Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.

Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 191 - 196 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Din Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Kitap Tanıtımı Erişim Türü: Erişime Açık
  • Nesefî, Ebü'l-Muîn, Tebsıratü'l-edille fî usûli'd-dîn, haz. Claude Saláme, Dı- maşk: Institut Français de Damas, 1990; a.e., haz. Hüseyin Atay, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2004.
  • Ensârî, Ebu'l-Kasım Selmân b. Nâsır, Şerhu'l-İrşâd, Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 2247.
  • Ensârî, Ebu'l-Kasım Selmân b. Nâsır, el-Gunye fi'l-kelâm, haz. Mustafa Hase- neyn Abdülhâdî, Kahire: Dârü's-selâm, 1431/2010. Sami Turan Erel
APA EREL S (2016). Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. , 191 - 196.
Chicago EREL SAMİ TURAN Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. (2016): 191 - 196.
MLA EREL SAMİ TURAN Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. , 2016, ss.191 - 196.
AMA EREL S Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. . 2016; 191 - 196.
Vancouver EREL S Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. . 2016; 191 - 196.
IEEE EREL S "Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.." , ss.191 - 196, 2016.
ISNAD EREL, SAMİ TURAN. "Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.". (2016), 191-196.
APA EREL S (2016). Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. İslam Araştırmaları Dergisi, 0(36), 191 - 196.
Chicago EREL SAMİ TURAN Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. İslam Araştırmaları Dergisi 0, no.36 (2016): 191 - 196.
MLA EREL SAMİ TURAN Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. İslam Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.36, 2016, ss.191 - 196.
AMA EREL S Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. İslam Araştırmaları Dergisi. 2016; 0(36): 191 - 196.
Vancouver EREL S Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.. İslam Araştırmaları Dergisi. 2016; 0(36): 191 - 196.
IEEE EREL S "Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.." İslam Araştırmaları Dergisi, 0, ss.191 - 196, 2016.
ISNAD EREL, SAMİ TURAN. "Tarihsel Süreçte Eş'arîlik-Mâtürîdîlik İlişkisi Mehmet Kalaycı Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013, 384 sayfa.". İslam Araştırmaları Dergisi 36 (2016), 191-196.