İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi

Yıl: 2012 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 337 - 357 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi

Öz:
Araştırmanın amacı, 2011-2012 eğitim öğretim yılında okutulmakta olan müzik ders kitapları içerisindeki sözlü şarkıların; hangi müziksel özelliklere sahip olduğu, şarkılarda hangi konuların ağırlıklı olarak kullanıldığı, şarkılarda kullanılan tonal ve makamsal yapıların özellikleri, şarkıların tür bakımından hangi gruba alınması gerektiği (beste, anonim vb.) ve şarkıların farklı sınıf kitaplarında tekrar edilip edilmediğinin belirlenmesidir. Çalışma sonucunda ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılması ve öğrencilere ücretsiz dağıtılması olması gereken, doğru bir uygulama olarak dikkat çekmiştir. Kitaplarda yer alan şarkıların birçoğunun 80'li, 90'lı yıllarda kullanılanlarla aynı şarkılar olduğu görülmüştür. Kitaplarda yer alan şarkılarda tonal bestelerin ve makamsal şarkıların dengeli olarak yer aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Şarkıların büyük çoğunluğunun teksesli bestelerden oluştuğu, çoksesli bestelerin ise çok düşük oranda yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Şarkılarda konu olarak en yüksek oranda aşk, müzik, tabiat işlenmiştir. Bu şarkıları vatan sevgisi, kahramanlık ve Atatürk konulu şarkılar izlemektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

The Analysis Of The Songs Get Involved In The 6.7.8. Class Music Text Books In Terms Of Musicial Purposes

Öz:
The Purpose of this study is to determine the musical features, subjects, the tonal and modal forms, the kinds (composition, anonymous etc.) and repated or not of the songs in the Music text books of 2011-2012 academic year. At the end of the study it's revealed that to print the books by Ministry of Education is a correct application. It was seen that the songs are the same of the songs which had been in the books of 80' and 90's. It is observed that the tonal and modal songs had place in the books in a balanced way. Most of the songs are composed monophthongly. It is seen that the polyphonic songs are too low. Love, music and nature subjects highestly used at songs. Patriotism, heroism and Atatürk follows these songs.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • AKKAŞ, Salih; (1993), Okul Öncesi Eğitimde Müzik, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Ankara,
  • BAĞCI, Hakan, (2007), Müzik Eğitimi Yoluyla Şiddet Karşısında Kazançlarımız, 3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, 19 - 21 Kasım. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
  • CAMPBELL, Don, (2002), Mozart Etkisi, (Çev. Feryal Çubukçu), Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul.
  • ÇİÇEK, Sabahattin, (2000), İlköğretimde Müzik, Ezgi Kitabevi-Bursa Birinci Baskı.
  • EGÜZ, Saip, (1999), Toplu Ses Eğitimi 1-Temel Konular, Doğuş Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti. Ankara.
  • UÇAN, Ali, (1997), Müzik Eğitimi-Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, İkinci Baskı, Ankara.
  • SAĞER, Turan, (2002), Cumhuriyetten Günümüze Okul Şarkıları Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • SEYREK, Hilmi, (1995), Anaokulları ve Anasınıfları İçin Şarkı Dağarcığı, Müzik Eserleri Yayınları, İzmir.
APA ULUÇAY T (2012). İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. , 337 - 357.
Chicago ULUÇAY TANER İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. (2012): 337 - 357.
MLA ULUÇAY TANER İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. , 2012, ss.337 - 357.
AMA ULUÇAY T İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. . 2012; 337 - 357.
Vancouver ULUÇAY T İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. . 2012; 337 - 357.
IEEE ULUÇAY T "İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi." , ss.337 - 357, 2012.
ISNAD ULUÇAY, TANER. "İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi". (2012), 337-357.
APA ULUÇAY T (2012). İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 337 - 357.
Chicago ULUÇAY TANER İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, no.2 (2012): 337 - 357.
MLA ULUÇAY TANER İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, 2012, ss.337 - 357.
AMA ULUÇAY T İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 14(2): 337 - 357.
Vancouver ULUÇAY T İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 14(2): 337 - 357.
IEEE ULUÇAY T "İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi." Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, ss.337 - 357, 2012.
ISNAD ULUÇAY, TANER. "İlköğretim 6-7-8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Şarkıların Müziksel lar Bakımından İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14/2 (2012), 337-357.