Yıl: 2014 Cilt: 39 Sayı: 174 Sayfa Aralığı: 33 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İçerik Analizinin Parametreleri

Öz:
Bu çalışmada içerik analizi çalışmaları; meta-analiz, meta-sentez ve betimsel olmak üzere üç alt başlık altında tanımlanmakta ve özel sayıda beklenen içerik analizi parametreleri açıklanmaktadır. Böylece, yalın bir betimlemenin ötesine geçilerek sistematik içerik analizleri yapılabilmesi konusunda araştırmacılara yol gösterici bir dokümanın sunulması hedeflenmektedir. Oluşturulan parametreleri dikkate alan meta-sentez veya betimsel içerik analizi çalışmalarının eğitimle ilgili araştırmacı ve kurumlara beklenen katma değerleri kazandıracağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Au, W. (2007). High-stakes testing and curricular control: A qualitative metasynthesis. Educational Researcher, 36: 258-267 DOI: 10.3102/0013189X07306523
 • Bayraktar, Ş. (2000). A meta-analysis study on the effectiveness of computer assisted instruction in science education. Published PhD Thesis, Ohio University. UMI Number: 9980398
 • Calik, M. (2013). Effect of technology-embedded scientific inquiry on senior science student teachers' self-efficacy. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 9(3), 223-232 DOI: 10.12973/eurasia.2013.931a
 • Cohen, L. & Manion, L. (2001). Research methods in education (5th Edition), New York: Rotledge Falmer.
 • Çalık, M., Ayas, A. & Ebenezer, J.V. (2005). A review of solution chemistry studies: Insights into students' conceptions. Journal of Science Education and Technology, 14(1), 29-50
 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F.Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, Special Edition, 23-45.
 • Çiltaş, A., Güler, G. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye'de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.
 • Durlak, J.A. (1995), Reading and understanding multivariate statistics. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 191-196.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varısoğlu, B., Akcay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Trends in educational research in Turkey: A content analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 443-460.
 • Jayarajah, K., Saat, R.M. & Rauf, R.A.A. (2014). A review of science, technology, engineering & mathematics (STEM) education research from 1999-2013: A Malaysian perspective. Eurasia Journal 10.12973/eurasia.2014.1072a Science & Technology Education, 10(3), 155-163 DOI:
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.
 • Lin, T.C., Lin, T.J. & Tsai, C.C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals, International Journal of Science Education, 36(8), 1346-1372, DOI: 10.1080/09500693.2013.864428
 • Mortimore, P. (2000). Does educational research matter? British Educational Research Journal, 26 (1),5-24.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon& D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Sozbilir, M. (2013). Chemistry education research in Turkey. Chemistry International, 35(2), 12-14
 • Suri, H. & Clarke, D. (2009). Advancements in research systhesis methods: From a methodologically inclusive perspective. Review of Educational Research, 79(1), 395-430.
 • Şahin, M.C. (2005). Internet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Umdu Topsakal, Ü., Çalık, M. & Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate?. International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 639-649
 • Ünal, S., Çalık, M., Ayas, A. & Coll, R.K. (2006). A review of chemical bonding studies: needs, aims, methods of exploring students' conceptions, general knowledge claims, and students' alternative conceptions. Research in Science & Technological Education, 24(2), 141-172
 • Ültay, N. & Çalık, M. (2012). A thematic review of studies into the effectiveness of context-based chemistry curricula. Journal of Science Education and Technology, 26(6), 686-701 DOI: 10.1007/s10956-011-9357-5
 • Wolf, F. M. (1986). Meta-analysis: Quantitative methods for research synthesis. London: Sage Publications.
APA ÇALIK M, SÖZBİLİR M (2014). İçerik Analizinin Parametreleri. , 33 - 38.
Chicago ÇALIK Muammer,SÖZBİLİR Mustafa İçerik Analizinin Parametreleri. (2014): 33 - 38.
MLA ÇALIK Muammer,SÖZBİLİR Mustafa İçerik Analizinin Parametreleri. , 2014, ss.33 - 38.
AMA ÇALIK M,SÖZBİLİR M İçerik Analizinin Parametreleri. . 2014; 33 - 38.
Vancouver ÇALIK M,SÖZBİLİR M İçerik Analizinin Parametreleri. . 2014; 33 - 38.
IEEE ÇALIK M,SÖZBİLİR M "İçerik Analizinin Parametreleri." , ss.33 - 38, 2014.
ISNAD ÇALIK, Muammer - SÖZBİLİR, Mustafa. "İçerik Analizinin Parametreleri". (2014), 33-38.
APA ÇALIK M, SÖZBİLİR M (2014). İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33 - 38.
Chicago ÇALIK Muammer,SÖZBİLİR Mustafa İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim 39, no.174 (2014): 33 - 38.
MLA ÇALIK Muammer,SÖZBİLİR Mustafa İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim, vol.39, no.174, 2014, ss.33 - 38.
AMA ÇALIK M,SÖZBİLİR M İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(174): 33 - 38.
Vancouver ÇALIK M,SÖZBİLİR M İçerik Analizinin Parametreleri. Eğitim ve Bilim. 2014; 39(174): 33 - 38.
IEEE ÇALIK M,SÖZBİLİR M "İçerik Analizinin Parametreleri." Eğitim ve Bilim, 39, ss.33 - 38, 2014.
ISNAD ÇALIK, Muammer - SÖZBİLİR, Mustafa. "İçerik Analizinin Parametreleri". Eğitim ve Bilim 39/174 (2014), 33-38.