Yıl: 1999 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 97 - 105 Metin Dili: Türkçe

Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme

Öz:
Patateste çeşit çevre etkileşimlerinin irdelenmesini amaçlayan bu çalışma 1991 ve 1992 yıllarında Tokat, Niksar ve Sivas dikim koşullarında yürütülmüştür. Aratırmada 15 değişik patates genotipi kullanılmıştır. Genotiplerin stabilitelerini belirlemek amacıyla Finlay-Wilkinson, Eberhart-Rusell, Francis-Kannenberg, Perkins-Jinks, Baker ve Hanson tarafından önerilen yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada stabilite parametrelerine göre, her üç çevre için stabil olan bir çeşit belirlenememiştir. Ancak, Finlay-Wilkinsona göre Yaylakızı, Eberhart-Russell, Hanson ve Francis Kannenberge göre de İlona çeşidi diğerlerine kıyasla daha stabil bulunmuştur. Resy, Marfona, Ausonia çeşitlerinin çevrelere, Granola çeşidi ile 82109.6 nolu kolonunun ise elverişli olmayan çevrelere daha iyi uyum gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Genotipe x Environment Interactions in Potato I. The Investigation Based on Stability Parameters

Öz:
This study was conducted at Tokat, Niksar and Sivas in 1991 and 1992 to determine the genotip-environment interactions The 15 different potatoas cultivars were used in this study. In order to determine the stabilities of cultivars, the methods proposed by Finlay-Wilkinson, Eberhart-Russell, Francis-Kannenberg, Perkins-Jinks, Baker and Hanson were used According to the stability parameters used, none of the cultivars was stable for all environments. Cv. Yaylakızı was more stable according to Finlay and Wilkinson while Cv. Ilona was more stable according to other parameters. Resy, Marfona, Ausonia and Agria cultivars were performed in good environments while Granola and clon 82109.6 were performed in poor environments.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Zencirci, N., V. Eser, I. Baran. Bazı stabilite İstatistiklerinin Karşılaştırılması üzerine Bir Yaklaşım. Tarla Bitkileri Araştırma Merkezi Md.’lüğü Yay. Ankara, 1990.
 • 2. İkiz, F. Genotip-Çevre İnteraksiyonları. Bitki Islahı Semineri. Türkiye Ziraai Araştırıcılar Derneği Yayınları. No: 1, S: 207-226. İzmir, 1972.
 • 3. Yıldırım, M.B., A. Öztürk, F. İkiz, H. Püskülcü. Bitki Islahında İstatistik-Genetik Pöntemler. Ege Bölge Zirai Araştırma Enst. yay. No: 20 Menemen-İzmir, 1979.
 • 4. Becker, H.C. Correlation Among Some Statistical Measures of Phenotypic Stability, Eupytica, 30, 839-840, 1981.
 • 5. Arshad, Y. Genotiplerin Çevreye Uyum Yeteneklerini Belirlemede Kullanılan Bazı Stabilite Parametreleri Üzerinde Araştırmalar. Y. Lisans Tezi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Bornova-İzmir, 1990.
 • 6. İkiz, F. Buğday Islahında Genotip x Çevre İnteraksiyonu İstatistik Analizleri. Doktora Tezi, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Agronomi Genetik Kürsüsü, İzmir, 1976.
 • 7. Finlay, K.W., G.N. Wilkinson, The Analysis of Adaption in a Plant Breeding Programme. Aust. Journal Agric. Res 14, 742-754, 1963.
 • 8. Eberhart, S.A. W Russell, Stability Parameters for Comparing Varietis. Crop Science, 6, 36-40, 1966.
 • 9. Perkins, M., J.L. Jinks. Environmental and GenotipEnvironmental Components of Variability. III. Multiple Lines and Crosses. Heredity. 23, 339-356, 1968.
 • 10. Baker, R.J. Genotype-Environment İnteractions in Yield of Wheat. Can. Jour. Plant Scie. 49, 743-791. 1969.
 • 11. Lin, C.S., M.R. Binns, L.P. Leftkovitch. Stability Analysis: Where Do We Stand. Crop Science, 26, 894-899, 1986.
 • 12. Lin, C.S., M.R. Binns. A Method of Analyzing Cultivar x Location x Year Experements: A New Stability Parameter. Theoer. Appl. Gen., 76, 426-430, 1988.
 • 13. Plaisted, R.L. R.C. Peterson. A Technixue for Evaluating the Ability of Selections to Yield Consistenly in Different Location or Seasons. America Potato Jour. 36, 381-385. 1959.
 • 14. Düzgüneş, O.T. Kesici, O. Kavuncu, F. Gürbüz Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları-II) A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı: 295. Ankara. 1987.
 • 15. Kuşman, N., N. Çiçek, F. Eraslan, M. Eraslan. Patates Tarımı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları İzmir.
 • 16. İlisulu, K. Nişasta ve Şeker Bitkileri. A.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın No: 279 Ankara, 1984.
 • 17. Yurtsever, N. Deneysel İstatistik Metodlar. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel Yayın No: 56. Ankara, 1984.
 • 18. Comstock, R. E., R.H. Moll. Genotype x Environment Intaractions. Statistical Genetics and Plant Breeding. 164-196. NAS-NRC. Publ., 1963.
 • 19. Hanson, W.D. Genotypic Stability. Theoretical and Appied Genetics. 40: 226-232, 1970.
 • 20. Becker, H.C., J. Leon. Stability Analysis in Plant Breeding. Plant Breeding. Plant Breeding., 101, 1-23, 1988.
 • 21. Francis, T.R., L.W. Kannenberg. Yielr Stability Studies in ShortSeason Maize. I. A Desciriptive Method for Grouping Genotypes. Can Jour. Plant Scie.: 58, 1029-1034, 1978.
APA YILMAZ G, TUĞAY M (1999). Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. , 97 - 105.
Chicago YILMAZ GÜNGÖR,TUĞAY M. Emin Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. (1999): 97 - 105.
MLA YILMAZ GÜNGÖR,TUĞAY M. Emin Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. , 1999, ss.97 - 105.
AMA YILMAZ G,TUĞAY M Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. . 1999; 97 - 105.
Vancouver YILMAZ G,TUĞAY M Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. . 1999; 97 - 105.
IEEE YILMAZ G,TUĞAY M "Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme." , ss.97 - 105, 1999.
ISNAD YILMAZ, GÜNGÖR - TUĞAY, M. Emin. "Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme". (1999), 97-105.
APA YILMAZ G, TUĞAY M (1999). Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(1), 97 - 105.
Chicago YILMAZ GÜNGÖR,TUĞAY M. Emin Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23, no.1 (1999): 97 - 105.
MLA YILMAZ GÜNGÖR,TUĞAY M. Emin Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.23, no.1, 1999, ss.97 - 105.
AMA YILMAZ G,TUĞAY M Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 1999; 23(1): 97 - 105.
Vancouver YILMAZ G,TUĞAY M Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 1999; 23(1): 97 - 105.
IEEE YILMAZ G,TUĞAY M "Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme." Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, ss.97 - 105, 1999.
ISNAD YILMAZ, GÜNGÖR - TUĞAY, M. Emin. "Patateste Çeşit x Çevre Etkileşimleri I. Stabilite Parametreleri Yönünden İrdeleme". Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23/1 (1999), 97-105.