Yıl: 2017 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 45 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome

Öz:
Amaç: Bu çalışmada orta veya ağır karpal tünel sendromu (KTS) hastalarında el bileğinin fleksiyon, ekstansiyon, supinasyon, pronasyon, radial ve ulnar deviyasyon kas gücünün izokinetik özellikleri araştırıldı.Hastalar ve yöntemler: Ocak 2016-Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada orta veya ağır KTS olan 13 hasta (23 el) (2 erkek, 11 kadın; ort. yaş 45 yıl; dağılım 29-60 yıl) ile altı sağlıklı kontrol deneği (12 el) (2 erkek, 4 kadın; ort. yaş 41 yıl; dağılım 27-63 yıl) karşılaştırıldı. El bileği fleksiyon, ekstansiyon, supinasyon, pronasyon, radial ve ulnar deviasyon kas gücü izokinetik dinamometre ile 30º/saniye (5 set) açısal hızda ölçüldü. Kavrama gücü el dinamometresi ile (kilogram) ölçüldü. Klinik değerlendirme için Boston Anketi kullanıldı.Bulgular: Karpal tünel sendromu hastalarında kavrama gücü (p=0.003); el bileği fleksiyonu 30º/saniye (p=0.014); ekstansiyonu 30º/saniye (p=0.016) ve ulnar deviasyonu 30º/saniye (p=0.017) kas güçleri kontrol grubuna göre daha düşük idi. Semptom süresine göre yapılan değerlendirme, izokinetik testlerde pronasyon 30º/saniye (p=0.039, r= -0.432) ve ulnar deviasyon 30º/saniye (p=0.034, r=0.443) dışında KTS hastalarında anlamlı ilişki göstermedi. Boston Anketi, kavrama gücü ve izokinetik test sonuçları arasında anlamlı ilişki saptanmadı.Sonuç: El bileği kas gücünün izokinetik dinamometreler ile sayısal olarak ölçülmesi KTS hastalarının konservatif egzersiz tedavileri ve motor değerlendirmelerinde faydalıdır
Anahtar Kelime:

Konular: Ortopedi

Karpal tünel sendromu hastalarında el bileği kas gücünün izokinetik değerlendirilmesi

Öz:
Objectives: This study aims to investigate the isokinetic characteristics of wrist strength in flexion, extension, supination, pronation, radial, and ulnar deviation in patients with moderate or severe carpal tunnel syndrome (CTS).Patients and methods: Thirteen patients (23 hands) (2 males, 11 females; mean age 45 years; range 29 to 60 years) with moderate or severe CTS were compared to six healthy control subjects (12 hands) (2 males, 4 females; mean age 41 years; range 27 to 63 years) in this study, which was conducted between January 2016 and April 2016. Wrist flexion, extension, supination, pronation, radial, and ulnar deviation muscle strengths were measured at 30º/second (5 sets) angular velocity with isokinetic dynamometer. Grip strength was measured with hand dynamometer (kilograms). Boston Questionnaire was used for clinical assessment.Results: Grip strength (p=0.003); wrist flexion 30º/second (p=0.014); extension 30º/second (p=0.016); and ulnar deviation 30º/second (p=0.017) muscle strengths were lower in CTS patients compared with the control group. An evaluation according to symptom duration did not reveal any significant relationship in any of the isokinetic tests with the exception of pronation 30º/second (p=0.039, r= -0.432) and ulnar deviation 30º/second (p=0.034, r=0.443) in CTS patients. No significant relationship was found between Boston Questionnaire, grip strength, and isokinetic test results.Conclusion: Quantitative wrist strength measurements with isokinetic dynamometers are beneficial in conservative exercise treatments and motor assessments of CTS patients
Anahtar Kelime:

Konular: Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AĞIRMAN M, kara a, DURMUŞ O, SARAL İ, ÇAKAR E (2017). Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. , 41 - 45.
Chicago AĞIRMAN Mehmet,kara adnan,DURMUŞ Oğuz,SARAL İlknur,ÇAKAR Engin Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. (2017): 41 - 45.
MLA AĞIRMAN Mehmet,kara adnan,DURMUŞ Oğuz,SARAL İlknur,ÇAKAR Engin Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. , 2017, ss.41 - 45.
AMA AĞIRMAN M,kara a,DURMUŞ O,SARAL İ,ÇAKAR E Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. . 2017; 41 - 45.
Vancouver AĞIRMAN M,kara a,DURMUŞ O,SARAL İ,ÇAKAR E Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. . 2017; 41 - 45.
IEEE AĞIRMAN M,kara a,DURMUŞ O,SARAL İ,ÇAKAR E "Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome." , ss.41 - 45, 2017.
ISNAD AĞIRMAN, Mehmet vd. "Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome". (2017), 41-45.
APA AĞIRMAN M, kara a, DURMUŞ O, SARAL İ, ÇAKAR E (2017). Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), 28(1), 41 - 45.
Chicago AĞIRMAN Mehmet,kara adnan,DURMUŞ Oğuz,SARAL İlknur,ÇAKAR Engin Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.) 28, no.1 (2017): 41 - 45.
MLA AĞIRMAN Mehmet,kara adnan,DURMUŞ Oğuz,SARAL İlknur,ÇAKAR Engin Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), vol.28, no.1, 2017, ss.41 - 45.
AMA AĞIRMAN M,kara a,DURMUŞ O,SARAL İ,ÇAKAR E Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.). 2017; 28(1): 41 - 45.
Vancouver AĞIRMAN M,kara a,DURMUŞ O,SARAL İ,ÇAKAR E Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.). 2017; 28(1): 41 - 45.
IEEE AĞIRMAN M,kara a,DURMUŞ O,SARAL İ,ÇAKAR E "Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome." Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), 28, ss.41 - 45, 2017.
ISNAD AĞIRMAN, Mehmet vd. "Isokinetic evaluation of wrist muscle strength in patients of carpal tunnel syndrome". Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.) 28/1 (2017), 41-45.