Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma

Yıl: 2017 Cilt: 42 Sayı: 189 Sayfa Aralığı: 197 - 216 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma

Öz:
Öğretmenler, toplumların ihtiyaç duyduğu eğitimin verilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle yetkin öğretmenler yetiştirebilmek için öğretmenlerin aldıkları öğretmen eğitiminin içeriği ve kalitesi büyük önem taşımaktadır. Öğretmen eğitimine kabul alan adayların eğitimleri sırasında bir takım becerileri kazanmaları beklenir. Ayrıca öğretmen eğitiminin boyutlarının bu durumu her yönden destekleyecek etkililiğe sahip olması gerekmekte Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi, Türkiye,dir. Bu nitel araştırma, öğretmen adaylarının bakış açılarına dayalı olarak Türkiye'deki öğretmen eğitimini öğrencilerin programa kabul edilmeleri, öğretmenlik becerilerini ve 21. yüzyıl becerilerini kazanma dereceleri ve aldıkları eğitimin boyutları (fakülte ortamı, program ve dersler, öğretmenlik uygulamaları, öğretim elemanları) açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak bireysel görüşme formu kullanılmıştır. Türkiye genelinden seçilen yedi eğitim fakültesinden 43 dördüncü sınıf öğretmen adayı ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler betimsel analiz yoluyla incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, öğretmen adaylarının öğretmenlik eğitimiyle ilgili bir takım problemler konusunda hem fikir olduklarını ortaya koymuştur. Adaylar, özellikle eğitim fakültelerine sadece sınavla öğrenci alınmasına, farklı koşullar altında öğretmenlik yapabilme ya da özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle çalışabilme gibi önemli bazı becerileri kazanmaya, öğretmenlik deneyimine ve bu deneyimin süresine ilişkin yetersizlikler olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen eğitimine yönelik problemlerin giderilmesi ve öğretmen eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öneriler çalışma sonunda sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ORHAN ERET E (2017). Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. , 197 - 216.
Chicago ORHAN ERET Esra Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. (2017): 197 - 216.
MLA ORHAN ERET Esra Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. , 2017, ss.197 - 216.
AMA ORHAN ERET E Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. . 2017; 197 - 216.
Vancouver ORHAN ERET E Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. . 2017; 197 - 216.
IEEE ORHAN ERET E "Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma." , ss.197 - 216, 2017.
ISNAD ORHAN ERET, Esra. "Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma". (2017), 197-216.
APA ORHAN ERET E (2017). Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim, 42(189), 197 - 216.
Chicago ORHAN ERET Esra Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim 42, no.189 (2017): 197 - 216.
MLA ORHAN ERET Esra Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim, vol.42, no.189, 2017, ss.197 - 216.
AMA ORHAN ERET E Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim. 2017; 42(189): 197 - 216.
Vancouver ORHAN ERET E Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim. 2017; 42(189): 197 - 216.
IEEE ORHAN ERET E "Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma." Eğitim ve Bilim, 42, ss.197 - 216, 2017.
ISNAD ORHAN ERET, Esra. "Türkiye'de Öğretmen Adayları Aldıkları Öğretmen Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Nitel Bir Araştırma". Eğitim ve Bilim 42/189 (2017), 197-216.