Yıl: 2003 Cilt: 1 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1 - 3 Metin Dili: Türkçe

İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı

Öz:
Amaç: Onikomikoz erişkinlerde sık rastlanan bir tırnak hastalığı olmakla birlikte çocuklarda nadiren görülür. Bu çalışmada çocuklardaki onikomikoz sıklığı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: İstanbul'da Fındıkzade ve Mahmutbey ilkokullarında öğrenim gören 7-12 yaşları arasındaki 936 (461'i erkek, 475'i kız) çocuğun el ve ayak tırnakları muayene edilerek şüpheli 19 olgudan mikroskop ile direk mantar incelemesi ve mantar kültürü yapıldı. Bulgular: Direkt mikroskobi ile mantar incelemesinde sadece bir olguda mantar hifleri görüldü, şüpheli olguların mantar kültüründe ise hiçbir üreme saptanmadı. Direkt mikroskobik mantar incelemesi pozitif olan dokuz yaşındaki erkek olgunun klinik muayenesinde sağ ayak baş-parmak tırnağında subungual hiperkeratoz, sarımsı-siyah renk değişikliği ve onikolizis mevcuttu. Bu değişiklikler iki yıl önce geçirilen bir travma sonrasında başlamıştı. Sonuç: Çocuklarda onikomikoz nadiren saptanmakla birlikte, hastalığın çocuklarda da görülebileceği akılda tutulmalıdır. Çünkü erken tanı ve tedavi enfeksiyon kaynağını elimine etmek ve distrofiyi önlemek açısından önemlidir.
Anahtar Kelime: Tırnak hastalıkları Tırnaklar Onikomikoz Çocuk

Onychomycosis frequency in primary school children in İstanbul

Öz:
Objective: Onychomycosis is a rarely seen nail disorder in the children while common in the adults. In this study Onychomycosis frequency was evaluated in children. Methods: Onychomycosis frequency was evaluated in 936 students which were attended Fındıkzade and Mahmutbey primary schools in Istanbul. Children's fingernails and toenails were examined and in 19 suspicious cases, demonstration of fungus was made by microscopic examination and culture. Results: While detected fungal hyphae in one case by microscopic examination, detected no growing in culture. There were subungual hyperkeratosis, yellow black discoloration and onycholysis in right first toenail which started two years ego after a trauma in 9 year-old child that was detected fungus in his microscopic examination. Conclusion: However Onychomycosis rarely seen in children, early diagnosis and treatment is important for elimination of source of infection and prevention of distrophy.
Anahtar Kelime: Nail Diseases Child Nails Onychomycosis

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Chang P, Logeman H. Onychomycosis in children. Int J Dermatol 1994; 33:550-551.
 • 2. Arenas R. Las Onicomicosis. Aspectos clinicos, epidemiologicos, micologicos trepeuticos. Gac Med Mex 1990; 2: 84-89.
 • 3. Andre J, Achten G. Onychomycosis. Int J Dermatol 1987; 26: 481-490.
 • 4. Martin AG, Kobayashi GS. Fungal disease with cutaneous involvement. Dermatology in General Medicine. Eds. Fitzpatrick TB, Eisen AZ, Wolff K. 2nd Ed. New York, Me Graw-Hill, 1993; 1543-1564.
 • 5. Tüzün Y, Kotoğyan A. Tırnağın mantar infeksiyonları. Tırnak Hastalıkları. Ed. Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroğlu S. ve ark. İstanbul, 1993;33-35.
 • 6. Weston WL. Fungal and yeast infections of the skin. Practical Pediatcic Dermatology. Boston, Little, Brown and Company, 1985; 74-91.
 • 7. Elgart ML, Warren NG. The Superficial and Subcuneous Mycoses. Dermatology. Ed. Moschella SL, Hurley HJ. 2nd Ed. Philadelphia WB Sounders Company, 1992; 869-912.
 • 8. Arnold HL, Odom RB, James WD. Disease Due to Fungi and Yeast. Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology. 8th Ed. Philadelphia, WB Sounder Company, 1990; 318-374.
 • 9. Onsun N, Kotoğyan A. Pediatrik hastalıklarda tırnak bozuklukları. Tırnak Hastalıkları. Ed. Tüzün Y, Kotoğyan A, Serdaroğlu S. ve ark. İstanbul, 1993; 156-164.
 • 10. Haneke E. Fungal infection of nail. Semin Dermatol 1991; 10: 41-53.
 • 11. Philpot CC. Dermatophyte onychomycosis in children. Clin Exp Dermatol 1989; 3: 203-205.
 • 12. Kurgansky D. Onychomycosis in a 10-week-old infant. Arch Dermatol; 126:1371.
 • 13. Tüzün Y. Onikomikozlarda tanı güçlüğü veya kolaylığı. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1992; 26: 65-67.
 • 14. Daniel CR, Norton LA, Seher R. The spectrum of the nail disease with human immunodeficiency virus infection. J Am Acad Dermatol 1992; 1:93-97.
 • 15. Prose N. HIV infection in children. J Am Acad Dermatol 1990; 6:1223-12
 • 16. Stiller M, Sangueza O, Shupack J. Systemic drugs in the treatment of dermatophytoses. Int J Dermatol 1993; 32: 16-20.
APA GÜNEŞ Ş, ÇALKA Ö, TUFAN H, ERGENEKON G, ÇINAR S (2003). İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. , 1 - 3.
Chicago GÜNEŞ Şafak,ÇALKA Ömer,TUFAN Hülya,ERGENEKON Gönül,ÇINAR Saniye İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. (2003): 1 - 3.
MLA GÜNEŞ Şafak,ÇALKA Ömer,TUFAN Hülya,ERGENEKON Gönül,ÇINAR Saniye İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. , 2003, ss.1 - 3.
AMA GÜNEŞ Ş,ÇALKA Ö,TUFAN H,ERGENEKON G,ÇINAR S İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. . 2003; 1 - 3.
Vancouver GÜNEŞ Ş,ÇALKA Ö,TUFAN H,ERGENEKON G,ÇINAR S İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. . 2003; 1 - 3.
IEEE GÜNEŞ Ş,ÇALKA Ö,TUFAN H,ERGENEKON G,ÇINAR S "İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı." , ss.1 - 3, 2003.
ISNAD GÜNEŞ, Şafak vd. "İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı". (2003), 1-3.
APA GÜNEŞ Ş, ÇALKA Ö, TUFAN H, ERGENEKON G, ÇINAR S (2003). İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. Tıp Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1 - 3.
Chicago GÜNEŞ Şafak,ÇALKA Ömer,TUFAN Hülya,ERGENEKON Gönül,ÇINAR Saniye İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. Tıp Araştırmaları Dergisi 1, no.2 (2003): 1 - 3.
MLA GÜNEŞ Şafak,ÇALKA Ömer,TUFAN Hülya,ERGENEKON Gönül,ÇINAR Saniye İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. Tıp Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, 2003, ss.1 - 3.
AMA GÜNEŞ Ş,ÇALKA Ö,TUFAN H,ERGENEKON G,ÇINAR S İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2003; 1(2): 1 - 3.
Vancouver GÜNEŞ Ş,ÇALKA Ö,TUFAN H,ERGENEKON G,ÇINAR S İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2003; 1(2): 1 - 3.
IEEE GÜNEŞ Ş,ÇALKA Ö,TUFAN H,ERGENEKON G,ÇINAR S "İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı." Tıp Araştırmaları Dergisi, 1, ss.1 - 3, 2003.
ISNAD GÜNEŞ, Şafak vd. "İstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığı". Tıp Araştırmaları Dergisi 1/2 (2003), 1-3.