Yıl: 2010 Cilt: 47 Sayı: 546 Sayfa Aralığı: 65 - 72 Metin Dili: Türkçe

Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı

Öz:
Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı-lından bu yana 3 kat arttığı görülmektedir. Bankaların, kâra katkısı yüksek olan bu gelirlereverdiği önemin gerek Avrupa Birliği ülkelerinde gerekse Amerika Birleşik Devletleri'ndeartmasıyla birlikte, bu gelirlerin elde edildikleri kalemler de her geçen gün çeşitlenmektedir.Özellikle fon yönetimi ve aktif yönetimi gibi aracılık hizmetlerinden elde edilen gelirler ilekredi kartı ücret ve komisyon gelirlerinin artırılması yönündeki çabalar giderek artmaktadır.Dünyadaki trend, devamlılığı olan ve sermaye verimliliği konusunda sıkıntı yaratmayacakgelir kaynaklarının artırılması yönünde ilerlerken yeni ekonomik konjonktür, faiz marjlarınındaraldığı bir ortamda sürdürülebilir kârlılık için bankaların ücret ve komisyon gelirlerinin toplamişletme giderlerini yüksek oranlı bir şekilde karşılayabilmesini gerektirmektedir. Piyasadakidalgalanmaların net faiz gelirlerinde yarattığı kayıpları bertaraf etmek için faiz dışı gelirlerdede sürekliliği sağlamak önem arz etmektedir. Bu sebeplerle faiz dışı bankacılık gelirlerininanaliz edilmesi Türk Bankacılık Sektörü'nün kârlılığı için önemlidir.Çalışmada 1998 ile 2009 yılları arasındaki Türk Bankacılık Sektörü ve Türkiye genel ekonomiverileri kullanılarak bankacılık ücret ve komisyon gelirlerinin faiz gelirine oranını belirleyenfaktörler incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda faiz ve enflasyon ile faiz dışı bankacı-lık gelir marjı arasında istatistiksel bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca enflasyon ilefaiz dışı bankacılık gelir marjı arasındaki ilişkinin 2003 yılından sonra yapısal bir değişimgösterdiği tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

The Determinants of Commission and Fee Income of Turkish Banking Sector with the Changing Financial Conjuncture

Öz:
The ratio of non-interest income to total income of the banks in Turkish Banking Sector hasbeen tripled since 2001. The sources of these revenues have been varied day by day withthe increasing importance of commission and fees which have significant contribution tothe profit of the banks in European countries and the United States. Especially the commissionsof brokerage services like fund management and asset management, and the feesof credit cards are strived to be raised. With the common trend in the world, which is to enhancethe sustainable and capital-efficient income sources, new economic conjecture forcesthe banks to highly cover operating costs with the fees and commissions for the sakeof sustainable profitability in an environment of shrinking interest margin. It is also importantto ensure the sustainability of non-interest revenues in order to avoid the potential lossesin the net interest income caused by the market volatility. For these reasons the analysisof non-interest income of banks is vital for the profitability of Turkish Banking Sector.In this study, the determinants of the ratio of non-interest income to interest income of thebanks have been analyzed by using the data of Turkish baking sector and macro economicsfor the period of 1998 and 2009. As a conclusion, the study shows the statistical relationbetween interest rate, inflation and non-interest income margin of the banks. Moreoverit also shows the structural breakpoint of relation between inflation and non-interest incomemargin in 200
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BROCK, P. L. VE SUAREZ, L. R.; (2000), "Understanding the behavior of bank spreads in Latin America", Journal of Development Economics. Vol. 63, pp 113-134.
 • GİSCHER, H. VE JUTTNER, D. J.; (2003), "Global Competition, Fee Income and Interest Rate Margins", Kredit und Kapital. pp 368-94.
 • GUJARATİ, D. N.; (2004), Basic Econometrics. (Uluslararası Baskı). New York: The MacGraw Hill.
 • HAWTREYA, K. VE LİANG, H.; (2008), "Bank interest margins in OECD countries", North American Journal of Economics and Finance. Vol. 19, pp 249-260.
 • MATTHEWS, K. VE THOMPSON J.; (2008), The Economics of Banking. Londra: Wiley.
 • SÜZER, H. D.; (2006), "Komisyonda Büyük Rekabet", Capital, Aylık İş ve Ekonomi Dergisi. Vol. 2006/5.
 • SÜZER, H. D.; (2009), "Yeni Kâr Makinaları", Capital, Aylık İş ve Ekonomi Dergisi. Vol. 2009/9.
 • VOGELVANG, B.; (2005), Econometrics, Theory and Application with Eviews. Londra: Prentice Hall.
 • TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, www.tbb.org.tr
 • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI, www.tcmb.gov. tr
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU, www.tuik.gov.tr
APA KARA Ö, TEMEL S, KILIÇ C (2010). Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(546), 65 - 72.
Chicago KARA Ömer,TEMEL Selin,KILIÇ Cem Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 47, no.546 (2010): 65 - 72.
MLA KARA Ömer,TEMEL Selin,KILIÇ Cem Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.47, no.546, 2010, ss.65 - 72.
AMA KARA Ö,TEMEL S,KILIÇ C Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2010; 47(546): 65 - 72.
Vancouver KARA Ö,TEMEL S,KILIÇ C Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. 2010; 47(546): 65 - 72.
IEEE KARA Ö,TEMEL S,KILIÇ C "Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı." Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47, ss.65 - 72, 2010.
ISNAD KARA, Ömer vd. "Türk Bankacılık Sektörü'nde faiz dışı gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının 2001 yı". Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 47/546 (2010), 65-72.