Yıl: 2016 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi

Öz:
Bu çalışmada Türkiye'de bulunan 21 Bakanlık internet sitesinin arama alanlarının kullanılabilirlik ve işlevsellik açısından değerlendirilmesi yapılarak arama alanlarına yönelik kullanıcı davranışlarının analizi amaçlanmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran ayları arasında yürütülen çalışmanın ilk aşamasında içerik analizi yöntemi ile kurumların internet sitelerindeki arama alanlarının mevcut durumları incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında 20 katılımcı ile birlikte arama alanlarına yönelik kullanıcı davranışları belirlenmiştir. Veriler göz izleme cihazı kullanılarak ve katılımcıların arama alanlarına yönelik tercihlerinin belirlendiği bir anket ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre internet sitelerinin arama alanlarında kullanılabilirlik ve işlevsellikleri ile ilgili sorunlar olduğu belirlenmiştir. Kullanıcı davranışlarına yönelik elde edilen bulgulara göre, katılımcıların Bakanlık internet sitelerinin arama alanlarını kullanmak yerine, hazır arama motorları üzerinden ilgili sitelerin içeriklerine ulaşmayı tercih ettikleri görülmüştür. Araştırma bulguları ve potansiyel çıkarımlar mevcut yazın ışığında detaylı olarak incelenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Analyzing Usability of Search Fields and Users' Search Patterns on Turkish Government Websites

Öz:
In the present study, the major objective was to examine usability and functionality of search functionality of 21 Turkish Government websites and to identify behavioral patterns of users toward the design of the search fields. The study was conducted between January and June 2014. In the first part of the study, the general description of Turkish Government websites was examined by utilizing content analysis technique. In the second part of the study, behavioral patterns of 20 participants were identified while engaging in search tasks. Data was collected through an eye-tracking device to analyze participants' eye-movements, and a questionnaire was administered in order to determine their preferences for search fields. The initial findings suggested that Turkish Government websites have some usability and functionality problems in search fields. The analysis of eye-movements and questionnaire results revealed that participants prefer to use global search engines instead of using the search fields in the related websites. The study findings and potential implications were elaborated in the light of the available literature
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • [1] E.N. Asiimwe, N. Lim, "Usability of Government Websites in Uganda". Electronic Journal of e-Government, 8(1),1-12, 2010.
 • [2] C.J. Granizo, P.L. Yanez, D. P. Ramiraz, P.C. Machado, "Usability in E-government Sites", Eighth International Conference on Information Technology: New Generations, 453-458, USA, 2010.
 • [3] M.W. Donker-Kuijer, M. de Jong, L. Lentz, "Usable Guidelines for Usable Websites? An Analysis of Five e-Government Heuristics", Government Information Quarterly, 27(3), 254-263, 2010.
 • [4] J.T. Snead, E. Wright, "E-government Research in the United States", Government Information Quarterly, 31(1), 129-136, 2014.
 • [5] D. Akıncı, K. Cagiltay, "E-devlet Web Sitelerini Kullanmak ya da Kullanamamak: Vatandaş Açısından Kullanılabilirlik Sorunları ve Önerileri", http://www.metu.edu.tr/~kursat/TBD04-edevletwebsiteleri.doc,(24.05.2015), 2004.
 • [6] A.C.B. Garcia, C. Maciel, F.B. Pinto, "A Quality Inspection Method to Evaluate E-Government Sites", LNCS 3591, 198-209, 2005.
 • [7] N. Musa, S.J. Junaini, Y.R. Bujang, "Improving Usability of eRecruitment Website: A Preliminary Study on Sarawak Government Website", Pacific Asia Conference on Information Systems, 507-515, Malaysia, 2006.
 • [8] S. Durmus, K. Cagiltay, "Kamu Kurumu Web Siteleri ve Kullanılabilirlik", Sobaci, M. Zahid - Yildiz, Mete (Ed.), E-devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, Nobel Yayınevi, 293-322, 2012.
 • [9] R.K. Polat, "Digital exclusion in Turkey: A policy perspective", Government Information Quarterly, 29(4), 589-596, 2012.
 • [10] M. de Roiste, "Bringing in the Users: The Role for Usability Evaluation in eGovernment", Government Information Quarterly, 30(4), 441-449, 2013.
 • [11] J. Withrow, T. Brinck, A. Speredelozzi, "Comparative Usability Evaluation for an e-Government Portal", Diamond Bullet Design Report, #U1-00-2, Ann Arbor, MI, 2000.
 • [12] G.M. Kituyi, H. Anjoga, "Improvement of e-Government Service Usability in Developing Countries: Empirical Experiences of Uganda", Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 4(3), 263-269, 2013.
 • [13] A.B. Darem,Suresha, "Experimental Evaluation of Effectiveness of E-Government Websites", International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2(11), 469-473, 2012.
 • [14] J.P. Gant, D.B. Gant, "Web Portal Functionality and State Government e-Services", 35th Hawaii International Conference on System Science, 1627-1636, USA, 2002.
 • [15] M.S. del Rio, "Improving the Citizen Experience in the Use of Mexican Government Websites",European Scientific Journal, 3, 38-41, 2013.
 • [16] O.A. Osaimi, A. AlSumait, "Usability Guidelines for Arab Egovernment Websites", International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 7(12), 191-194, 2013.
 • [17] Y. Inal, N. Özen Çinar, K. Cagiltay, M.K. Gungor, "Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi", 8. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 79-88, KKTC, 2014.
 • [18] B.E. Çayhan, "Implementing e-Government in Turkey: A Comparison of Online Public Service Delivery in Turkey and The European Union", The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 35(8), 1-11, 2008.
 • [19] O. Çarıkçı, "Türkiye'de e-Devlet Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma", Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 2010/2(12), 95-122, 2010.
 • [20] İ. Akman, A. Yazıcı, A. Mishra, A. Arifoğlu, "E-Government: A global View and an Empirical Evaluation of Some Attributes of Citizens", Government Information Quarterly, 22(2), 239-257, 2005.
 • [21] TÜİK,"Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması", Ankara, Türkiye, 2014.
 • [22] Sayıştay, "Performans Denetimi Raporu: e-Devlete geçişte kamu kurumları İnternet siteleri", http://www.sayistay.gov.tr/rapor/perdenrap/2006/2006-2Web/2006- Web.pdf, (24.05.2015), 2006.
 • [23] İ. Keskin, E.G. Kaygısız, "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Internet Sitesinin Kamu Kurumları Internet Sitesi Standartlarına Uygunluğu", 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 235-244, Türkiye, 2010.
 • [24] R.G. Capra, M.A. Perez-Quinones, "Using Web Search Engines to Find and Refind Information", IEEE Computer Society, 38(10), 36-42, 2005.
 • [25] R.S. Rele, A.T. Duchowski, "Using Eye Tracking To Evaluate Alternative Search Results Interfaces", Human Factors And Ergonomics Society 49th Annual Meeting, 1459-1463, USA, 2005.
 • [26] C.L.A. Clarke,E. Agichtein,S. Dumais, R.W. White, "The Influence of Caption Features on Clickthrough Patterns in Web Search", SIGIR'07, 135-142, The Netherlands, 2007.
 • [27] Z. Guan, E. Cutrell, "An Eye Tracking Study of the Effect of Target Rank on Web Search", CHI 2007, 417-420, USA, 2007.
 • [28] C. Gonzalez-Caro, M.C. Marcos, "Different Users and Intents: An Eye-tracking Analysis of Web Search", WSDM 2011, 1-8, China, 2011.
 • [29] T. Joachims, L. Granka, B. Pan, H. Hembrooke, F. Radlinski, G. Gay, "Evaluating the Accuracy of Implicit Feedback from Clicks and Query Reformulations in Web Search", ACM Transactions on Information Systems, 25(2), 1-26, 2007.
 • [30] M. Grahame, J. Laberge, C.T. Scialfa, "Age Differences in Search of Web Pages: The Effects of Link Size, Link Number, and Clutter", Human Factors, 46(3), 385-398, 2004.
 • [31] L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, "Research Methods in Education", New York: Routledge, 2007.
 • [32] K. Cagiltay, "İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe", METUPress, Ankara, 2012.
 • [33] E. Cutrell, Z. Guan, "What Are You Looking For? An Eye-tracking Study of Information Usage in Web Search", CHI 2007, 407-416, USA, 2007.
 • [34] TSE, TS EN ISO 9241-151 İnsan Sistem Etkileşiminin Ergonomisi, Ankara, Türkiye, 2008.
 • [35] TSE, TSE K 318 KAMİS (Kamu İnternet Siteleri Rehberi), Ankara, Türkiye, 2014.
 • [36] J. Nielsen, "Search and You May Find", http://www.nngroup.com/articles/search-and-you-may-find/ (24.05.2015), 1997.
 • [37] J. Nielsen, "Search: Visible and Simple", http://www.nngroup.com/articles/search-visible-and-simple/ (24.05.2015), 2001.
 • [38] StatCounter Global Stats, Top 5 Desktop, Tablet & Console Search Engines in Turkey, http://gs.statcounter.com/#search_engine-TRmonthly-201304-201404-bar (24.05.2015).
 • [39] K. Sherwin, "The Magnifying-Glass Icon in Search Design: Pros and Cons. Search and You May Find", http://www.nngroup.com/articles/magnifying-glass-icon/ (24.05.2015), 2014.
 • [40] H. Guner, Y. Inal, "The effect of banner location on banner recognition in a Turkish government website: An eye tracking study". HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, 2015.
APA İNAL Y, ÇİNAR N, cagiltay k (2016). Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. , 41 - 54.
Chicago İNAL Yavuz,ÇİNAR Nesibe Özen,cagiltay kursat Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. (2016): 41 - 54.
MLA İNAL Yavuz,ÇİNAR Nesibe Özen,cagiltay kursat Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. , 2016, ss.41 - 54.
AMA İNAL Y,ÇİNAR N,cagiltay k Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. . 2016; 41 - 54.
Vancouver İNAL Y,ÇİNAR N,cagiltay k Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. . 2016; 41 - 54.
IEEE İNAL Y,ÇİNAR N,cagiltay k "Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi." , ss.41 - 54, 2016.
ISNAD İNAL, Yavuz vd. "Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi". (2016), 41-54.
APA İNAL Y, ÇİNAR N, cagiltay k (2016). Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(1), 41 - 54.
Chicago İNAL Yavuz,ÇİNAR Nesibe Özen,cagiltay kursat Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi 9, no.1 (2016): 41 - 54.
MLA İNAL Yavuz,ÇİNAR Nesibe Özen,cagiltay kursat Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.9, no.1, 2016, ss.41 - 54.
AMA İNAL Y,ÇİNAR N,cagiltay k Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2016; 9(1): 41 - 54.
Vancouver İNAL Y,ÇİNAR N,cagiltay k Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2016; 9(1): 41 - 54.
IEEE İNAL Y,ÇİNAR N,cagiltay k "Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi." Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9, ss.41 - 54, 2016.
ISNAD İNAL, Yavuz vd. "Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Analizi". Bilişim Teknolojileri Dergisi 9/1 (2016), 41-54.