Yıl: 2015 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 33 - 44 Metin Dili: Türkçe

İSKENDERUN BÖLGESEL PERAKENDE BALIK TİCARETİ DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu araştırmada, İskenderun bölgesindeki taze su ürünlerinin pazarlama yapısı incelenmiştir. Su ürünlerinin perakende satışını yapan işletmelerin, ürünlerini nasıl tedarik ettikleri ve tüketiciye ne şekilde sundukları hakkında bilgiler edinilmeye çalışılmıştır. İşletmelerin pazarlama yapıları incelenirken perakende ticaret yapan işletmelerin kendilerini nasıl tanımladıkları, tüketiciye sundukları ürünleri nasıl ve ne zaman temin ettikleri, ürün temininde karşılaşılan problemler, ürünü ne kadar süreyle muhafaza ettikleri, ellerinde kalan ürünü nasıl değerlendirdikleri, ürünün fiyatını belirlerken neleri dikkate aldıkları, tüketicilerin ne tür ürünleri tercih ettikleri, faaliyet gelirlerini ağırlıklı olarak hangi ürünlerden elde ettikleri, rakip durumdaki diğer perakende işletmelere güvenip güvenmedikleri, mesleğin tercih edilme sebepleri, meslekten memnuniyet dereceleri, işletmelerin geleceğe bakış açıları, pazarlama kanalları gibi birçok faktör incelenmiştir. Araştırma sonucunda, su ürünlerinin perakende ticaretiyle uğraşan işletmelerin en temel sorununun ürün tedarik zorluğu ve teminindeki düzensizlik olduğu anlaşılmıştır. İskenderun'da toptan balık halinin olmaması, mevcut perakende balıkçı pazarının ihtiyaca yetmemesi ve merkezden uzak olması diğer bir sorundur. Pazarlama hizmetleri, rekabet ve finansman açısından yetersizliklere sebep olduğu için pazarın saydam olmamasına neden olmaktadır. Bu durum genel anlamda ilk üretici olan balıkçı ve son tüketiciye dezavantaj oluşturmaktadır. Perakende esnafı, diğer taraflara nazaran daha fazla memnuniyet göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Temel Bilimler > Zooloji
Fen > Temel Bilimler > Balıkçılık

Evaluation of Dynamics of Fish Retail Trade in Iskenderun

Öz:
In this study, fish marketing structure were investigated in Iskenderun. The information which is fishery products was obtained from businesses engaged in the retail sales which they supply and how they offer to customer. During study many factors have been examined in marketing. These factors are listed; retail trade enterprises engaged themselves describe, how they provide the consumer the products when and how they procure, product supply problems in the product, how long kept their hands remaining in the product, how they evaluate the product's price when determining what they consider the consumer what kind of products they prefer, which products are mainly operating income earned from its competitors in case they trust other retail businesses, professional reasons for the preference, the degree of satisfaction of the profession, the future perspectives of enterprises and marketing channels. The basic problem dealing with retail trade enterprises is difficulty of obtaining product and irregularities. Another problem is the lack of wholesale fish market, insufficient fish market and the current retail fishing is far from the city center. Marketing services, competition and financial terms to cause failure of the market leads to be transparent. This situation for the fisherman and consumer, are disadvantages. Retail trades are satisfied compared to other sides.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Temel Bilimler > Zooloji
Fen > Temel Bilimler > Balıkçılık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GEZMEN S, ŞİMŞEK E, DEMİRCİ A (2015). İSKENDERUN BÖLGESEL PERAKENDE BALIK TİCARETİ DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 1(1), 33 - 44.
Chicago GEZMEN Suphi,ŞİMŞEK EMRAH,DEMİRCİ AYDIN İSKENDERUN BÖLGESEL PERAKENDE BALIK TİCARETİ DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research 1, no.1 (2015): 33 - 44.
MLA GEZMEN Suphi,ŞİMŞEK EMRAH,DEMİRCİ AYDIN İSKENDERUN BÖLGESEL PERAKENDE BALIK TİCARETİ DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, vol.1, no.1, 2015, ss.33 - 44.
AMA GEZMEN S,ŞİMŞEK E,DEMİRCİ A İSKENDERUN BÖLGESEL PERAKENDE BALIK TİCARETİ DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. 2015; 1(1): 33 - 44.
Vancouver GEZMEN S,ŞİMŞEK E,DEMİRCİ A İSKENDERUN BÖLGESEL PERAKENDE BALIK TİCARETİ DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. 2015; 1(1): 33 - 44.
IEEE GEZMEN S,ŞİMŞEK E,DEMİRCİ A "İSKENDERUN BÖLGESEL PERAKENDE BALIK TİCARETİ DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 1, ss.33 - 44, 2015.