Yıl: 2014 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 468 - 480 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education

Öz:
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de hizmet öncesi öğretmen eğitiminde ve okullarda gerçekleştirilen drama ile ilgili bilimsel araştırmaların amaç, yöntem ve bulgular açısından incelenmesidir. İncelenen 42 araştırmanın büyük bir kısmının temel amacının dramanın okuldaki matematik, fen ve teknoloji, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ile dil derslerine etkisini incelemek olduğu görülmüştür. Bununla beraber, hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yürütülen çalışmaların sayıca daha az olduğu ve bu çalışmaların öğretmen adaylarının dramaya yönelik tutumları, drama ile ilgili görüşleri ve drama yoluyla gelişimleri üzerinde odaklandığı anlaşılmıştır. Bu bulguların yanı sıra, çoğu araştırmanın nicel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve uluslararası alanyazın tartışılarak gelecekteki araştırmalara ve uygulamalara ışık tutulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Türkiye'de Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde ve Okullarda Drama Araştırmalarının İncelenmesi

Öz:
The purpose of this study was to analyze and synthesize national research studies on drama in preservice teacher education and primary or secondary schools in terms of their purpose, methodology, and findings. Considerable part of 42 studies demonstrated that they mainly aimed to investigate the effects of drama on mathematics, science and technology, social sciences, and languages. On the other hand, a small number of them were carried out with pre-service teachers, revealing that they primarily focused on the attitudes and views of preservice teachers and their improvement through drama. Majority of the research employed quantitative methodologies. Based on the findings and international research on drama, implications were discussed for further research and practice
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AKIN S (2014). Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. , 468 - 480.
Chicago AKIN SİBEL Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. (2014): 468 - 480.
MLA AKIN SİBEL Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. , 2014, ss.468 - 480.
AMA AKIN S Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. . 2014; 468 - 480.
Vancouver AKIN S Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. . 2014; 468 - 480.
IEEE AKIN S "Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education." , ss.468 - 480, 2014.
ISNAD AKIN, SİBEL. "Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education". (2014), 468-480.
APA AKIN S (2014). Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. İlköğretim Online (elektronik), 13(2), 468 - 480.
Chicago AKIN SİBEL Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. İlköğretim Online (elektronik) 13, no.2 (2014): 468 - 480.
MLA AKIN SİBEL Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. İlköğretim Online (elektronik), vol.13, no.2, 2014, ss.468 - 480.
AMA AKIN S Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. İlköğretim Online (elektronik). 2014; 13(2): 468 - 480.
Vancouver AKIN S Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education. İlköğretim Online (elektronik). 2014; 13(2): 468 - 480.
IEEE AKIN S "Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education." İlköğretim Online (elektronik), 13, ss.468 - 480, 2014.
ISNAD AKIN, SİBEL. "Review of Research on Drama in Turkish Schools and Pre-service Teacher Education". İlköğretim Online (elektronik) 13/2 (2014), 468-480.