Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 360 - 379 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?

Öz:
Türkiye'de Resim-iş eğitimi programlarındaki öğretim elemanları ile dersler, ders içerikleri ve işleniş biçimleri konularında yapılan görüşmeler sırasında, tüm fakültelerde uygulanması öngörülen Eğitim Fakülteleri ortak programının uygulama aşamasında bölümden bölüme değişiklikler gösterdiği fark edilmiştir. Bu farklılıkların ortaya konması ve mevcut durumun göz önüne serilerek yapılabileceklerin tartışmaya açılması fikri, bu araştırmanın yapılmasına sebep olmuştur. Araştırmanın amacı; Türkiye'deki Güzel Sanatlar Eğitimi Grafik Ana Sanat Dallarında 6 dönem boyunca okutulan derslerin mevcut durumunun ne olduğunun ortaya konulmasıdır. Veriler, bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Ankette grafik ana sanat derslerinde var olan durum ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Araştırma sonucunda, elde edilen veriler değerlendirilmiş ve ortak uygulamaya yönelik alternatif bir içerik önerisi sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Course Outlines and Teaching Styles at Graphic Design Lessons at Fine Arts Education Departments

Öz:
During our meetings regarding courses, course outlines and teaching styles with faculty members from Fine Arts Education departments at education faculties in Turkey, it was noticed that the outline that was expected to be followed universally by all faculties changed from department to department. Ascertaining these differences, and by doing so opening a discussion about the possible solutions to overcome them, led to this research. The purpose of this research is to examine the current situation of the courses that are taught over six semesters in Graphic Art Major Programs in Fine Art Education Departments. Data has been collected by conducting a questionnaire. The questionnaire consists of questions regarding the current situation of the graphic art courses and the problems that are confronted during their execution. As a result, the data obtained were evaluated and an alternate content for common application is proposed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, E. (2009). Görsel İletişimde Mağaradan Markaya, İstanbul: Alternatif Yayınları.
 • Armutçu, E. (2006). Eğitim Fakülteleri Grafik Tasarım Ana Sanat Atölyeleri Ders İçerikleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arnheim, R. (2007). Görsel Düşünme, (Çev.Rahmi Öğdül), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Atan, A. (2000). Bilgi Çağında Sanat Eğitimi. Bilgi Çağı ve Sanat Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, s. 32-38.
 • Becer, E. (1999). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Bölükoğlu, H.İ. (2004). Grafik Tasarım Eğitiminin Toplumsal Sorunların Kavranmasındaki Rolü. 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. s: 75-79
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • İpşiroğlu, Z. (1994). Eğitimde Sanat ve Eleştirel Düşünme. Sanat Eğitiminin Geleceği. Ankara: Mert Matbaası. s: 78,82
 • Karamustafa, S. (1992). Grafik Sanatlarda Çağdaşlık Sorunsalı. Geçmişiyle Geleceği Arasında Kıvranan Sanat - Çağdaşlık Sorunları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. s: 109-146
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Oktay, A. (1994). Sanat Eğitiminin Önemi ve Sanatın Geleceği. Sanat Eğitiminin Geleceği. Ankara: Mert Matbaası. s: 16,21
 • Temel Tasarım. (2010, 24.12) Temel tasarım nedir? http://temeltasarim.net/ (Erişim tarihi: 24.12 2010).
 • Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatlar, Tarih-Tasarım-Teknoloji. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Türker, İ. H. (2009). Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri'nde Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimine Ne Oldu? 9Th. Internatıonal Educatıonal. Technology Conference. Hacettepe Unıversıty. Ankara - Turkey. Hacettepe Unıversıty. s: 685-688
 • Uçar, T. F. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnklap Yayınları.
 • Y.Ö.K., (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.
APA TÜRKER İ, ÖZDEMİR F (2014). Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. , 360 - 379.
Chicago TÜRKER İ Halil,ÖZDEMİR FATİH Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. (2014): 360 - 379.
MLA TÜRKER İ Halil,ÖZDEMİR FATİH Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. , 2014, ss.360 - 379.
AMA TÜRKER İ,ÖZDEMİR F Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. . 2014; 360 - 379.
Vancouver TÜRKER İ,ÖZDEMİR F Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. . 2014; 360 - 379.
IEEE TÜRKER İ,ÖZDEMİR F "Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?." , ss.360 - 379, 2014.
ISNAD TÜRKER, İ Halil - ÖZDEMİR, FATİH. "Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?". (2014), 360-379.
APA TÜRKER İ, ÖZDEMİR F (2014). Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 360 - 379.
Chicago TÜRKER İ Halil,ÖZDEMİR FATİH Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3, no.1 (2014): 360 - 379.
MLA TÜRKER İ Halil,ÖZDEMİR FATİH Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, 2014, ss.360 - 379.
AMA TÜRKER İ,ÖZDEMİR F Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 3(1): 360 - 379.
Vancouver TÜRKER İ,ÖZDEMİR F Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 3(1): 360 - 379.
IEEE TÜRKER İ,ÖZDEMİR F "Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?." Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, ss.360 - 379, 2014.
ISNAD TÜRKER, İ Halil - ÖZDEMİR, FATİH. "Resim-İş Eğitimi Programları Grafik Ana Sanat Ders İçerikleri ve İşleniş Biçimleri ?". Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3/1 (2014), 360-379.