Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 17 - 36 Metin Dili: Türkçe

KÜRESEL REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü analiz etmek ve güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada öncelikle rekabet gücünü belirleyen etmenler ortaya koyulmuş ve bu etmenler açısından Türkiye'nin rekabet gücü, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) tarafından yayınlanan Küresel Rekabet Gücü Endeksi (The Global Competitiveness Index-GCI) verilerinden yararlanılarak, benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkeler ile kıyaslanmak suretiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye'nin özellikle "Piyasanın büyüklüğü", "İş piyasasının gelişmişliği" ve "Mal piyasasının etkinliği" alanlarında avantajlı olduğunu buna karşın "Emek piyasasının etkinliği", "Makro-ekonomik istikrar", "Yüksek öğrenim ve mesleki eğitim" ile "Teknolojik hazırlık" alanlarında ise dezavantajlı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

AN ASSESSMENT ON TURKEY'S POSITION IN TERMS OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS

Öz:
In this study, it is aimed to analyse Turkey's competetiveness and to reveal its strong and weak aspects. With this purpose, the factors determining the competetiveness are presented primarily in the study. In terms of these factors, Turkey's competetiveness is analyzed by comparing with the other countries which have the same development level. It is used the data of 'The Global Competitiveness Index' used by World Economic Forum. The findings indicate that Turkey is especially advantageous in the fields of "Market size", "Business sophistication" and "Goods market efficiency". However, it is disadvantageous in the fields of "Labor market efficiency", "Macroeconomic environment", "Higher education and training" and "Technological readiness".
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADIGÜZEL, M. (2012), "Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme" , Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37 Temmuz - Agustos 2013
 • AYKAÇ, M., PARLAK, Z., ÖZDEMİR, S. (2009), "Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Arttırılması ve Türkiye'de KOBİ'ler", İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2008-24.
 • GÖKMENOĞLU, S.Muharrem, AKAL, Mustafa, ALTUNIŞIK, Remzi (2012), "Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Değerlendirmeler", Rekabet Dergisi, 2012, 13(3): 3-43.
 • HERCIU, M., OGREAN, C. (2011), Interrelations Between Economic Freedom, Knowledge Economy And Global Competitiveness - Comparative Analysis Romania and EU Average, Studies in Business and Economics, 6, (2), 46- 59.
 • PORTER, M. (1990), "The Competitive Advantage of Nations", Harvard Business Review, March-April 1990, ss.72-91.
 • REINERT, E.S. (1994), "Competitiveness And İts Predecessors - A 500- Year Cross-National Perspective", MPRA Paper No. 48155. http://mpra.ub.uni- muenchen.de/48155/. ErişimTarihi: 01.02.2014.
 • SCHULLER, B.J., LIDBOM, M. (2009), "Competitiveness of Nations in the Global Economy, Is Europe Internationally Competitive?", Economics & Management, 14. Ss.934-939.
 • SIEBERT, H. , KLODT , H. (1999), "Towards Global Competition: Catalyst and Constraints", OECD, The Future of Global Economy: Towards a Long Boom?, p.p.115-138.
 • TURPANCI, A.E., DUMAN, M.C. (2014), "Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu 2013-2014", T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, RYKGM- Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi, Yayın No: 389, Ankara.
 • ULUENGİN, F., ÖNSEL, Ş., KARAATA, S.(2011), "Türkiye'nin Küresel rekabet Düzeyi, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Raporu'na Göre Bir Değerlendirme", TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu, Sektörel Dernekler Federasyonu Yayını, 1.Basım.
 • U.S. Department Of Commerce (2012), "The Competitiveness and Innovative http://www.commerce.gov/sites/default/files/documents/2012/january/competes_01 0511_0.pdf, Erişim Tarihi: 03.12.2013. United States", January 2012.
 • WANG, T.Y, LEE, H.Y, ZAMORA, E.A, TALISAYON, S.D., SUPANGCO, V.T., GUTIERREZ, B.P.B., PATALINGHUG, E.E. (2004), "A Research Framework for Evaluating the Competitiveness of Developing Countries: An Example of the Philippines", Asia Pacific Management Review (2004) 9(2), 301-321.
 • WEF (2013), "The Global Competitiveness Report 2012-2013" Full Data Edition, World Economic Forum.
 • VERNER, T. (2015), "The Effect of Economic Freedom on National Competitiveness: Causality from a Panel of Countries", Journal of Economics, Business and Management Vol. 3, No. 1, pp. 150-155.
APA OVALI S (2014). KÜRESEL REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(13), 17 - 36.
Chicago OVALI Serap KÜRESEL REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 0, no.13 (2014): 17 - 36.
MLA OVALI Serap KÜRESEL REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.13, 2014, ss.17 - 36.
AMA OVALI S KÜRESEL REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2014; 0(13): 17 - 36.
Vancouver OVALI S KÜRESEL REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2014; 0(13): 17 - 36.
IEEE OVALI S "KÜRESEL REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0, ss.17 - 36, 2014.
ISNAD OVALI, Serap. "KÜRESEL REKABET GÜCÜ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 13 (2014), 17-36.