Yıl: 2016 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 25 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma

Öz:
Nitel bir araştırma yöntemi olarak bireysel araştırma son yıllarda özellikle öğretmen eğitimi alanında giderek yaygınlaşan ve akademik çevrelerce saygınlığı kabul edilen bir araştırma yöntemi olmuştur. Bu yöntemde öğretmenler ve öğretmen adayları kendi uygulamalarını araştırmakta ve incelemektedir. Öğretmenin ve öğretmen adayının bireysel uygulamalarını yansıtmaya dayalı bir yaklaşımla sürekli olarak sorgulamasını amaçlayan bireysel araştırmalarda araştırmacı araştırma konusu olarak kendisini belirler. Araştırmacı sistematik veri toplayarak kendi uygulamaları hakkında daha derin bir anlayış geliştirir. Aynı zamanda araştırmasının sonuçlarını okuyucuların kendi dünyaları ile ilişkilendirmelerini ve araştırmanın gerçekleştiği ortamın okuyucu tarafından zihinlerinde canlandırılıp böylece yaşanılan deneyimden diğer kişilerin de dersler çıkarmasını amaçlar. Eğitimcilere sağladığı faydalara rağmen bireysel araştırma nitel araştırma yöntemi olarak Türkiye'de fazla tanınmamaktadır. Bu yüzden bu çalışmada, öncelikle bireysel araştırmanın kısa bir tarihçesi verilmiş ve nitel bir yöntem olarak nasıl geliştiği anlatılmıştır. Daha sonra bireysel araştırmanın özellikleri ve diğer nitel araştırma yöntemlerinden ayrılan yönleri farklı bireysel araştırma örnekleriyle kısaca açıklanmıştır. Makalenin son bölümünde ise bireysel araştırmanın öğretmen eğitiminde nasıl kullanılabileceği tartışılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

Self-Study as a Qualitative Research Methodology in Teacher Education

Öz:
As a qualitative research methodology, the self-study methodology has recently become widespread and has been accepted as a prestigious research methodology by academia. This methodology helps teachers and teacher candidates explore and analyse their practices. In selfstudies, teachers and teacher candidates aim continuous inquiry of their individual practices based on reflection and they determine themselves as research topic. By systematic data collection, the researchers develop a better understanding of their own teaching practices. The purpose of the researchers is also to help readers link the study with their own worlds and picture the context of the study in their minds and in this way take lessons from the lived experiences. Contrary to the benefits it offers, the self-study is not sufficiently known in Turkey. For this reason, firstly the brief history of the self-study is presented and its development as a qualitative methodology is explained in this paper. Then, the characteristics of the self-study are introduced and its distinctive features from the other qualitative methodologies are illustrated. The final part of the paper discusses how self-study can be used in teacher education
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alan, B. (2015). Continuous professional development for novice teachers of English. US-China Education Review B. 5(8), 527-534.
 • Akinbode, A. (2013). Teaching as lived experience: The value of exploring the hidden and emotional side of teaching through reflective narratives. Studying Teacher Education: A journal of selfstudy of teacher education practices. 9(1), 62-73.
 • Bandura, A. (1971). Social learning theory. New York. General Learning Press.
 • Baskerville, D. & Goldblatt, H. (2009). Learning to be a critical friend: from Professional indifference through challenge to unguarded conversations. Cambridge Journal of Education. 39(2), 205-221.
 • Brandenburg, R. (2008). Powerful pedagogy. Self-study of a teacher educator's practice. Australia: Springer.
 • Coia, L. & Taylor, M. (2008). Co/autoethnography: Exploring our teaching selves collaboratively. In Tidwell, D.L., Heston, M.L. & Fitzgerald, L.M. (Eds.), Research methods for the self-study of practice (pp. 3-16). Australia: Springer.
 • Cardetti, F. & Orgnero, M. C. (2013). Improving teaching practice through interdisciplinary dialogue. Studying Teacher Education: A journal of self-study of teacher education practices. 9 (3), 251- 266.
 • Connelly, F.M. & Clandinin, D.J. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. Educational Researcher, 19 (5), 2-14.
 • Clift, R.T., Brady, P., Mora, A. R., Choi, S.J. & Stegemoller, J. (2005). From self-study to collaborative self-study of collaboration. In Kosnik, C., Beck, C., Freese, A. R., & Samaras, A.P.
 • (Eds.), Making a difference in teacher education through self-study (pp. 85-100). Netherlands. Springer.
 • Costa, A. & Kallick, B. (1993). Through the lens of a critical friend. Educational Leadership, 51 (2), 49-51.
 • Dyson, M. (2007). My story in a profession of stories: Auto ethnography - an empowering methodology for educators. Australian Journal of Teacher Education. 32 (1), 36-48.
 • Dünya Bankası Raporu, (2011). Türkiye'de temel eğitimde kalite ve eşitliğin geliştirilmesi: Zorluklar ve seçenekler. Rapor No: 54131TR.
 • Ellis, C., Adams, E.T. & Bochner, P.A. (2010). Autoethnography: An Overview [40 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12(1), Art.10.
 • East, K., Fitzgerald, L.M. & Heston, M.L. (2009). Talking teaching and learning: Using dialogue in self-study. In Tidwell, D.L., Heston, M.L. & Fitzgerald, L.M. (Eds.), Research methods for the self-study of practice (pp. 55-72). Australia: Springer.
 • Glesne, C. (2011). Becoming qualitative researchers (4th ed.). Boston: Pearson.
 • Griffiths, M., Malcolm. H. & Williamson, Z. (2009). Faces and spaces doing research. In Tidwell, D.L., Heston, M.L. & Fitzgerald, L.M. (Eds.), Research methods for the self-study of practice (pp. 101-118). Australia: Springer.
 • Haigh, N. (2005): Everyday conversation as a context for professional learning and Development. International Journal for Academic Development, 10 (1), 3-16.
 • Hamilton, L.M. & Pinnegar, S. (2009). Creating representations. Using collage in self-study. In Tidwell, D.L., Heston, M.L. & Fitzgerald, L.M. (Ed.), Research methods for the self-study of practice (pp. 155-170). Australia: Springer.
 • Kaplan, J.S. (2002). A journey towards self-understanding: Reflections on a teacher educators' methodology. Journeys of Hope: Risking Self-Study in a DiverseWorld. Proceedings of the Third International Conference on Self-Study of Teacher Education Practices, Herstmonceux Castle, East Sussex, UK. (pp. 31-35).
 • Kitchen, J. (2008). Passages: Improving teacher education through narrative self-study. In Tidwell, D.L., Heston, M.L. & Fitzgerald, L.M. (Ed.), Research methods for the self-study of practice (pp. 35-51). Australia: Springer.
 • Koster, B. & van den Berg, B. (2014). Increasing professional self-understanding: Self-study research by teachers with the help of biography, core reflection and dialogue. Studying Teacher Education: A journal of self-study of teacher education practices, 10 (1), 86-100.
 • Kuzmik, J. J. & Bloom, L. R. (2008). "Split at the roots": Epistemological and ontological challenges/tensions/possibilities and the methodology of self-study research. Pathways to change in teacher education: Dialogue, diversity and self-study. Proceedings of the Seventh International Conference on Self-Study of Teacher Education Practices, Herstmonceux Castle, East Sussex, England (pp. 207-212).
 • Loughran, J.J. (2005). Series editor introduction. In Kosnik, C., Beck, C., Freese, A. R., & Samaras, A.P. (Eds.), Making a difference in teacher education through self-study (pp. ix-xi). Netherlands: Springer.
 • Lyons, N. H, Carmel. & Freidus, H. (2013). Reflective inquiry as transformative self-study for professional education and learning. Studying Teacher Education, 9 (2), 163-174.
 • Mitchell, C., Weber, S. & Pithouse, K. (2009). Facing the public: Using photography for self-study and social action. In Tidwell, D.L., Heston, M.L. & Fitzgerald, L.M. (Eds.), Research methods for the self-study of practice (pp. 119-134). Australia: Springer.
 • Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. 3. Baskıdan Çeviri. Bütün, M & Demir, S. B. (Edt.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Pinnegar, S. & Hamilton, L.M. (2009). Self-study of practice as a genre of qualitative research. Theory, methodology and practice. Dordrecht: Springer.
 • Placier, P., Pinnegar, S., Hamilton, L.M. & Guilfoyle, K. (2005). Exploring the concept of dialogue in the self-tudy of teaching practices. In Kosnik, C., Beck, C., Freese, A. R., & Samaras, A.P.
 • (Eds.). Making a difference in teacher education through self-study (pp. 51-64). Netherlands: Springer.
 • Placier, P., Cockrell, S.K., Burgoyne, S., Welch, S., Neville, H. & Eferakorho, J. (2005). Theatre of the oppressed as an instructional practice. In Kosnik, C., Beck, C., Freese, A. R., & Samaras, A.P.
 • (Eds.). Making a difference in teacher education through self-study (pp. 131-146). Netherlands: Springer.
 • Rosa T.C.C. & Chan, E.Y. (2009). Teaching and learning through narrative inquiry. In Tidwell, D.L., Heston, M.L. & Fitzgerald, L.M. (Eds.), Research methods for the self-study of practice (pp. 17- 34). Australia: Springer.
 • Russell, T. (2005). How 20 years of self-study changed my teaching. In Kosnik, C., Beck, C., Freese, A. R., & Samaras, A.P. (Eds.), Making a difference in teacher education through self-study (pp. 3-19). Netherlands: Springer.
 • Samaras, A.P. & Freese, A. R. (2009). Looking Back and Looking Forward. An Historical Overview of Self Study School. In Lassonde A. C., Galman, S. & Kosnik, C (Eds.), Self-Study Research Methodologies for Teacher Educators (pp. 3-20). Rotterdam: Sense Publishers.
 • Samaras, A.P. (2011). Self-study teacher research. Improving your practice through collaborative inquiry. CA: Sage Publications.
 • Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the profession. San Francisco. CA: Jossey-Bass.
 • Tidwell, D. & Manke, M. P. (2009). Making meaning of practice through visual metaphor. In Tidwell, D.L., Heston, M.L. & Fitzgerald, L.M. (Eds.), Research methods for the self-study of practice (pp. 135-153). Australia: Springer.
 • Tidwell, D. L. Heston, M. L. & Fitzgerald, L. M. (Eds.) (2009). Research methods for the self-study of practice. Australia: Springer.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher mental processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Wall, S. (2006). An autoethnography on learning about autoethnography. International Journal of Qualitative Methods, 5 (2), Article 9.
 • Yıldırım, A. (2011). Öğretmen eğitiminde çatışma alanları ve yeniden yapılanma. Uluslararası eğitim programları ve öğretim çalışmaları dergisi. 1 (1), 1-18.
 • Zeichner, K. (2005). Foreword. In Kosnik, C., Beck, C., Freese, A. R., & Samaras, A.P. (Eds.), Making a difference in teacher education through self-study (pp. xiii-xv). Netherlands: Springer.
APA ALAN B (2016). Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. , 7 - 25.
Chicago ALAN BÜLENT Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. (2016): 7 - 25.
MLA ALAN BÜLENT Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. , 2016, ss.7 - 25.
AMA ALAN B Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. . 2016; 7 - 25.
Vancouver ALAN B Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. . 2016; 7 - 25.
IEEE ALAN B "Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma." , ss.7 - 25, 2016.
ISNAD ALAN, BÜLENT. "Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma". (2016), 7-25.
APA ALAN B (2016). Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 7 - 25.
Chicago ALAN BÜLENT Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 4, no.1 (2016): 7 - 25.
MLA ALAN BÜLENT Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.1, 2016, ss.7 - 25.
AMA ALAN B Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2016; 4(1): 7 - 25.
Vancouver ALAN B Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2016; 4(1): 7 - 25.
IEEE ALAN B "Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma." Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4, ss.7 - 25, 2016.
ISNAD ALAN, BÜLENT. "Öğretmen Eğitiminde Nitel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Bireysel Araştırma". Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 4/1 (2016), 7-25.