Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 115 - 134 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kentsel Rantların Vergilendirilmesi

Öz:
Şehirlerin gelişmesi, kalabalıklaşması, şehirlerin daha detaylı gelişim planlanmasını gerektirmektedir. Büyüyen şehirler altyapı ihtiyaçlarını artırmakta bu da daha fazla kamu kaynağının harcanmasını gerektirmektedir. Kamunun yaptığı yatırımlar, imar planı değişiklikleri, kişilerin mülklerinde olağanüstü değer artışlarına sebep olabilmektedir. Bu değer artışlarının vergilendirilmesi her zaman gündemde olmaktadır. Türkiye'de değer artışları farklı mevzuat içerisinde vergilemeye konu olmaktadır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda değer artış kazançları, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nda düzenleme ortaklık payı, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda harcamalara katılım payları halihazırda uygulanan rant vergileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düzenlemelere rağmen, kentsel rantların tamamının vergilenememiş olması bu konudaki eksikliği, mülga 5237 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda düzenlenmiş olan ve şerefiye tanımına tam olarak uyan değerlenme resminin yeni bir kentsel rant vergisi olarak yeniden gündeme getirmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Coğrafya

TAXATION OF THE URBAN LAND RENTS

Öz:
Developing and getting crowded of the cities require the comprehensive development planning of the cities. Bigger cities cause new infrastructure requirements that need spending more public sources. Public sector investments, zoning plan amendments yield to extraordinary improvement in value of people's estates. Taxation of this improvement in value is always on the agenda. In Turkiye increment values are subjected to taxes in different regulations. We meet Increment Value Profits in Income Tax Code numbered 193, Regulation Partnership Interest in Building Code Numbered 3194 and Copayment of the Expenses in Municipality Revenue Code Numbered 2464 are recent applicable rent taxes. Despite to these regulations, all of the urban rents being not taxed, so to complete this issue, land value fee, wholly suited the term "goodwill" that regulated in the defunct Municipality Revenue Code Numbered 5237 comes again to agenda as a new Urban Land Rent Tax.
Anahtar Kelime:

Konular: Coğrafya
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ASLAN M (2014). Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. , 115 - 134.
Chicago ASLAN MEMDUH Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. (2014): 115 - 134.
MLA ASLAN MEMDUH Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. , 2014, ss.115 - 134.
AMA ASLAN M Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. . 2014; 115 - 134.
Vancouver ASLAN M Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. . 2014; 115 - 134.
IEEE ASLAN M "Kentsel Rantların Vergilendirilmesi." , ss.115 - 134, 2014.
ISNAD ASLAN, MEMDUH. "Kentsel Rantların Vergilendirilmesi". (2014), 115-134.
APA ASLAN M (2014). Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, 0(3), 115 - 134.
Chicago ASLAN MEMDUH Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi 0, no.3 (2014): 115 - 134.
MLA ASLAN MEMDUH Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.3, 2014, ss.115 - 134.
AMA ASLAN M Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi. 2014; 0(3): 115 - 134.
Vancouver ASLAN M Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi. 2014; 0(3): 115 - 134.
IEEE ASLAN M "Kentsel Rantların Vergilendirilmesi." Ankara Barosu Dergisi, 0, ss.115 - 134, 2014.
ISNAD ASLAN, MEMDUH. "Kentsel Rantların Vergilendirilmesi". Ankara Barosu Dergisi 3 (2014), 115-134.