ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ

Yıl: 2014 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 163 - 181 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ

Öz:
Sinemanın atası sayılan optik oyuncaklar, çizgi film, sonrasında sinema ve yirminci yüzyılda da televizyonun etkinliği kültürel yansımaları da arttırmıştır. Bu kültürel yansıma, kültürden sanat eserine, sanat eserinden topluma etkileşmiş ve toplumlararası karşılıklı alış-veriş içinde ortaya çıkan kültür değişimini de hızlandırmıştır. Modernizm döneminde yeni bir sanat formu ve endüstri alanı ortaya çıkan çizgi filmlerde grafik ifadeler, öyküler, karakterler, diyaloglar yaratıcısının kültüründen ve dönemin sanat akımlarından etkilendiği gibi yaratıldığı toplumun kültürel değerlerini de farklı kültürlere tanıtmak için etkin bir yol olmuştur. Bu makalede, tarihsel süreçte üretilmiş çizgi filmler üzerinde kültürel etkiler grafik ifade ve tema açısından araştırılarak, Türkiye'de üretilen çizgi filmler üzerinde kültürel etkiler örneklenerek incelenecektir
Anahtar Kelime:

Konular: Film, Radyo, Televizyon Kültürel Çalışmalar Sanat

CULTURAL EFFECTS IN CARTOONS IN TERMS OF GRAPHİC EXPRESSION AND THEME: EXAMPLES FROM TURKISH CARTOONS

Öz:
Optical toys and cartoons known as the predecessors of cinema, then cinema itself and the effects of television in twenty-first century increased the cultural reflections. This cultural reflection interacted between culture to artworks, then artworks to society which in return sped up the process of cultural changes as exchanges among societies developed. Emerged as a new art form and industrial field during Modernism, cartoons played an important role to introduce their creators' social culture to other cultures through graphic expressions, stories, characters and dialogues which were affected by their creators' culture and the art movements at the time. Here in this article, cultural effects on cartoons produced in historical process were examined in terms of graphic expression and theme, and cultural effects on cartoons produced in Turkey were studied on samples
Anahtar Kelime:

Konular: Film, Radyo, Televizyon Kültürel Çalışmalar Sanat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Amid A (2006) Cartoon Modern, Chronicle Boks, California.
 • Bendazzi G (2006) Cartoons: One Hundred Years of Cinema Animation, John Libbey & Company Ltd., London.
 • Christiane S (2006) Practicing Modernity: Female Creativity in the Weimar Republic, Konigshausen & Neumann, Wurzburg.
 • Çeviker T (1986) Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü Tanzimat Dönemi 1867- , Adam Yayınları, İstanbul.
 • Çeviker T (1995) Türk Canlandırma Sineması: Belgesel Video Film, İris Yayıncı- lık, İstanbul.
 • Dinç N (2009) Türkiye'de Çizgi Film Sanatı ve Kültürel Yansımalar, Uluslararası Türkiye-Mısır İlişkileri Sempozyumu, Kahire, Mısır, 2-7 Kasım 2009, Lazer Ya- yınları, Ankara, 106-112.
 • Erdoğan İ ve Alemdar K (2011) Kültür ve İletişim, Kadir Erdoğan (EGK), Ankara.
 • Güneş M M (2012) Nazım Hikmet'ten Çizgi Filmler, Yapı Kredi Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Grioux H A (1994) Animating Youth: the Disneyfication of Children's Culture, Socialist Review 24(3), 23-55.
 • Güvenç B (1972) İnsan ve Kültür. Ankara: Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Yayın- ları: G-1.
 • Jenkins E S (2009) Consumer Dreams: Animation and The Translation of America, PhD Thesis, TheUniversity of Georgia, USA.
 • Leslie E (2004) Holywood Flatlands: Animation Critical Theory and The Avant- garde, Verso, New York.
 • Napier S J (2008) Anime, Es Yayınları, İstanbul.
 • Neupert R (2011) French Animation History, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.
 • Öztekin M K (2011) Manga: Bir Kültürel Direniş Aracı, İletişim Yayınları, İstan- bul.
 • Samancı Ö (2004) Animasyonun Önlenemez Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Starr C (1987)Fine Art Animation, The Art of TheAnimated Image an Anthology, The American Film Institute Pres, California.
 • Taş Alicenap Ç (2012) Japon Çizgi Film (Anime) Sanatı Hayao Miyazaki Çözüm- lemesi ve Türkiye Örneği, PhD Thesis, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Eskişehir.
 • Watts S(1995) Walt Disney: Art and Politics in the American Century, The Journal of American History 82 (1), 84-110.
 • Wells P (2002) Animation and America, Rutgers University Pres, New Jersey.
 • Zipes J (1995) Breaking The Disney Spell, From Mouse to Mermaid, Indiana
 • University Pres, Bloomington.
APA KABA F (2014). ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. , 163 - 181.
Chicago KABA Fethi ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. (2014): 163 - 181.
MLA KABA Fethi ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. , 2014, ss.163 - 181.
AMA KABA F ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. . 2014; 163 - 181.
Vancouver KABA F ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. . 2014; 163 - 181.
IEEE KABA F "ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ." , ss.163 - 181, 2014.
ISNAD KABA, Fethi. "ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ". (2014), 163-181.
APA KABA F (2014). ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. Selçuk İletişim, 8(3), 163 - 181.
Chicago KABA Fethi ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. Selçuk İletişim 8, no.3 (2014): 163 - 181.
MLA KABA Fethi ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. Selçuk İletişim, vol.8, no.3, 2014, ss.163 - 181.
AMA KABA F ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. Selçuk İletişim. 2014; 8(3): 163 - 181.
Vancouver KABA F ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ. Selçuk İletişim. 2014; 8(3): 163 - 181.
IEEE KABA F "ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ." Selçuk İletişim, 8, ss.163 - 181, 2014.
ISNAD KABA, Fethi. "ÇİZGİ FİLMLERDE GRAFİK İFADE VE KONU AÇISINDAN KÜLTÜREL ETKİLER: TÜRK ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ". Selçuk İletişim 8/3 (2014), 163-181.