Yıl: 2014 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 181 - 185 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ

Öz:
Bu çalışmada, acı balık (Rhodeus amarus)'ın Türkiye içsularındaki boy-ağırlık ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi İçsu Balıkları koleksiyonunda yer alan Batı Karadeniz, Gediz, Küçük Menderes, Kuzey Ege, Sakarya, Susurluk, Marmara, Meriç ve Yeşilırmak havzalarına ait 2265 adet acı balık bireyi incelenmiştir. Tüm bireyler dikkate alındığında türün Türkiye iç sularındaki total boy dağılımı 1.60-8.30 cm, total ağırlık dağılımı ise 0.06-10.65 g arasında değişim göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Balıkçılık Zooloji

The Length-Weight Relationship of Bitterling, Rhodeus amarus (Bloch, 1782) in Freshwaters of Turkey

Öz:
The Length-Weight Relationship of Bitterling, Rhodeus amarus (Bloch, 1782) in Freshwaters of Turkey The present work was aimed at determining the length-weight relationship of bitterling in the freshwater of Turkey. For this purpose, total of 2265 bitterling specimens were examined belonging to the Western Black Sea, Gediz, Small Meander, Northern Eagean, Sakarya, Susurluk, Marmara, Meriç and Yeşilırmak basins in the museum of Freshwater Fish collection in Ege University Fisheries Faculty. Total lengths ranged from 1.60 to 8.30 cm and total weights from 0.06 to 10.65 g for all individuals of the species in the freshwater of Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Balıkçılık Zooloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Koutrakis, E.T., Tsikliras, A.C., (2003). Length-weight relationships of fishes from three northern Aegean estuarine sys- tems (Greece), Journal of Applied Ichth- yology, 19: 258-260. doi: 10.1046/j.1439-0426.2003.00456.x
  • Petrakis, G., Stergiou, K.I. (1995). Weight- length relationships for 33 fish species in Grek waters, Fisheries Research, 21: 465- 469. doi: 10.1016/0165-7836(94)00294-7
  • Ricker W.E., (1975). Computation and interp- retation of biological statistics of fish po- pulations, Bulletin of the Fisheries Rese- arch Board of Canada, 191: 1-382.
  • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Gürsoy, Ç., Acı- pınar, H. (2005). Life History Pattern of an Eurasian Cyprinid, Rhodeus amarus, in a Large Drinking-Water System (Ömerli Dam Lake-Istanbul, Turkey), Journal Black Sea/Mediterranean Envirenment, 11: 205-224.
  • Tarkan, A.S., Gaygusuz, Ö., Acıpınar, H., Gür- soy, Ç., Özuluğ, M. (2006). Length- weight relationship of fishes from the Marmara region (NW-Turkey), Journal of Applied Ichthyology, 22: 271-273. doi: 10.1111/j.1439-0426.2006.00711.x
  • Tesch, F.W., (1971). Age and growth. In: Met- hods for assessment of fish production in fresh waters. W. E. Ricker (Ed.). Blackwell Scientific Publications, Oxford, pp. 99-130.
  • Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Özdemir, D., (1992). Göksu kaynaklarındaki (Muradi- ye-Manisa) Acıbalık [(Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)] populsyonunun bi- yo-ekolojik özelliklerinin incelenmesi, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi 24-27 Haziran 1992, Elazığ, 253-262.
  • Verreycken, H., Van Thuyne, G., Belpaire, C. (2011). Length-weight relationships of 40 freshwater fish species from two decades of monitoring in Flanders (Belgium), Jo- urnal of Applied Ichthyology, 27: 1416- 1421. doi: 10.1111/j.1439-0426.2011.01815.x
APA İLHAN A, SARI H, EKMEKÇİ B (2014). TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. , 181 - 185.
Chicago İLHAN ALİ,SARI Hasan M.,EKMEKÇİ Betül TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. (2014): 181 - 185.
MLA İLHAN ALİ,SARI Hasan M.,EKMEKÇİ Betül TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. , 2014, ss.181 - 185.
AMA İLHAN A,SARI H,EKMEKÇİ B TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. . 2014; 181 - 185.
Vancouver İLHAN A,SARI H,EKMEKÇİ B TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. . 2014; 181 - 185.
IEEE İLHAN A,SARI H,EKMEKÇİ B "TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ." , ss.181 - 185, 2014.
ISNAD İLHAN, ALİ vd. "TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ". (2014), 181-185.
APA İLHAN A, SARI H, EKMEKÇİ B (2014). TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. Journal of FisheriesSciences.com, 8(3), 181 - 185.
Chicago İLHAN ALİ,SARI Hasan M.,EKMEKÇİ Betül TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. Journal of FisheriesSciences.com 8, no.3 (2014): 181 - 185.
MLA İLHAN ALİ,SARI Hasan M.,EKMEKÇİ Betül TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. Journal of FisheriesSciences.com, vol.8, no.3, 2014, ss.181 - 185.
AMA İLHAN A,SARI H,EKMEKÇİ B TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. Journal of FisheriesSciences.com. 2014; 8(3): 181 - 185.
Vancouver İLHAN A,SARI H,EKMEKÇİ B TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ. Journal of FisheriesSciences.com. 2014; 8(3): 181 - 185.
IEEE İLHAN A,SARI H,EKMEKÇİ B "TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ." Journal of FisheriesSciences.com, 8, ss.181 - 185, 2014.
ISNAD İLHAN, ALİ vd. "TÜRKİYE İÇ SULARINDAKİ ACI BALIK, Rhodeus amarus (Bloch, 1782)'IN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ". Journal of FisheriesSciences.com 8/3 (2014), 181-185.