Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 153 - 158 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Günümüzde tüm dünyada epilasyon amacıyla Ruby, Alexandrite, Diode ve Neodymium: yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) laser cihazları sıklıkla kullanılmaktadır. Laser epilasyon işleminin mekanizması; milisaniyelik atım süreleri ile kıl folikülündeki melanini hedefleyerek kıl köklerinde selektif fototermoliz meydana getirmektir. Yan etki olarak özellikle koyu renkte ciltlerde; ciltte yanık, ince epidermal kurutlanma, hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon ve hatta skarlaşmaya neden olabilmektedir. Bu nedenle cilt türüne göre uygun dalga boyunda lazer kaynağı seçilmesi, istenmeyen cilt lezyonlarının önüne geçilmesi açısından ön koşul olarak kabul edilmektedir. Lazer epilasyon işleminin yasal çerçevesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli tartışmalı durumdadır. Bu çalışmada lazer epilasyona bağlı gelişen cilt lezyonu olgularının malpraktis açısından değerlendirilmesinde ve raporlama süreçlerinde karşılaşılabilecek problemleri ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: 2006-2016 yılların arasında adli rapor düzenlenmek üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına gönderilen 14 lazer epilasyona bağlı gelişen cilt lezyonu olgusu, retrospektif olarak, sosyodemografik özellikleri, muayene ve konsültasyon bulguları, adli rapor sonuçları, uygulamanın yapıldığı yer, uygulayıcı kişi ve hukuki özellikleri dikkate alınarak malpraktis açısından değerlendirilmiştir.Bulgular: Olguların 12'si kadın olup yaş ortalaması 31,21 ± 8,52 bulundu. En sık 25-29 yaş ve 40-44 yaş grubunda oldukları tespit edildi. Olguların sıklıkla olaydan hemen sonraki ilk birkaç gün içersinde ya da olay üzerinden 1-2 yıl geçtikten sonra şikayetçi oldukları gözlemlendi. En sık görülen lezyonların sırasıyla hiperpigmentasyon (n:7), hipopigmentasyon (n:5), skar (n:3) olduğu, lokalizasyon olarak yüz bölgesi 8 olgu ile en sık, alt ekstremite 5 ile ikinci sıktıkta olduğu görüldü. 9 olgu için Dermatoloji konsültasyonu istenilmiş olup, bunlardan 8 olguya "tespit edilen lezyonların lazer uygulamasına bağlı gelişen komplikasyon olduğu" şeklinde yanıt verilmiştir. 12 olguda uygulama "Güzellik ve Estetik Merkezlerinde" "Güzellik Uzmanlarınca" yapılmış olup, diğer iki olguda "Özel Tıp Merkezlerinde" doktor gözetiminde yine "Güzellik Uzmanlarınca" yapılmış olduğu tespit edildi.Sonuç: Yazarlar olarak lazer epilasyonun işleminin tıbbi bir uygulama olduğunu, mutlaka standart eğitimden geçmiş bir tabip ya da uzman tabip tarafından ya da tabip gözetiminde aynı eğitimi almış ve sertifiye sağlık mesleği mensubu tarafından ve sağlık kuruluşlarında uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp

Evaluation of Skin Lesions due to Laser Hair Removal in Terms of Malpractice

Öz:
Objective: Ruby, alexandrite, diode and neodymium: yttrium-aluminum-garnet (Nd: YAG) laser devices are often used for hair removal all over the world. The mechanism of laser hair removal is targeting melanin in the hair follicle by millisecond pulse durations to generate selective photothermolysis of the hair follicle. Laser application can cause skin burns, thin epidermal incrustation, hyperpigmentation, hypopigmentation and even can lead to scarring as a side effect especially in dark skin types. Therefore the selection of the appropriate wavelength laser source according to skin types is considered a prerequisite for preventing undesired skin lesions. The legislation of laser hair removal is very controversial situation in our country as well as all over the world. We aimed the to reveal problems that may be encountered in the evaluation of the developed skin lesions due to laser hair removal in terms of malpractice cases and also in the reporting process and intend to suggest some solutions in current study.Materials and Methods: 14 cases with dermal lesions due to laser hair removal who were sent to Mersin University Medical Faculty Department of Forensic Medicine for forensic reporting were evaluated retrospectively for malpractice claim by means of socio-demographic features, findings of examinations and consultations, results of forensic reports, applicator person and place of application and legal statuses between 2006 -2016. Results: 12 of 14 patients were woman and the average age was found 31.21 ± 8.52 who sent for forensic reporting between 2006 and 2016. It was found to be most common in the 25-29 age and 40-44 age groups. Most of the cases made complain within the first few days of the application or after 1-2 years. The most common lesions were found to be, hyperpigmentation (n = 7), hypopigmentation (n = 5), scarring (n = 3) respectively. Face was the most common localization with 8 cases and lower extremities were the second with 5 cases. Dermatology consultation has been requested for 9 cases, 8 cases of them replied as "the detected lesions were complications related to laser application". Laser applications were applied in "Beauty and the Esthetic Centers" by "Estheticians" in 12 cases, in "Pay Hospitals" again by "Estheticians" but in doctor's supervision in the other two cases.Conclusion: We think that laser epilation is a medical application and should absolutely be applied by educated medical practitioner or expert or educated health care personnel in doctor's supervision and exactly in health institutions.
Anahtar Kelime:

Konular: Adli Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Sean W. Lanigan, MD, FRCP, DCH. Incidence of side ef- fects after laser hair removal. J Am Acad Dermatol, 2003; 49(5), 882-886. DOI: 10.1067/S0190
 • Stephanıe D. Gan and Emmy M. Graber. Laser Hair Re- moval: A Review. Dermatol Surg 2013;39:823-838. DOI: 10.1111/dsu.12116
 • Bjerring P, Zachariae H, Lybecker H, Clement M. Evalua- tion of the free-running ruby laser for hair removal: a retro- spective study. Acta Derm Venereol (Stockh) 1998;78:48- 51. DOI: 10.1080/00015559850135841
 • Wimmershoff MB, Scherer K, Lorenz S, Landthaler M, Ho- henleutner U. Hair removal using a 5-msec long pulsed ruby laser. Dermatol Surg 2000;26:205-9. DOI: 10.1046/j.1524- 4725.2000.09217
 • Eremia S, Li CY, Umar SH, Newman N. Laser hair re- moval: long term results with a 755nm alexandrite laser. Dermatol Surg 2001;27:920-4. DOI: 10.1046/j.1524- 4725.2001.01074.x
 • Mahrukh S. Nisar, Jenifer R. Lloyd and Tanweer Khan. La- ser Hair Removal Put in the Wrong Hands. Dermatol Surg 2013;39:480-482. DOI: 10.1111/dsu.12086
 • Nanni CA, Alster TS. A practical review of laser-assisted hair removal using the Q-switched Nd: YAG, long-pulsed ruby, and long-pulsed alexandrite lasers. Dermatol Surg 1998;24:1399- 405. DOI: 10.1111/j.1524-4725.1998.tb00022.x
 • Nanni CA, Alster TS. Laser-assisted hair removal: Side ef- fects of Q-switched Nd:YAG, long-pulsed ruby, and alex- andrite lasers. J Am Acad Dermatol 1999;41:165-171 DOI: 10.1016/S0190-9622(99)70043-5
 • Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönet- melik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/05/20030512. htm (Erişim tarihi: 06.09.2016).
 • Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/es- kiler/2008/02/20080215-4.htm (Erişim tarihi: 06.09.2016).
 • http://www.saglik.gov.tr/HM/dosya/1-89238/h/estetik- amacli-ipl-cihazlari-hk-06052014-456.pdf (Erişim tarihi: 06.09.2016).
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik http://www.res- migazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100725-10.htm (Erişim tarihi: 06.09.2016).
APA KAR H, DOKGÖZ H, BİLGİN N, ALBAYRAK B, KAYA T (2016). Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. , 153 - 158.
Chicago KAR HAKAN,DOKGÖZ Halis,BİLGİN Nursel Gamsız,ALBAYRAK Betül,KAYA Tamer İrfan Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. (2016): 153 - 158.
MLA KAR HAKAN,DOKGÖZ Halis,BİLGİN Nursel Gamsız,ALBAYRAK Betül,KAYA Tamer İrfan Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. , 2016, ss.153 - 158.
AMA KAR H,DOKGÖZ H,BİLGİN N,ALBAYRAK B,KAYA T Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. . 2016; 153 - 158.
Vancouver KAR H,DOKGÖZ H,BİLGİN N,ALBAYRAK B,KAYA T Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. . 2016; 153 - 158.
IEEE KAR H,DOKGÖZ H,BİLGİN N,ALBAYRAK B,KAYA T "Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi." , ss.153 - 158, 2016.
ISNAD KAR, HAKAN vd. "Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi". (2016), 153-158.
APA KAR H, DOKGÖZ H, BİLGİN N, ALBAYRAK B, KAYA T (2016). Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, 21(3), 153 - 158.
Chicago KAR HAKAN,DOKGÖZ Halis,BİLGİN Nursel Gamsız,ALBAYRAK Betül,KAYA Tamer İrfan Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 21, no.3 (2016): 153 - 158.
MLA KAR HAKAN,DOKGÖZ Halis,BİLGİN Nursel Gamsız,ALBAYRAK Betül,KAYA Tamer İrfan Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, vol.21, no.3, 2016, ss.153 - 158.
AMA KAR H,DOKGÖZ H,BİLGİN N,ALBAYRAK B,KAYA T Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2016; 21(3): 153 - 158.
Vancouver KAR H,DOKGÖZ H,BİLGİN N,ALBAYRAK B,KAYA T Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. 2016; 21(3): 153 - 158.
IEEE KAR H,DOKGÖZ H,BİLGİN N,ALBAYRAK B,KAYA T "Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi." Adli Tıp Bülteni, 21, ss.153 - 158, 2016.
ISNAD KAR, HAKAN vd. "Lazer Epilasyona Bağlı Cilt Lezyonlarının Malpraktis Açısından Değerlendirilmesi". Adli Tıp Bülteni 21/3 (2016), 153-158.