titreleri sorulduğunda; 741 kişi (%54,5) antikor titresinin 10 IU/mL'nin üzerinde olduğunu belirtti. Aşılama oranları ile tıbbi laboratuvarda çalışan meslek grupları arasında anlamlı ilişki bulunurken (p<0,05), yaş grupları, cinsiyet ve çalışma yılları ile aşılama oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). AntiHBs pozitifliği açısından hiçbir grupta istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05).Sonuç: Bu çalışma, HBV aşılanma oranları ile ilgili olarak ülkemiz genelini yansıtabilecek düzeyde ilk çok merkezli çalışmadır. Tıbbi laboratuvar personeli hepatit B enfeksiyonu karşısında yüksek risk altında olduğundan, gerekli farkındalığın oluşması için hizmet içi eğitimler verilmeli, anti-HBs pozitifliği yönünden taranmalı, seronegatif bütün personel hepatit B yönünden aşılanmalı ve aşıdan sonra da periyodik olarak anti-HBs düzeyi yönünden takip edilmesi gereklidir
Anahtar Kelime:

Tıbbi Laboratuvar Çalışanlarında Hepatit B Bağışıklama Oranları: Çok Merkezli Bir Değerlendirme

Öz:
Objective: In this multicenter study, we aimed to determine the rates of hepatitis B virus (HBV) in medical laboratory workers in Turkey and to discuss the current status.Materials and Methods: We designed this study as prospective, descriptive, epidemiologic research to determine the rates of hepatitis B vaccination in medical laboratory workers. A total of 1359 medical laboratory workers from 26 medical centers, representative of different regions of Turkey, were included in this study. A questionnaire was designed to gather the data on subject planned to apply all the medical laboratory workers. The questionnaire had seven questions in total investigating demographical properties and professional experience of the participants. Results: We determined that HBV vaccine was administered to the 1118 laboratory workers (82.3%). When anti-HBs titer levels of the vaccinated participants were investigated, 741 (54,4%) of the vaccinated participants stated that they had anti-HBs levels above 10 IU/mL. The results of statistical analysis revealed that vaccination rates and occupation groups were correlated among the laboratory staff (p<0.05). However, there was no significant difference between age groups and the duration in work and the vaccination rate (p>0.05). Anti-HBs positivity was not correlated with any of the groups (p>0.05).Conclusion: Present study is the first multicenter study to reflect the HBV vaccination rates among laboratory workers across the entire country. Medical laboratory personnel possess the risk of acquiring hepatitis B infection, so that formation of awareness is necessary by education. AntiHB positivity screened, seronegative all personnel should be vaccinated against hepatitis B and after vaccination anti-HBs should be monitored periodically
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AYDEMİR Ö, KÖROĞLU M, YÜKSEL B, DEMİRAY T, ÖZBEK A, ALTINDİŞ S, ASLAN F, ALTINDİŞ M (2016). Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. , 82 - 87.
Chicago AYDEMİR ÖZLEM,KÖROĞLU MEHMET,YÜKSEL Büşra,DEMİRAY Tayfur,ÖZBEK AHMET,ALTINDİŞ Selma,ASLAN Ferhat Gürkan,ALTINDİŞ Mustafa Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. (2016): 82 - 87.
MLA AYDEMİR ÖZLEM,KÖROĞLU MEHMET,YÜKSEL Büşra,DEMİRAY Tayfur,ÖZBEK AHMET,ALTINDİŞ Selma,ASLAN Ferhat Gürkan,ALTINDİŞ Mustafa Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. , 2016, ss.82 - 87.
AMA AYDEMİR Ö,KÖROĞLU M,YÜKSEL B,DEMİRAY T,ÖZBEK A,ALTINDİŞ S,ASLAN F,ALTINDİŞ M Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. . 2016; 82 - 87.
Vancouver AYDEMİR Ö,KÖROĞLU M,YÜKSEL B,DEMİRAY T,ÖZBEK A,ALTINDİŞ S,ASLAN F,ALTINDİŞ M Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. . 2016; 82 - 87.
IEEE AYDEMİR Ö,KÖROĞLU M,YÜKSEL B,DEMİRAY T,ÖZBEK A,ALTINDİŞ S,ASLAN F,ALTINDİŞ M "Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment." , ss.82 - 87, 2016.
ISNAD AYDEMİR, ÖZLEM vd. "Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment". (2016), 82-87.
APA AYDEMİR Ö, KÖROĞLU M, YÜKSEL B, DEMİRAY T, ÖZBEK A, ALTINDİŞ S, ASLAN F, ALTINDİŞ M (2016). Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. Viral Hepatitis Journal, 22(3), 82 - 87.
Chicago AYDEMİR ÖZLEM,KÖROĞLU MEHMET,YÜKSEL Büşra,DEMİRAY Tayfur,ÖZBEK AHMET,ALTINDİŞ Selma,ASLAN Ferhat Gürkan,ALTINDİŞ Mustafa Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. Viral Hepatitis Journal 22, no.3 (2016): 82 - 87.
MLA AYDEMİR ÖZLEM,KÖROĞLU MEHMET,YÜKSEL Büşra,DEMİRAY Tayfur,ÖZBEK AHMET,ALTINDİŞ Selma,ASLAN Ferhat Gürkan,ALTINDİŞ Mustafa Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. Viral Hepatitis Journal, vol.22, no.3, 2016, ss.82 - 87.
AMA AYDEMİR Ö,KÖROĞLU M,YÜKSEL B,DEMİRAY T,ÖZBEK A,ALTINDİŞ S,ASLAN F,ALTINDİŞ M Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. Viral Hepatitis Journal. 2016; 22(3): 82 - 87.
Vancouver AYDEMİR Ö,KÖROĞLU M,YÜKSEL B,DEMİRAY T,ÖZBEK A,ALTINDİŞ S,ASLAN F,ALTINDİŞ M Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment. Viral Hepatitis Journal. 2016; 22(3): 82 - 87.
IEEE AYDEMİR Ö,KÖROĞLU M,YÜKSEL B,DEMİRAY T,ÖZBEK A,ALTINDİŞ S,ASLAN F,ALTINDİŞ M "Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment." Viral Hepatitis Journal, 22, ss.82 - 87, 2016.
ISNAD AYDEMİR, ÖZLEM vd. "Hepatitis B Virus Vaccination Rates among Medical Laboratory Workers: A Multi-centered Assessment". Viral Hepatitis Journal 22/3 (2016), 82-87.