Yıl: 2017 Cilt: 12 Sayı: 128 Sayfa Aralığı: 174 - 181 Metin Dili: Türkçe

6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na Genel Bir Bakış

Öz:
Türkiye'de sınai mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili kurallar, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde 1995 yılında kabul edilen muhtelif kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenmiş idi. 10 Ocak 2017 günü yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, dağınık halde bulunan bu düzenlemeleri bünyesine toplayarak, tek bir metin haline getirdi. Kanun, sınai mülkiyet haklarına ilişkin kural ve kurumları önemli ölçüde muhafaza etmiş olmakla birlikte, başvuru, tescil, inceleme gibi işlem ve belgelendirme süreçlerinin hızlandırılması, Avrupa Birliği ve uluslararası normlara uyum sağlanması ve Anayasa Mahkemesince yapılan iptaller sonucu doğan boşlukları doldurma adına sınai mülkiyet hukuku alanında yeni ve önemli düzenlemeler içermektedir. Genel bir bakış açısıyla kaleme alınan bu yazıda ayrıntıya girilmeden, Kanunun ön plana çıkan bazı hükümleri hakkında kısa bilgi verilmesi amaçlanmıştır
Anahtar Kelime:

An Overview on Industrial Property Law No. 6769

Öz:
The rules related to the protection of the rights of industrial property in Turkey have been regulated by different Decrees in law entered into force in 1995, within the context of a customs union agreement between Turkey and EU. Law No. 6769, which entered into force on January 10, 2017, transformed these disorganized regulations into a single text. The law, although preserve current rules and institutions concerning industrial property rights to a considerable extent, contains significant new provisions in the field of industrial property in order to speed up the process, to adapt national rules with the EU's and international norms and to fill the voids resulting from the cancellation of the constitutional court. In this article, it is aimed to give brief information to the reader about some of the foreground provisions of the Law, from a general point of view
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA ATEŞ M (2017). 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na Genel Bir Bakış. Terazi Hukuk Dergisi, 12(128), 174 - 181.
Chicago ATEŞ Mustafa 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na Genel Bir Bakış. Terazi Hukuk Dergisi 12, no.128 (2017): 174 - 181.
MLA ATEŞ Mustafa 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na Genel Bir Bakış. Terazi Hukuk Dergisi, vol.12, no.128, 2017, ss.174 - 181.
AMA ATEŞ M 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na Genel Bir Bakış. Terazi Hukuk Dergisi. 2017; 12(128): 174 - 181.
Vancouver ATEŞ M 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na Genel Bir Bakış. Terazi Hukuk Dergisi. 2017; 12(128): 174 - 181.
IEEE ATEŞ M "6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na Genel Bir Bakış." Terazi Hukuk Dergisi, 12, ss.174 - 181, 2017.
ISNAD ATEŞ, Mustafa. "6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’na Genel Bir Bakış". Terazi Hukuk Dergisi 12/128 (2017), 174-181.