Yıl: 1999 Cilt: 23 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 367 - 370 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz

Öz:
Bu çalışma, Orduda en fazla yetiştirilen Palaz fındık çeşidinde önemil meyve özelliklerinin ve meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve iç yüzdesi bakımından bahçeler arasındaki varyasyonun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, Ordu Merkez ilçe ve köylerinde 36 bahçede tesadüfi olarak örnekleme yapılmıştır. Çalışma sonucunda, meyve ağırlığı, kabuk kalınlığı, iç ağırlığı ve iç yüzdesi, sırasıyla, 1.910-2.721 g, 0.610-0.970 mm, 0.988-1.431 g ve %41.94-60.53 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, meyve uzunluğu, meyve genişliği, meyve yüksekliği, iç genişliği, iç uzunluğu, iç yüksekliği, küçük meyve oranı, boş meyve oranı, eksik içli meyve oranı, buruşuk iç oranı, çift iç oranı ve dolgun iç oranı da belirlenmiştir. Meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve iç yüzdesi bakımından bulunan varyasyon katsayıları, sırasıyla, %10.79, %8.35 ve %5.68 olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Tarımsal Ekonomi ve Politika Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi

Palaz Fındık Çeşidinde Bazı Meyve Özellikleri ve Bu Özelliklerin Çeşit İçindeki Varyasyonu

Öz:
This study was carried out to determine important nut and kernel quality characteristics and variation in nut and kernel weight and kernel percentage in orchards of Palaz hazelnut cultivar in Ordu and nearby villages. Samples were selected at random from 36 orchards. It was determined that the nut weight, shell thickness, kernel weight and kernel percentage of this cultivar were 1.810-2.721 g, 0.610-0.970 mm, 0.988-1.431 g and 41.94-60.53%, respectively. Furthermore, certain nut characteristics were examined: nut length, nut width, nut height, kernel length, kernel width, kernel height, small nuts, blanks, poor fill, shirvelled kernels, doubles and good kernels. The coefficients of variation for nut weight, kernel weight and kernel percentage were10.79%, 8.35% and 5.68%, respectively.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Bahçe Bitkileri Tarımsal Ekonomi ve Politika Çevre Bilimleri Ekoloji Ziraat Mühendisliği Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bitki Bilimleri Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması Entomoloji Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Özbek, S., Özel Meyvecilik. Ankara Üniv. Basımevi, Ankara, 486 s., 1978.
 • 2. Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., Türk Fındık Çeşitleri. Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçılar Birliği, Ankara, 95 s., 1986.
 • 3. Çetiner, E., Okay, A.N., Baş, F., Yuvarlak Pomolojik Fındık Grubunda Çeşit ve Tozlayıcı Ön Seçimi Sonuç Raporu. Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Proje ve Uygulama Genel Müd. Ülkesel Proje Kod No:111-038-1-280. Fındık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müd., Giresun, 54 s, 1984.
 • 4. Kantarcı, M., Bazı Önemli Fındık Çeşitlerimizin Çelikle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara. 117 s, 1985.
 • 5. Çetiner, E., Karadeniz Fındık Bölgesi Özellikle Giresun ve Çevresinde Tombul Çeşidi Üzerinde Seleksiyon Çalışmaları ile Bunların Tozlayıcı Yuvarlak Tiplerin Seçimi Üzerinde Araştırmalar. Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), İzmir, 175 s., 1976.
 • 6. Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., İstatistik Metotları-1-. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayını: 861, Ders Kitabı: 229, Ankara, 218 s, 1983.
 • 7. Arıkan, F., Fındık Ziratının Gelişme İmkanları. Tarım Bakanlığı Mesleki Kitapları Serisi, Güzel Sanatlar Matbaası, Ankara, 64 s, 1963.
 • 8. Çalışkan, T., Fındık Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yay. Mesleki Yayınlar Serisi, Ankara, 72 s, 1995.
 • 9. Okay, A.N.; Kaya A, Küçük, V.Y., Küçük, A., Fındık Tarımı. TarımOrman ve Köyişleri Bakanlığı Yayın No:142, Ankara, 85s., 1986.
 • 10. Mehlenbacher, S.A., Advances in Hazelnut Breeding. Annual Report of the Northern Nut Growers Association 80: 30-34, 1989.
 • 11. Mehlenbacher, S.A., Miller, A.N., ‘Barcelona’ Hazelnut. Fruit Varieties Journal, 43(3): 90-95, 1989.
 • 12. Mehlenbacher, S.A., Hazelnuts. Genetics Resources of Temperate fruit and nut Crops, Acta Horticulture 290: 789-836. 1990.
 • 13. Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., Brenner, L.K., Variance Components and Heritability of nut and Kernel Deffects in Hazelnut. Plant Breeding 110: 144-152, 1993.
 • 14. Mehlenbacher, S.A., Miller, N.M., Thompson, M.M., Lagersted, H.B., Smith, D.C., ‘Willamette’ Hazelnut. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 26(10): 1341-1342, 1991.
APA BOSTAN S (1999). Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. , 367 - 370.
Chicago BOSTAN S. Zeki Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. (1999): 367 - 370.
MLA BOSTAN S. Zeki Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. , 1999, ss.367 - 370.
AMA BOSTAN S Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. . 1999; 367 - 370.
Vancouver BOSTAN S Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. . 1999; 367 - 370.
IEEE BOSTAN S "Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz." , ss.367 - 370, 1999.
ISNAD BOSTAN, S. Zeki. "Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz". (1999), 367-370.
APA BOSTAN S (1999). Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(4), 367 - 370.
Chicago BOSTAN S. Zeki Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23, no.4 (1999): 367 - 370.
MLA BOSTAN S. Zeki Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.23, no.4, 1999, ss.367 - 370.
AMA BOSTAN S Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 1999; 23(4): 367 - 370.
Vancouver BOSTAN S Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 1999; 23(4): 367 - 370.
IEEE BOSTAN S "Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz." Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, ss.367 - 370, 1999.
ISNAD BOSTAN, S. Zeki. "Some Nut Characteristics and Variatin of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz". Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23/4 (1999), 367-370.