Yıl: 2003 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 74 - 80 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları

Öz:
Bu çalışma Fırat Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını ve bunu etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Öğrencilere literatür kaynaklı olarak hazırlanmış ve bu konuda geliştirilmiş puanlama sistemini içeren sorulardan oluşan anket formu, üniversite merkez kampüste eğitim gören 13 833 öğrencinin 964'üne kantinlerinde direkt gözlem altında uygulanmıştır. Araştırma kap-samına alınan öğrencilerin %31.3'ü kız, %68.7'si erkek öğrencidir. Ortalama (± SD) yaşları 22. l±2.3 yıl, aylık harçlık miktarları 141.5±125.5 milyon TL, ortalama vücut kitle indeksleri (VKl) 21.7±2.6 kg/m2'dir. Öğrencilerin % 51.7'sı kötü, % 39.4'ü orta, %8.9'u ise iyi derece de beslen-mektedir. İyi beslenen öğrencilerin'%86.0'ı erkek, % 14.0'ı kız öğrencidir ( p=0.0001). Öğrencilerin % 24.7'sinin VKİ'i 20'nin altında olup bunların da % 58.0'ı kötü beslen-mektedir (p=0.011). Öğrencilerin en fazla dengesiz beslendikleri öğün öğlen (%65.4) olup, %28.5'i öğle yemeğini büfe ya da kantinlerden satın aldığı besinlerden yemektedir. Anne ve baba meslek ve eğitim düzeyleri ile öğrencilerin beslenme şekilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). En fazla atlanılan öğün sabah kahvaltısıdır (%38.9). Yüzde 40.7'si üzüntülü oldukları durumlarda her zamankinden daha az yediğini ifade etmiştir. Üniversite öğrencilerinin büyük bölümünün kötü beslendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Beslenme durumu Beslenme Anketler Öğrenciler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Baysal A. Genel Beslenme. Hatiboğlu Yayınları. Ankara; 2002.
 • 2. Sencer E. Beslenme ve Diyet. Güven Matbaa. İstanbul;1991: 1-4.
 • 3. Whitney NE, Rolfes RS. Understanding Nutrition. Seventh Edition, West Publishing, New York, 577,1996.
 • 4. Koksal O. Gıda ve Beslenme. Erciyes Üniversitesi Matbaası. Kayseri; 2001:415-418.
 • 5. Yağmur Cahide. Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Durumu Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1995; 24(2): 239-251.
 • 6. Tokgöz P, Ertem M, Çelik F, Saka G, Hatunoğlu R. Üniversite öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanmasına İlişkin Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1995; 24(2): 229-238.
 • 7. Arslan P, Karaağaoğlu N, Duyar İ, Güleç E. Yüksek öğrenim gençlerinin beslenme Alışkanlıklarının Puanlandırma Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1994; 22(2): 195-208.
 • 8. Birer S, Ersoy G. Metropolitan bir kentte üniversiteli kız öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1988; 16(2): 153-170.
 • 9. Yardımcı E, İnce N, Hapçıoğlu B, İşsever H. Öğrenim Gören Gençlerimizin Sağlık Sorunları. Erciyes Üniversitesi Matbaası. Kayseri; 1993; 46:80-85.
 • 10. Arslan P. Çalışan Yetişkin Kadınların Enerji gereksinmelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. H. Ü. Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümüm, Doçentlik Tezi, Ankara, 1982.
 • 11. http:// www. Cdc. Gov /nccdphp / dnpa /bmi /calcbmi.htm. Erişim Tarihi:18.08.2003.
 • 12. Sağlam F, Yörükçü S. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Besin Tüketim Durumu, Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1996;25(2):16-23.
 • 13. Baysal A. Kahvaltı ve Okul Başarısı. Beslenme ve Diyet Dergisi. 1999; 28(1): 1-3.
 • 14. Tümerdem Y, Ahan B, Coşkun A ve ark. Metropolitan Bir Kentte Adolesan Dönemi Okul Çocuklarının Beslenmesi. Diabet Yıllığı. 1985; 4:210-218.
 • 15. Koçoğlu G, Sümer H, Özdemir L, Polat H. Spor Bölümü öğrencilerinin Beslenme Durumları ve Alışkanlıkları Diğer Öğrencilerden Farklı mı? Sendrom Dergisi. 2001; 74-80.
 • 16. Tönük B, Gültürk H, Güneyli U, Arıkan R, Kayım H, Bozkurt Ö. 1984 Gıda Tüketimi ve Beslenme Araştırması. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara 1987.
 • 17. Bellisle F, Monnesuse MO, Steptoe A, Wardle J. Weigth Concerns and Eating Patterns: A Survey of University Students in Europe. Int J Obes Relat Metab Disord. 1995; 19(10): 723-730
APA açık y, ÇELİK G, OZAN A, OĞUZÖNCÜL A, DEVECİ S, GÜLBAYRAK C (2003). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. , 74 - 80.
Chicago açık yasemin,ÇELİK Gülen,OZAN A. Tevfik,OĞUZÖNCÜL A. Ferdane,DEVECİ S. Erhan,GÜLBAYRAK Canan Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. (2003): 74 - 80.
MLA açık yasemin,ÇELİK Gülen,OZAN A. Tevfik,OĞUZÖNCÜL A. Ferdane,DEVECİ S. Erhan,GÜLBAYRAK Canan Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. , 2003, ss.74 - 80.
AMA açık y,ÇELİK G,OZAN A,OĞUZÖNCÜL A,DEVECİ S,GÜLBAYRAK C Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. . 2003; 74 - 80.
Vancouver açık y,ÇELİK G,OZAN A,OĞUZÖNCÜL A,DEVECİ S,GÜLBAYRAK C Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. . 2003; 74 - 80.
IEEE açık y,ÇELİK G,OZAN A,OĞUZÖNCÜL A,DEVECİ S,GÜLBAYRAK C "Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları." , ss.74 - 80, 2003.
ISNAD açık, yasemin vd. "Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları". (2003), 74-80.
APA açık y, ÇELİK G, OZAN A, OĞUZÖNCÜL A, DEVECİ S, GÜLBAYRAK C (2003). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum, 13(4), 74 - 80.
Chicago açık yasemin,ÇELİK Gülen,OZAN A. Tevfik,OĞUZÖNCÜL A. Ferdane,DEVECİ S. Erhan,GÜLBAYRAK Canan Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum 13, no.4 (2003): 74 - 80.
MLA açık yasemin,ÇELİK Gülen,OZAN A. Tevfik,OĞUZÖNCÜL A. Ferdane,DEVECİ S. Erhan,GÜLBAYRAK Canan Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum, vol.13, no.4, 2003, ss.74 - 80.
AMA açık y,ÇELİK G,OZAN A,OĞUZÖNCÜL A,DEVECİ S,GÜLBAYRAK C Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum. 2003; 13(4): 74 - 80.
Vancouver açık y,ÇELİK G,OZAN A,OĞUZÖNCÜL A,DEVECİ S,GÜLBAYRAK C Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Sağlık ve Toplum. 2003; 13(4): 74 - 80.
IEEE açık y,ÇELİK G,OZAN A,OĞUZÖNCÜL A,DEVECİ S,GÜLBAYRAK C "Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları." Sağlık ve Toplum, 13, ss.74 - 80, 2003.
ISNAD açık, yasemin vd. "Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları". Sağlık ve Toplum 13/4 (2003), 74-80.