Yıl: 2009 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 56 - 58 Metin Dili: Türkçe

Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma

Öz:
Bu ön çalışma, Sivas ili'nde 16 Mayıs 2007 ve 16 Kasım 2007 tarihleri arasında Kelkit Çayı üzerinde kurulu olan Çamlıgöze Baraj Gölü'nün rotifer türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Çamlıgöze Baraj Gölü'nde 2 istasyondan plankton kepçesi kullanılarak zooplankton örnekleri alınmıştır. Çamlıgöze Baraj Gölü'nde 5 familyaya ait toplam 11 rotifera türü (Brachionus plicatilis, Kellicottia longispina, Notholca acuminata, Notholca squamula, Colurella uncinata, Lecane luna, Lecane lunaris, Cephalodella gibba, Synchaeta oblonga, Synchaeta pectinata ve Polyarthra dolichoptera) tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

A Preliminary Study on The Rotifera Species of Çamlıgöze Dam Lake (Sivas-Turkey)

Öz:
This preliminary study was carried out to determine rotifer species of Çamlıgöze Dam Lake established on the Kelkit Stream between 16 May 2007 and 16 November 2007 in Sivas province. For this purpose, zooplankton samples were taken from 2 station by use of a plankton net in Çamlıgöze Dam Lake. A total of 11 rotifera species (Brachionus plicatilis, Kellicottia longispina, Notholca acuminata, Notholca squamula, Colurella uncinata, Lecane luna, Lecane lunaris, Cephalodella gibba, Synchaeta oblonga, Synchaeta pectinata and Polyarthra dolichoptera) belonging to 5 families were determined in the Çamlıgöze Dam Lake
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydoğar, Ş.İ., 2004. Türkiye'de İlçelerin İl Olma Çalışmaları Suşehri. Acar Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 160s.
 • Cirik, S., Cirik, Ş., 2005. Limnoloji (Ders Kitabı). Ege Üniv., Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 21, Bornova, İzmir, 166s.
 • DSİ, 2001. Çamlıgöze Baraj Gölü Limnolojik Etüt Çalışması. Devlet Su İşleri XIX. Bölge Müdürlüğü, Sivas, 5s.
 • Edmondson, W.T., 1959. Rotifera. In Freshwater Biology, Second Edition. John Wiley and Sons Inc., New York, 420-494.
 • Kolisko, R.A., 1974. Plankton Rotifers Biology and Taxonomy. Die Binnengewasser Volume XXVI / I Supplement, Stuttgart, 146p.
 • Koste, W., 1978. Die Radertiere Mitteleuropas I. Textband, Berlin, Stuttgart, 670p.
 • Nogrady, T., Pourriot, R., Segers, H., 1995. Rotifera Volume 3. The Notommatidae and the Scaridiidae. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World 8. Coordinating Editor: H.J.F. Dumont, SPS Academic Publishing, Amsterdam. 248p.
 • Segers, H., 1995. Rotifera Volume 2. The Lecanidae (Monogononta). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental waters of the World 6. Coordinating Editor: H.J.F. Dumont, SPB Academic Publishing, Amsterdam, 226p.
 • Sladecek, V., 1983. Rotifers as indicators of water quality. Hydrobiologia, 100, 169-201.
 • Timur, G., 1992. Plankton Bilgisi ve Plankton Kültürü. Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Yayın No: 40, Antalya, 374s.
 • Ustaoğlu, M.R., 2004. A Check-list for zooplankton of Turkish inland waters. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4: 191-199.
APA DİRİCAN S, MUSUL H (2009). Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. , 56 - 58.
Chicago DİRİCAN SEHER,MUSUL Haldun Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. (2009): 56 - 58.
MLA DİRİCAN SEHER,MUSUL Haldun Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. , 2009, ss.56 - 58.
AMA DİRİCAN S,MUSUL H Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. . 2009; 56 - 58.
Vancouver DİRİCAN S,MUSUL H Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. . 2009; 56 - 58.
IEEE DİRİCAN S,MUSUL H "Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma." , ss.56 - 58, 2009.
ISNAD DİRİCAN, SEHER - MUSUL, Haldun. "Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma". (2009), 56-58.
APA DİRİCAN S, MUSUL H (2009). Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 19(1), 56 - 58.
Chicago DİRİCAN SEHER,MUSUL Haldun Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 19, no.1 (2009): 56 - 58.
MLA DİRİCAN SEHER,MUSUL Haldun Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, 2009, ss.56 - 58.
AMA DİRİCAN S,MUSUL H Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2009; 19(1): 56 - 58.
Vancouver DİRİCAN S,MUSUL H Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2009; 19(1): 56 - 58.
IEEE DİRİCAN S,MUSUL H "Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 19, ss.56 - 58, 2009.
ISNAD DİRİCAN, SEHER - MUSUL, Haldun. "Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 19/1 (2009), 56-58.