Yıl: 2002 Cilt: 0 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 60 - 68 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı

Öz:
Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın zengin ürünlerinden biri de atasözleridir. Bugüne kadar atasözleri üzerine oldukça fazla sayıda çalışma yapılmıştır. Atasözlerimiz Türkçe öğretiminde anonim bir ürün olarak yer alırlar. Türkçe programında atasözlerimiz ile ilgili genel amaç, özel amaç ve hedef davranışlar bulunmaktadır. Türkçenin dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarında, atasözlerimizden faydalanılmalıdır.
Anahtar Kelime: okuma becerileri konuşma yazma becerileri atasözleri dinleme

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

-

Öz:
One of the rich components of the oral literature and Turkish culture are proverbs. To date, there have been numerous studies in the literature on Turkish proverbs. Proverbs take their place in the education of Turkish language as anonymous products. There are general objectives, specific objectives and target behavio(u)rs in the curriculum of Turkish education. Proverbs should be utilized in the four general skills of Turkish which are listening, speaking, reading, and writing skills.
Anahtar Kelime: writing skills proverbs listening reading skills speaking

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akyol, Hayati. “Konuşma Becerisi”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8, (Ed. Prof .Dr. Ayşegül Ataman vd.), Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul: 2001.
 • Elçin, Şükrü. Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Göğüş, Beşir. Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara: 1978.
 • Güzel Özmen, Rüya. Okuma Becerisi”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8, (Ed. Prof.Dr. Ayşegül Ataman vd.), Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul: 2001.
 • Kabaklı, Ahmet. Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul: 1994.
 • Kantemir, Enise. Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara: 1991.
 • Kavcar Cahit, Oğuzkan Ferhan, Sever Sedat. Türkçe Öğretimi (Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin), Engin Yayınevi, Ankara: 1995.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programı, 26.10.1981 Tarih ve 2098 Sayılı Tebliğler Dergisi.
 • Öz, Feyzi. Uygulamalı Türkçe Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara: 2001, S.240-250.
 • Özbay, Murat. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri (Alan Araştırması), Bizim Büro Basımevi, Ankara: 2000.
 • Temur, Turan. “Dinleme Becerisi”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8, (Ed. Prof.Dr. Ayşegül Ataman vd.), Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul: 2001.
 • Türk Atasözleri ve Deyimleri, (Haz. Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul: 1992.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C:1, Dergâh Yayınları, 1977.
APA BAŞ B (2002). Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. , 60 - 68.
Chicago BAŞ BAYRAM Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. (2002): 60 - 68.
MLA BAŞ BAYRAM Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. , 2002, ss.60 - 68.
AMA BAŞ B Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. . 2002; 60 - 68.
Vancouver BAŞ B Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. . 2002; 60 - 68.
IEEE BAŞ B "Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı." , ss.60 - 68, 2002.
ISNAD BAŞ, BAYRAM. "Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı". (2002), 60-68.
APA BAŞ B (2002). Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(12), 60 - 68.
Chicago BAŞ BAYRAM Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.12 (2002): 60 - 68.
MLA BAŞ BAYRAM Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.12, 2002, ss.60 - 68.
AMA BAŞ B Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 0(12): 60 - 68.
Vancouver BAŞ B Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2002; 0(12): 60 - 68.
IEEE BAŞ B "Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.60 - 68, 2002.
ISNAD BAŞ, BAYRAM. "Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanımı". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2002), 60-68.