Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1

Öz:
Hızlı, etkin ve düşük maliyetli sistemlere sahip borsaların rekabette bir adım önde olduğu günümüzde Hisse Senetleri Piyasası'nda sürekli müzayede sistemi ve piyasa yapıcılığı sistemi birlikte uygulanmaktadır. Borsa İstanbul için elde edilen sonuçlara göre piyasa yapıcılığı sisteminin uygulandığı piyasalarda piyasa likiditesi, derinliği ile genişliğinde iyileşmeler gözlenmekte olup, işlemlerde süreklilik ve fiyatlarda etkinliğin sağlanmasında piyasa yapıcılığı sisteminin kullanılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat

MARKET MAKING IN STOCK MARKET AND APPLICATION TO BORSA

Öz:
Stock markets having fast, efficient and low cost systems are one step ahead of others; at these markets auction method and market making system are in operation. The empirical results suggest for Borsa Istanbul (formerly İMKB), with adoption of market making system, improvements are observed in the liquidity, depth, and spread of stocks. That market making system could be useful in increasing continuity of transactions and efficiency of price mechanism in exchanges is being considered.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKAR, C. (2006). Finansal piyasalarda krizlerin ve takvimsel faktörlerin volatilite ve getiri üzerine etkisi, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 21, ss. 41-53.
 • BELTRAN, H., DURRE, A., GIOT P. (2004). Volatility regimes and the provision of liquidity in order book markets, Département des Sciences Économiques de l'Université catholique de Louvain, Discussion Paper, cilt 15.
 • BOSTANCI, F., KILIÇ, S. (2008). The Effects of free float ratios on market performance: an empirical study on the Istanbul Stock Exchange. ISE Review, 12 (45).
 • BENSTON D., GEORGE A., HAGERMAN R. (1974). Determinants of bid-ask spreads in the over-the-counter market, Journal of Financial Economics Cilt 1, ss.353-364.
 • BİLDİK, R., ELEKDAĞ, S. (2004). Effects of price limits on volatility: evidence from the Istanbul Stock Exchange, Emerging Markets Finance and Trade, Cilt 40, ss. 5-34.
 • BOLLEN, N., SMITH, T. ve WHALEY R.(2001). Modeling the bid/ask spread: on the effects of hedging costs and competition, Journal of Financial Economics, Cilt 3, ss. 7-19.
 • GROSSMAN, S., MILLER, M. (1988). Liquidity and Market Structure, Princeton, Department of Economics - Financial Research Center.
 • GOLDSTEIN, M., NELLING, E. (1999). Market making and trading in Nasdaq stocks, The Financial Review, Eastern Finance Association, Cilt 34 (1), ss. 27-44
 • GÜNEŞ, H., SALTOĞLU, B. (1998). İMKB getiri volatilitesinin makroekonomik konjonktür bağlamında irdelenmesi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Araştırma Müdürlüğü. (2001). İMKB Araştırma Raporu. Hisse senetleri piyasasında piyasa yapıcılık sisteminin uygulanması.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 05.01.2010 tarih ve 318 sayılı genelge. [Erişim Adresi]: http://www.imkb.gov.tr-mevzuat, [Erişim Tarihi:12.05.2011].
 • KLOCK, M., McCORMICK D. (1999). The impact of market maker competition on Nasdaq Spreads, The Financial Review, Eastern Finance Association, Cilt 34 (4), ss.55 ss.55-73.
 • LI, Q., YANG, J., HSIAO, C., CHANG, Y.J. (2005). The relationship between stock returns and volatility in international stock markets. Journal of Empirical Finance, 12 (5), 650- 665.
 • MEDEIROS, O., DOORNIK, B. (2006). The empirical relationship between stock returns, return volatility and trading volume in the Brazilian stock market, [Erişim Adresi] http://www.ssrn.com/abstract=897340.
 • ÖZDEN, Ü. (2008). İMKB Bileşik 100 Endeksi getiri volatilitesinin analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7 Sayı: 13 Bahar 2008 ss.339-350.
 • ÖZBOYACI, M. (2010). Halka arzın şirketlerin performansı üzerine etkisi ve İMKB'de bir uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZTÜRK, B. (2008). Makroekonomik faktörlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal- 100 Endeksi ve volatilitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi (1997-2006), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • STOLL, H.R. (1978). The supply of dealer services in security markets, Journal of Finance, Cilt 33, ss. 1133-1151.
 • TRAN, D. (2007). Relationship between persistent and erratic volatility factors and trading activity, 20th Australasian Finance & Banking Conference.
 • TINIC, S., WEST, R. (1972). Competition and the pricing of dealer services in the over-the- counter market, Journal of Financial and Quantitative Analysis. Cilt. 8, ss. 1707-1727.
 • TÜZÜNTÜRK, S. (2005). İşlem sıklığı ve hacmi ile fiyat volatilitesi ilişkisi: İMKB örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • WAHAL, S. (1997). Entry, exit, market makers, and the bid-ask spread, Review of Financial Studies, Cilt 10, ss.871-901.
APA DOĞRU B, NACAKCI M (2014). HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. , 1 - 13.
Chicago DOĞRU Bülent,NACAKCI M Bilgehan HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. (2014): 1 - 13.
MLA DOĞRU Bülent,NACAKCI M Bilgehan HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. , 2014, ss.1 - 13.
AMA DOĞRU B,NACAKCI M HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. . 2014; 1 - 13.
Vancouver DOĞRU B,NACAKCI M HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. . 2014; 1 - 13.
IEEE DOĞRU B,NACAKCI M "HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1." , ss.1 - 13, 2014.
ISNAD DOĞRU, Bülent - NACAKCI, M Bilgehan. "HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1". (2014), 1-13.
APA DOĞRU B, NACAKCI M (2014). HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 1 - 13.
Chicago DOĞRU Bülent,NACAKCI M Bilgehan HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. Doğuş Üniversitesi Dergisi 15, no.1 (2014): 1 - 13.
MLA DOĞRU Bülent,NACAKCI M Bilgehan HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.15, no.1, 2014, ss.1 - 13.
AMA DOĞRU B,NACAKCI M HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2014; 15(1): 1 - 13.
Vancouver DOĞRU B,NACAKCI M HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2014; 15(1): 1 - 13.
IEEE DOĞRU B,NACAKCI M "HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1." Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15, ss.1 - 13, 2014.
ISNAD DOĞRU, Bülent - NACAKCI, M Bilgehan. "HİSSE SENEDİ PİYASASINDA PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ VE BORSA İSTANBUL UYGULAMASI1". Doğuş Üniversitesi Dergisi 15/1 (2014), 1-13.