Yıl: 2016 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 195 - 198 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması

Öz:
Bu çalışmanın amacı klinik olarak ishalli olan buzağılarda serum haptoglobin, seruloplazmin ve bazı biyokimyasal parametre düzeylerinin ve diagnostik önemlerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmada 25 adet ishalli ve 10 adet sağlıklı buzağı kullanıldı. Hayvanların vena jugularis'inden antikoagulansız tüplere kan örnekleri toplandı. Kan örnekleri santrifüj edilerek serum örnekleri çıkarıldı. Analizler yapılıncaya kadar -20 °C'de saklandı. Serum örnekleri; haptoglobin, seruloplazmin, aspartat aminotransferaz (AST), gama-glutamil transferaz (GGT), üre, kreatinin, total protein ve albümin ölçümlerinde kullanıldı. Yapılan analiz sonucunda ishalli buzağılar ile kontrol grubundaki hayvanlar karşılaştırıldığında haptoglobin, seruloplazmin, AST, GGT, üre, kreatinin, total protein değerlerinin yükseldiği belirlendi. Sonuç olarak; yapılan bu çalışmada ishalli buzağılarda akut faz yanıtın oluştuğu ve bunun sonucu olarak haptoglobin, seruloplazmin sentezinin arttığı ve biyokimyasal parametrelerde önemli değişikliklerin oluştuğu belirlendi.
Anahtar Kelime:

Konular: Veterinerlik

Investigation on the Levelsof Haptoglobin, Ceruloplasmin and Some Biochemical ParametersLevels in Calves with Diarrhea

Öz:
The aim of the present study was to determine concentrations of haptoglobin, ceruloplasmin and some biochemical parameter levels and to investigate their diagnostic importance in calves with diarrhea. For this purpose 25 calves with diarrhea were used as working group and 10 healthy cattle as control group. Blood samples were collected from Jugular vein in tubes without anticoagulant. Blood samples were centrifuged and the resulting serum samples were stored at -20 °C until laboratory testing. Samples were used to determine the concentrations of haptoglobin, ceruloplasmin, aspartate transaminase (AST), gamma-glutamyl transferase (GGT), urea, creatinin, total protein and albumin. Results of present study indicated that the concentrations of AST, GGT, urea, creatinin, total protein, haptoglobin and ceruloplasmin were significantly increased in calves with diarrhea. In conclusion; in this study in calves with diarrhea occurs acute phase response and as a result haptoglobin and ceruloplasmin synthesis increased and it was determined that significant changes occurred in the biochemical parameters.
Anahtar Kelime:

Konular: Veterinerlik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA MERHAN O, BOZUKLUHAN K, GÖKÇE G, YILMAZ O (2016). İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. , 195 - 198.
Chicago MERHAN OĞUZ,BOZUKLUHAN KADIR,GÖKÇE Gürbüz,YILMAZ ONUR İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. (2016): 195 - 198.
MLA MERHAN OĞUZ,BOZUKLUHAN KADIR,GÖKÇE Gürbüz,YILMAZ ONUR İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. , 2016, ss.195 - 198.
AMA MERHAN O,BOZUKLUHAN K,GÖKÇE G,YILMAZ O İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. . 2016; 195 - 198.
Vancouver MERHAN O,BOZUKLUHAN K,GÖKÇE G,YILMAZ O İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. . 2016; 195 - 198.
IEEE MERHAN O,BOZUKLUHAN K,GÖKÇE G,YILMAZ O "İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması." , ss.195 - 198, 2016.
ISNAD MERHAN, OĞUZ vd. "İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması". (2016), 195-198.
APA MERHAN O, BOZUKLUHAN K, GÖKÇE G, YILMAZ O (2016). İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30(3), 195 - 198.
Chicago MERHAN OĞUZ,BOZUKLUHAN KADIR,GÖKÇE Gürbüz,YILMAZ ONUR İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30, no.3 (2016): 195 - 198.
MLA MERHAN OĞUZ,BOZUKLUHAN KADIR,GÖKÇE Gürbüz,YILMAZ ONUR İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.30, no.3, 2016, ss.195 - 198.
AMA MERHAN O,BOZUKLUHAN K,GÖKÇE G,YILMAZ O İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2016; 30(3): 195 - 198.
Vancouver MERHAN O,BOZUKLUHAN K,GÖKÇE G,YILMAZ O İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2016; 30(3): 195 - 198.
IEEE MERHAN O,BOZUKLUHAN K,GÖKÇE G,YILMAZ O "İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması." Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 30, ss.195 - 198, 2016.
ISNAD MERHAN, OĞUZ vd. "İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması". Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 30/3 (2016), 195-198.