Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 131 - 142 Metin Dili: Türkçe

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları

Öz:
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel ve nitel veri toplama ve analiz yöntemlerinin birlikte işe koşulduğu karma desenli bir araştırmadır. Araştırmanın nicel verileri Arıcak (1999) tarafından geliştirilen 30 maddelik Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ile araştırmanın nitel verileri ise katılımcıların geliştirilen bir blog ortamından toplanmıştır. Nicel veriler bağımsız örneklemler için t Testi ve tek yönlü ANOVA testleriyle analiz edilirken nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını dört farklı devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 208 birinci sınıf öğrencisi, nitel boyutunu ise her üniversiteden üçer öğrenci olmak üzere 12 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre mesleki benlik saygısı cinsiyet ve bölümü tercih sırası değişkenleri bağlamında fark göstermemekte; öğrenim görülen üniversiteye göre ise anlamlı bir fark göstermektedir. Ayrıca Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının içsel ve dışsal bazı faktörlerden doğrudan etkilendiği görüşü dile getirilebilir
Anahtar Kelime:

Öz:
This research project aims to determine the professional self esteem of IT preservice teachers, and uses both qualitative and quantitative data collection and analysis methods to accomplish this goal. The quantitative data were obtained from a 30-item professional self esteem scale that was developed by Aricak (1999) and the qualitative data were compiled from user blogs. While a t test and one-sided ANOVA tests were used for independent sample survey methods to analyse qualitative data, the analysis of quantitative data was performed by figurative (descriptive) techniques. The participants of the qualitative part of the research consists of 208 freshman students who attend the Computer and Educational Technology Departments of four different state universities. The quantitative part consists three students from each of the four universities. According to the findings of this research, one's professional self esteem does not depend on gender or the ranking of his or her Department; however, it strongly varies from one university to the other. Moreover, both internal and external factors play a role for designation of professional self esteem of the IT preservice teachers
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DURSUN Ö, ÇUHADAR C, TANYERİ T (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. , 131 - 142.
Chicago DURSUN ÖZCAN ÖZGÜR,ÇUHADAR CEM,TANYERİ TAYFUN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. (2014): 131 - 142.
MLA DURSUN ÖZCAN ÖZGÜR,ÇUHADAR CEM,TANYERİ TAYFUN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. , 2014, ss.131 - 142.
AMA DURSUN Ö,ÇUHADAR C,TANYERİ T Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. . 2014; 131 - 142.
Vancouver DURSUN Ö,ÇUHADAR C,TANYERİ T Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. . 2014; 131 - 142.
IEEE DURSUN Ö,ÇUHADAR C,TANYERİ T "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları." , ss.131 - 142, 2014.
ISNAD DURSUN, ÖZCAN ÖZGÜR vd. "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları". (2014), 131-142.
APA DURSUN Ö, ÇUHADAR C, TANYERİ T (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(35), 131 - 142.
Chicago DURSUN ÖZCAN ÖZGÜR,ÇUHADAR CEM,TANYERİ TAYFUN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.35 (2014): 131 - 142.
MLA DURSUN ÖZCAN ÖZGÜR,ÇUHADAR CEM,TANYERİ TAYFUN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.35, 2014, ss.131 - 142.
AMA DURSUN Ö,ÇUHADAR C,TANYERİ T Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 0(35): 131 - 142.
Vancouver DURSUN Ö,ÇUHADAR C,TANYERİ T Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 0(35): 131 - 142.
IEEE DURSUN Ö,ÇUHADAR C,TANYERİ T "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.131 - 142, 2014.
ISNAD DURSUN, ÖZCAN ÖZGÜR vd. "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (2014), 131-142.