Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 95 - 128 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ

Öz:
Kaynak kod escrow sözleşmesi, yazılım sahibi ile escrow aracısı arasında yapılan bir sözleşmedir. Sözleşmenin unsurlarını temel sözleşme, teminat amacı ve kaynak kodun escrow aracısına teslim edilmesi oluşturur. Sözleşmeye göre kaynak kod, yazılım sahibi ile kullanıcı arasında yapılmış olan ve yazılımı kullanma hakkı veren sözleşmeye nazaran üçüncü kişi durumundaki escrow aracısı nezdinde muhafaza edilerek, taraflar arasında kararlaştırılan şartların gerçekleşmesi durumunda kullanıcıya ya da duruma göre yazılım sahibine teslim edilir. Borçlar Kanununda ya da başka bir özel kanunda düzenlenmemiş olduğundan, kaynak kod escrow sözleşmesi, isimsiz sözleşme olarak nitelendirilir. Kaynak kod escrow sözleşmesinden doğan başlıca yükümlülükler, escrow aracısı için kaynak kodu güvenli bir şekilde muhafaza etmek, kaynak kodun okunabilir olup olmadığını incelemek, sır saklamak ve sözleşmede kararlaştırılan durumlardan biri gerçekleştiği takdirde kaynak kodu yazılım sahibine iade veya kullanıcıya teslim etmek olarak sayılabilir. Sözleşmenin karşı tarafı ise kaynak kodu uygun bir veri taşıyıcı içerisinde escrow aracısına teslim etmek, kararlaştırılan aralıklarla güncellemek ve sözleşmede belirlenen bir ücreti, faaliyetlerine karşılık olmak üzere escrow aracısına ödemekle yükümlüdür
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Source Code Escrow Agreement

Öz:
The source code escrow agreement is an agreement between software owner and escrow holder. The elements of the contract are the underlying contract, the purpose of the guaranty and the release of the source code. According to this agreement the software source code is held by a third party -an escrow holder or agent- on behalf of the customer and the software owner or supplier. The escrow agent holds the software source code and related documents until the terms set out in the contract are fulfilled, and then releases them as directed. Because it is not regulated by the Obligation Law or any other special law, the source code escrow agreement is characterized as an unnamed contract. The main obligations of the escrow agent arising from the source code escrow agreement are to deposit the source code in a safe manner, examine whether the source code can be read and if the conditions agreed in contract occurs, release the source code. The duties of the other parties are to deliver the source code to the escrow agent, update it periodically and pay a fee to the escrow agent
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKYOL, Şener; Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 2008.
 • AYRANCI, Hasan; Ön Sözleşme, Ankara 2006.
 • BOND, Robert TJ; Software Contract Agreements, Thorogood Publishing Ltd, 2004.
 • EİSENHUT, Stefan; Escrow-Verhaltnisse Das Escrow Agreement und aehnliche Sicherungsgeschaefte, Helbing & Lichtenhahn 2009.
 • ERİŞGİN, Nuri; “Standart Bilgisayar Programının Son Kullanıcıya Sürekli Kazandırılmasını Amaçlayan Sözleşmenin Hukukî Niteliği”, AÜHFD 2003, C. 52, S. 4, s. 41-68.
 • FEİL, Thomas; Software-Hinterlegung,www.recht-freundlich.de,05.03. 2004, s. 1-8.
 • GERSTER, Stefan; Das Escrow Agreement als obligationenrechtlicher Vertrag, Zürich 1991.
 • GOSAU, Malte; Quellcode - Hinterlegung und Herausgabe im Handbuch IT-Recht Rechtliche Grundlagen für die Praxis, Hamburg@work 2006, s.103-111.
 • HELMS, Shawn/CHENG, Alfred; Source Code Escrow: Are You Just Following the Herd?, February 25,2008, http://www.cio.com/article/187450/ Source_ Code_ Escrow_ Are_ You_ Just_ Following_ the_ Herd_(erişim 18.11.2011 15:10).
 • KIRCA, İsmail; Escrow Sözleşmesi, Batider 1997, C. XIX, S. 1, s. 45- 61.
 • KUHN, Rolf; Der Anwalt als Escrow Agent – Unterstellung unter das GwG?, Anwalts Revue De L’avocat, 5/2009, s. 231-237.
 • KUNTALP, Erden; Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 1971.
 • LANDY, Gene/MASTROBATTİSTA, Amy; The IT/Digital Legal Companion a Comprehensive Business Guide to Software, Internet and IP Law, New York 2008.
 • MCFARLAND, Alex; Escrow-Intention of Grantor to DeliverAdmissibility in Evidence of Escrow Agent’s Opinion, Mississippi Law Journal, 1937-1938 (10), s. 76-79.
 • MEYER, Lawrence; Escrow Agreements Elements of an Escrow, Miami L.Q. 75 (1953-1954), s. 75-83.
 • MEYER, Leonz; Source Code Escrow, in Softwareverträge, herausgegeben von Hans Rudolf Trüeb, Zürich 2004, s. 175-184.
 • MEZRİCH, Jonathan; Source Code Escrow An Exercise in Futility?, Marquette Intellectual Property Law Review 2001 (5), s. 117-131.
 • OĞUZMAN, Kemal; Eşya Hukuku, İstanbul 1997.
 • OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2009.
 • PRACTİCE Aid; Software Escrow Agreement, Intellectual Property & Technology Law Journal, September 2001, s. 21-26.
 • SCHNEİDER, Jochen/KAST, Christian; Zusammenfassung der Tagungsergebnisse des 1. OSE Symposiums “Software Escrow” vom 19.05.2006, s. 1-8.
 • NEUENSCHWANDER, Peter K./SCHÖNBERGER, Daniel; Das Software Escrow Agreement-Rechtliche Aspekte Checkliste, http://www.rwi.uzh. ch/oe/zik/archiv/ChecklisteSWEscrowAgreement.pdf, (erişim 22.11.2011 12:00), s. 1-4.
 • SİEGEL, Volker; Software-Escrow, Informatik Spektrum, 17 Oktober 2005, s. 403-406.
 • SİLVER, Judith; How a Software Escrow Agreement Protects You and Your Business, http://escrow101.net/how-software-escrow-agreementprotects-you.php (erişim 22.11.2011 11:00).
 • STRAUB, Wolfgang; Der Sourcecode von Computerprogrammen im schweizerischen Recht und in der EU-Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, http://www.advobern.ch/ files/aufsaetze/ die_rechte_am_sourcecode.pdf (erişim 18.11.2011 13:35), s. 807-840.
 • SWANSON, James; Source Code Escrow, Parlee McLaws Edmonton, Alberta, Canada 2001, http://www.innovasafe.com/doc/swanson.doc (erişim 18.11.2011 13:33).
 • YENER, Mehmet Deniz; Vedia Sözleşmesi, İstanbul 2008.
 • YEOMANS, Richard D.; Escrow Agent Liability: A Trial Lawyer’s Perspective, State Bar of Texas, 32nd Annual Advanced Real Estate Law Course, Chapter 38, San Antonio, July 2010.
 • YILDIRIM, Mustafa Fadıl; Standart Bilgisayar Program Devir Sözleşmeleri, İstanbul 1999.
 • YÜCEL, Meriç/Üstündağ, Burak; Sayısal Veri ve Kaynak Kodu Emanetçilik Sistemi, 4. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu - UYMS'09, s. 243-247.
APA KESKİN A (2012). KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. , 95 - 128.
Chicago KESKİN AYŞE DİLŞAD KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. (2012): 95 - 128.
MLA KESKİN AYŞE DİLŞAD KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. , 2012, ss.95 - 128.
AMA KESKİN A KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. . 2012; 95 - 128.
Vancouver KESKİN A KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. . 2012; 95 - 128.
IEEE KESKİN A "KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ." , ss.95 - 128, 2012.
ISNAD KESKİN, AYŞE DİLŞAD. "KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ". (2012), 95-128.
APA KESKİN A (2012). KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(10), 95 - 128.
Chicago KESKİN AYŞE DİLŞAD KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.10 (2012): 95 - 128.
MLA KESKİN AYŞE DİLŞAD KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.10, 2012, ss.95 - 128.
AMA KESKİN A KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2012; 0(10): 95 - 128.
Vancouver KESKİN A KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2012; 0(10): 95 - 128.
IEEE KESKİN A "KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.95 - 128, 2012.
ISNAD KESKİN, AYŞE DİLŞAD. "KAYNAK KOD (SOURCE CODE) ESCROW SÖZLEŞMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 10 (2012), 95-128.