Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 14 - 20 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri

Öz:
Amaç: Çocuk istismarı gizli bir sağlık ve sosyal sorun olarak tüm dünyada devam etmektedir. Risk etmenlerini belirlemek önleyici hizmetlerin geliştirilmesi için gereklidir. Bu çalışmada, adli değerlendirilme için yönlendirilmiş olan cinsel istismara uğramış çocukların demografik ve psikiyatrik özellikleri ve istismarcının kimlik özellikleri değerlendirilmiştir.Gereç ve Yöntem: Adli ruhsal durum muayenesi amacıyla çocuk psikiyatrisine yönlendirilen çocuk ve ergen yaş grubu cinsel istismar olgularının n=41; 9 erkek, 32 kız) dosyaları değerlendirilmiştir. Psikiyatrik tanıları Okul Çağı Çocukları için duygulanım bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi Türkçe Versiyonuna göre konulduğu dosyalardaki yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, tanılar ve faillerin özellikleri ile ilgili veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir.Bulgular: Olguların yaş ortalaması 11,54±3,31 yıldı. Ailelerin sosyoekonomik durumu sınıflandığında en çok %51,2oranında düşük seviyedeydi. Tüm istismarcılar erkek olup yaş ortalamaları 23 idi. Faillerin mağdurlara yakınlıklarına bakıldığında; aile içi (babalar ve ağabeyler: %12,2), yakın akrabalar (%19,5), uzak akrabalar (%22,0), diğer tanıdıklar (komşu, arkadaş) (%14,6) iken daha önce hiç tanımadığı kişiler %24,4'ünü oluşturmaktaydı. Olguların %19,5'i zeka geriliğine sahipti. Olguların en sık aldığı tanılar ise; %46,3 oranı ile travma sonrası stres bozukluğu diğer anksiyete bozuklukları (%17,1) ve majör depresyon(%24,4) olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışma sonucunda belirlenen cinsel istismar risk etmenleri; kız çocuğu olmak, geç çocukluk döneminde olmak, zeka geriliğine sahip olmak, düşük sosyoekonomik düzeyde aileden gelmedir. Failler ise genelde çocuğun tanıdığı erkek yetişkinlerdir. Çocuk istismarını önlemek için koruyucu hizmetler özellikle yüksek riskli grubu da kapsayarak tüm topluma yaygınlaştırılmalıdır
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Pediatri Psikoloji Psikiyatri

Demographic and Clinical Characteristics of Sexually Abused Children and Adolescents Referred to Child and Adolescent Psychiatry for Psychiatric Assessment

Öz:
Objectives: Child abuse has been a continuous, hidden health and social problem in all over the world. Identifying risk factors are crucial to implement protective services. In Turkey, data of the legal cases are still lacking. This study aims to assess the sociodemographic and psychiatric features of the sexually abused children who have been referred for forensic evaluation together with their identity issues.Materials and Methods: The forensic files of the sexually abused cases (n=41; 9 boys, 32 girls) who had been referred to the child psychiatry outpatient clinic were evaluated. Psychiatric diagnoses in the files were based on the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-age children- Turkish Version. Data on age, gender, socioeconomic status and diagnoses of the victims and characteristics of the abusers were gathered and analysed by descriptive statistical methods.Results: Mean age of the victims was 11.54±3.31 years. Socioeconomic levels of their families were mostly lower class with rate of 51.2%. All perpetrators were male with a mean age of 23 years (min 14; max 67). When the consanguinity of the abusers and victims were taken into consideration, it was found that they were intrafamilial (fathers and brothers rate:12.2%), close relatives (19.5%), distant relatives (22.0%), other familiar (such as neighbours, friends:14.6%) and unfamiliar (24.4%) people for the victims. 19.5% of the victims had mental retardation. The most common diagnoses of the victims were posttraumatic stress disorder (46.3%), other anxiety disorders (17.1%), and major depression (24.4%).Conclusion: Identified risk factors for sexual abuse, determined as the result of this study, are being a female child, late childhood period, mental retardation, and low economic status. The abusers were males who were familiar to the child victims. Preventive measures should be implemented for the entire population, particularly involving the highrisk groups to avoid child abuse
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyoloji Pediatri Psikoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARAKOÇ DEMİRKAYA S, KÜÇÜKKÖSE M (2017). Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. , 14 - 20.
Chicago KARAKOÇ DEMİRKAYA Sevcan,KÜÇÜKKÖSE Mustafa Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. (2017): 14 - 20.
MLA KARAKOÇ DEMİRKAYA Sevcan,KÜÇÜKKÖSE Mustafa Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. , 2017, ss.14 - 20.
AMA KARAKOÇ DEMİRKAYA S,KÜÇÜKKÖSE M Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. . 2017; 14 - 20.
Vancouver KARAKOÇ DEMİRKAYA S,KÜÇÜKKÖSE M Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. . 2017; 14 - 20.
IEEE KARAKOÇ DEMİRKAYA S,KÜÇÜKKÖSE M "Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri." , ss.14 - 20, 2017.
ISNAD KARAKOÇ DEMİRKAYA, Sevcan - KÜÇÜKKÖSE, Mustafa. "Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri". (2017), 14-20.
APA KARAKOÇ DEMİRKAYA S, KÜÇÜKKÖSE M (2017). Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. Adli Tıp Bülteni, 22(1), 14 - 20.
Chicago KARAKOÇ DEMİRKAYA Sevcan,KÜÇÜKKÖSE Mustafa Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. Adli Tıp Bülteni 22, no.1 (2017): 14 - 20.
MLA KARAKOÇ DEMİRKAYA Sevcan,KÜÇÜKKÖSE Mustafa Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. Adli Tıp Bülteni, vol.22, no.1, 2017, ss.14 - 20.
AMA KARAKOÇ DEMİRKAYA S,KÜÇÜKKÖSE M Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. Adli Tıp Bülteni. 2017; 22(1): 14 - 20.
Vancouver KARAKOÇ DEMİRKAYA S,KÜÇÜKKÖSE M Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri. Adli Tıp Bülteni. 2017; 22(1): 14 - 20.
IEEE KARAKOÇ DEMİRKAYA S,KÜÇÜKKÖSE M "Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri." Adli Tıp Bülteni, 22, ss.14 - 20, 2017.
ISNAD KARAKOÇ DEMİRKAYA, Sevcan - KÜÇÜKKÖSE, Mustafa. "Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri". Adli Tıp Bülteni 22/1 (2017), 14-20.