Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 130 Sayfa Aralığı: 157 - 186 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI

Öz:
Bu makalede, kamuoyunda kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin 60' ncı maddesinde yer alan "kadının toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten kaynaklanan sığınma hakkı" nın kapsamı, kavramsal ve hukuki boyutları ile incelenecektir. 1951 Sözleşmesi ve diğer düzenlemeler ışığında, bu hakkın nasıl yorumlandığına ilişkin değişik ülke uygulamalarından örnekler verilecek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten kaynaklanan sığınma hakkı kapsamında Türkiye'den yapılabilecek başvuruların kabul edilebilirliği irdelenecektir
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Siyasi Bilimler Sosyoloji Hukuk Aile Çalışmaları

WOMEN'S RIGHT TO GENDER BASED ASYLUM CLAIMS

Öz:
This article discusses the concept of gender-based violence and gender-based asylum claims set out in the article 60 of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence otherwise known as "Istanbul Convention". How the term "gender-based violence" is interpreted and applied in asylum claims will be explained in the light of 1951 Convention and court rulings from different jurisdictions. If claimed by Turkish citizens, the credibility and admissibility of such asylum claims will also be interrogated
Anahtar Kelime:

Konular: Sosyal Çalışma Siyasi Bilimler Sosyoloji Hukuk Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BMMYK- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve Usuller Hakkında El Kitabı, (HCR/1P/4/ EnG/Rev.2). Yeniden Gözden Geçirilmiş Baskı, BMMYK, Ankara, 1998.
 • Bresnahan Kristin A, "The Board of Immigration Appeals's New Social Visibility Test for Determining Membership of a Particular Social Group in Asylum Claims and Its Legal Policy Implications", Berkeley Journal of International Law, 29 (2), 2011, s.649-679.
 • Doedens Joline, "The Politics of Domestic Violence-Based Asylum Claims", Duke Journal of Gender Law & Policy, 2014, vol.22, s.111-136.
 • Doğan Recep, "Kadına Yönelik Şiddetin Bir Türü Olarak, Israrlı Takip (Stalking) Kavramı ve Suçu", Ankara Barosu Dergisi, 2014, Yıl: 72, Sayı: 2, s.135-154.
 • Doğan Recep, "Namus", "Töre" ve Eril Şiddet: Yargıtay Kararları Toplumsal Cinsiyet Kuramları, Ütopya Yayınları, Ankara, 2016.
 • Dökmen Zehra Yaşin, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Psikolojik Açıklamalar, Dördüncü Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2014.
 • Hathaway James C, The Law of Refugee Status, Osgoode Hall Law School, York University, Butter Worths Ltd., Canada, 1991.
 • Helton Arthur C, "Persecution on Account of Membership in a Social Group As a Basis for Refugee Status", Columbia Human Rights Law Review, 1983, 15 (1), s.39-67.
 • Kahn Sarilee, "Cast Out: "Gender Role Outlaws" Seeking Asylum in the West and the Quest for Social Connections", Journal of Immigrant & Refugee Studies, 13, 2015, s.58-79.
 • Kuyucu Nisan, İnsan Hakları Ortak Platformu AİHM Kararlarının Uygulanması İzleme Raporları, 2015/1, Opuz Kararının Uygulanması-İzleme Raporu, Ankara, 2015. http://www.aihmiz.org.tr/files/opuz_rapor.pdf
 • Mcpherson Melinda, Horowitz Leah S., Lusher Dean, Di Giglio Sarah, Greenacre Lucy E., Saalmann Yuri B., "Marginal Women, Marginal Rights: Impediments to Gender-Based Persecution Claims by Asylum-seeking Women in Australia", Journal of Refugee Studies, 24 (2), 2011, s.323-347.
 • Odman M. Tevfik, Mülteci Hukuku, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları, No: 15, Ankara, 1995.
 • Pazarcı Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1993.
 • Refugee Women's Legal Group, Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK, July 1988.
 • The CEDAW Committee's General Recommendation No. 19 on Violence Against Women: (1992) UN doc. CEDAW/C/1992/L.1/Add.15 at § 24 (a).
 • The Executive Committee of the United Nations High Commission for Refugees, Refugees, Women and International Protection, 1985.
 • The Guardian, "Julian Assange granted asylum by Ecuador", August 16, 2012 http:// www.theguardian.com/media/2012/aug/16/julian-assange-ecuador-embassyasylum-live.
 • UK Visas and Immigration, Gender Issues in the Asylum Claim: Process, 29 September 2010. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/257386/gender-issue-in-the-asylum.pdf
 • Vrachnas John, Boyd Kim, Bagaric Mirko, Dimopoulos, Penny, Migration and Refugee Law: Principles and Practice in Australia, 2 nd Edition, Cambridge University Press, New York, 2008.
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • The U.S. Board of Immigration Appeals
 • In re Acosta (1985) 19 I. & N. 211.
 • Bastanipour v. Immigration and Naturalization Service (1992) 980 F.2d 1129.
 • Fatin v. Immigration and Naturalization Service (1993) 12 F.3d 1233.
 • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi
 • Opuz v. Turkey (Application no. 33401/02). Avustralya
 • The High Court of Australia
 • A. v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs and Another (1997) 142 A.L.R. 331.
 • Minister for Immigration v Khawar [2002] HCA 14. İngiltere
 • House of Lords
 • Fornah v Secretary of State for the Home Department [2006] UKHL 46.
 • Islam v. Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah, R v. [1999] UKHL 20.
 • The Court of Appeal
 • Reg. v. Immigration Appeal Tribunal, Ex-parte Shah [1998] 1 W.L.R. 74. Kanada
 • The Supreme Court of Canada
 • Attorney-General of Canada v. Ward (1993) 103 D.L.R. (4th) 1.
 • The Federal Court of Appeals
 • Cheung v Canada (Minister of Employment and Immigration) [1993] 102 D.LR. (4th) 214. (Fed.Ct.App.) (Can.)
 • Yeni Zelanda
 • The New Zealand Refugee Status Authority
 • Re G.J. [1998] 1 N.L.R. 387.
APA doğan r (2017). KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. , 157 - 186.
Chicago doğan recep KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. (2017): 157 - 186.
MLA doğan recep KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. , 2017, ss.157 - 186.
AMA doğan r KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. . 2017; 157 - 186.
Vancouver doğan r KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. . 2017; 157 - 186.
IEEE doğan r "KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI." , ss.157 - 186, 2017.
ISNAD doğan, recep. "KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI". (2017), 157-186.
APA doğan r (2017). KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(130), 157 - 186.
Chicago doğan recep KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.130 (2017): 157 - 186.
MLA doğan recep KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.130, 2017, ss.157 - 186.
AMA doğan r KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2017; 0(130): 157 - 186.
Vancouver doğan r KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2017; 0(130): 157 - 186.
IEEE doğan r "KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.157 - 186, 2017.
ISNAD doğan, recep. "KADININ TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTEN KAYNAKLANAN SIĞINMA HAKKI". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 130 (2017), 157-186.