Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 45 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış

Öz:
Yaralama suçları, yaygınlığı nedeniyle tıbbi açıdan değerlendirilen suçların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Adli soruşturma ve yargılamalarda yaralanan bireylerdeki lezyonların değerlendirilip rapor edilmesi, dikkat edilmesi gereken ve sorumluluk doğuran bir görevdir. Bu yazıda, yaralama suçlarının adli tıbbi raporlanmasında uygulama birliği yaratılması amacıyla oluşturulmuş kılavuz incelenerek, güncel gelişmeler ışığında görüş, eleştiri ve öneriler sunulmuştur
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp Tıbbi Etik

An Overview of The Guide Used for Medicolegal Evaluation of Injury Crimes

Öz:
Due to their prevalence, injury crimes constitute a substantial part of crimes evaluated medically. Assessment and reporting of the lesions in injured individuals during investigation and adjudication is a significant assignment incurring liability. In this article, in the light of recent developments we present our opinions, critics and suggestions regarding the guide put together with the purpose of securing uniformity between forensic reporting practices
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp Tıbbi Etik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Özbek VÖ, Kambur MN, Doğan K, Bacaksız P, Tepe İ. Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler. Seçkin Yayınevi, Be- şinci Baskı, 2014.
 • Türk Ceza Kanunu, Kanun No: 5237. Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 12.10.2004/25611.
 • Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçları- nın Adlî Tıp Açısından Değerlendirilmesi Kılavuzu. Editör- ler: Uz. Dr. Sadullah Güzel, Doç. Dr. Yasemin Balcı, Prof. Dr. Gürsel Çetin.
 • Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkın- da Kanun, Kanun No: 5252. Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 13.11.2004/25642.
 • Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü- ğünün 22.09.2005 tarih, 2005/143 sayılı Genelgesi.
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih, 2014/29 sayılı Genelgesi.
 • Soysal Z, Çakalır C, editörler. Adli Tıp: Adli Tıpta Rapor Hazırlama Tekniği ve Rapor Örnekleri (Yazar: Koç S.) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999. Cilt III, s.1582.
 • Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2014/36581 Esas, 2015/13266 Karar nolu kararı.
 • Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 2011/1629 Esas, 2012/42892 Ka- rar nolu kararı.
 • Bayraktar B, Yücesir İ. Yumuşak Doku Yaralanmaları, İyi- leşme Süreci ve Tedavi Yaklaşımları. Klinik Gelişim Dergi- si, 22(1):60-67, 2009.
 • Çetin G. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ders Kitabı-Türk Ceza Kanunu Açısından Yara- lanmalar. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:4898, s:211. Basım Yılı: 2011.
 • Tezcan D, Erdem MR, Önok RM. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku. Seçkin Yayınevi. Güncellenmiş 12. Baskı. 2015, s. 247.
APA AKTAŞ E, KAYA A (2017). Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. , 45 - 53.
Chicago AKTAŞ Ekin Özgür,KAYA AHSEN Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. (2017): 45 - 53.
MLA AKTAŞ Ekin Özgür,KAYA AHSEN Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. , 2017, ss.45 - 53.
AMA AKTAŞ E,KAYA A Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. . 2017; 45 - 53.
Vancouver AKTAŞ E,KAYA A Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. . 2017; 45 - 53.
IEEE AKTAŞ E,KAYA A "Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış." , ss.45 - 53, 2017.
ISNAD AKTAŞ, Ekin Özgür - KAYA, AHSEN. "Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış". (2017), 45-53.
APA AKTAŞ E, KAYA A (2017). Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. Adli Tıp Bülteni, 22(1), 45 - 53.
Chicago AKTAŞ Ekin Özgür,KAYA AHSEN Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. Adli Tıp Bülteni 22, no.1 (2017): 45 - 53.
MLA AKTAŞ Ekin Özgür,KAYA AHSEN Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. Adli Tıp Bülteni, vol.22, no.1, 2017, ss.45 - 53.
AMA AKTAŞ E,KAYA A Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. Adli Tıp Bülteni. 2017; 22(1): 45 - 53.
Vancouver AKTAŞ E,KAYA A Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış. Adli Tıp Bülteni. 2017; 22(1): 45 - 53.
IEEE AKTAŞ E,KAYA A "Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış." Adli Tıp Bülteni, 22, ss.45 - 53, 2017.
ISNAD AKTAŞ, Ekin Özgür - KAYA, AHSEN. "Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış". Adli Tıp Bülteni 22/1 (2017), 45-53.