Yıl: 2008 Cilt: 2 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 698 - 703 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey)

Öz:
Melet Irmağı'nda Kasım 2004-Ekim 2005 tarihleri arasında balık örnekleri toplanmış ve taksonomik açıdan değerlendirilmiştir. Örnekleme, Melet Irmağı'nın üzerinde yapımı planlanan Ordu Barajı ve HES için önerilen mevkiiden Karadeniz sahiline kadar olan mansap kısmında yapılmıştır. Bu araştırmada, 3 familyaya ait 7 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden Barbus tauricus (Kessler, 1877) (% 50) baskın tür olup, bunu sırasıyla Vimba vimba (Linnaeus, 1758) (% 14), Capoeta banarescui (Turan, Kottelat, Ekmekçi ve İmamoğlu, 2006) (% 14) Neogobius kessleri (Günther, 1861) (% 9), Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) (% 8), Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (% 4) ve Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) (% 1) türleri takip etmektedir. Bu türlerden Capoeta banarescui ve Neogobius kessleri Orta Karadeniz Bölgesi için yeni kayıttır
Anahtar Kelime:

Konular: Balıkçılık

AŞAĞI MELET IRMAĞI (ORDU, TÜRKİYE) BALIK FAUNASI

Öz:
Fish samples were collected from River Melet between November 2004 and October 2005 and evaluated from the taxonomic point of view. Sampling were made in the river mouth where is between the Ordu Dam which is planning to build on River Melet and from the location where is offered for HES to the coast of the Black Sea. In this research, seven species were determined belonging to three families. Barbus tauricus (Kessler, 1877) (50 %) was dominant species and followed by the other species in turn Vimba vimba (Linnaeus, 1758) (14%), Capoeta banarescui (Turan, Kottelat, Ekmekçi & İmamoğlu, 2006) (14%), Neogobius kessleri (Günther, 1861) (9%), Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) (8 %), Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) (4%) and Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) (1%). Capoeta banarescui and Neogobius kessleri species are new records for Middle Black Sea Region.
Anahtar Kelime:

Konular: Balıkçılık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anonim, (2004). Ordu Çevre Durum Raporu, T.C. Ordu Valiliği İl Çevre ve Orman Mü- dürlüğü, Ordu.
 • Aras, M.S., (1974). Çoruh ve Aras Havzası Balıkları Üzerinde Biyo-Ekolojik Araştırmalar, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Erzurum.
 • Berg, L.S., (1948–1949). Ryby presnykh vod SSSR i sopredel’nykh stran. – Akademija Nauk SSSR, Moskau und Leningrad. English edition: Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries, Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem (1962– 1965). 3 Vols.
 • Erk’akan, F., (1983). Sakarya Havzası Balıkları- nın (Pisces) Sistematiği ve Biyo-Ekolojik İlişkileri Üzerine Araştırmalar, Doğa Bilim Dergisi, Veteriner ve Hayvancılık, 7: 145– 154.
 • http://www.fishbase.org/Froese, R. and D. Pauly, Editors. (2007). FishBase, World Wide Web electronic publication,
 • http://www.fishbase.org, version (08/2007). http://www.iucnredlist.org/ International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2007 Red List of Threatened Species, http://www.iucn.org/themes/ssc/redlist.ht m
 • Kuru, M., (1971). The fresh–water fish fauna of eastern Anatolia, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, seri B, 36, 137–147.
 • Kuru, M., (1975). Dicle-Fırat, Kura-Aras, Van Gölü ve Karadeniz Havzası Tatlısularında Yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yönden İncelenmesi, Doçentlik Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kuru, M., (2004). Türkiye İçsu Balıklarının Son Sistematik Durumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3): 1–21.
 • Kutrup, B., (1994). Trabzon Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, Doktora Tezi, Danışman Baysal, A., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Malanson, G.P., (1993). Riparian Landscapes, Cambridge University Pres, Cambridge. Shiklomanov, I.A., (1999). World water resources. A new appraisal and assessment for the 21st century, FAO, France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
 • Slastenenko, E., (1955-1956). Karadeniz Havzası Balıkları, (Çeviren: Hanif Altan) Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Yayınları, İstanbul.
 • Turan, D., (2003). Rize ve Artvin Yöresinde Ya- şayan Tatlısu Balıklarının Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi, Doktora Tezi, Danışman Balık, S., Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Turan, D., Kottelat, M., Ekmekçi, G., İmamoğlu, H.O., (2006). A review of Capoeta tinca, with descriptions of two new species from Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Revue Suisse de Zoologie, 113(2): 421–436.
 • Turan, D., Verep, B., Şahin, C., İmamoğlu, H.O., (2005). Hopa Çayında Yaşayan Balıklar Üzerine Taksonomik Bir Araştırma. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3: 96–99.
 • Uğurlu, S., Polat, N., (2006). Miliç Irmağı (Terme, Samsun) Balık Faunası, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4): 441– 444.
 • Uğurlu, S., Polat, N., (2007). Samsun İli Tatlı Su Kaynaklarında Yaşayan Egzotik Balık Türleri, Journal of FisheriesSciences.com, 1(3): 139–151.
 • Uğurlu-Helli, S., Polat, N. (2001). An Investigation on Fish Fauna of the River Mert (Samsun), Turkish Journal of Zoology 26: 63-75.
 • Yıldırım, Ö., Okumuş, İ., (2004). Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(3–4): 361– 364.
APA turan d, TAŞ B, ÇİLEK M, Yılmaz Z (2008). Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). , 698 - 703.
Chicago turan davut,TAŞ Beyhan,ÇİLEK Muammer,Yılmaz Zeynep Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). (2008): 698 - 703.
MLA turan davut,TAŞ Beyhan,ÇİLEK Muammer,Yılmaz Zeynep Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). , 2008, ss.698 - 703.
AMA turan d,TAŞ B,ÇİLEK M,Yılmaz Z Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). . 2008; 698 - 703.
Vancouver turan d,TAŞ B,ÇİLEK M,Yılmaz Z Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). . 2008; 698 - 703.
IEEE turan d,TAŞ B,ÇİLEK M,Yılmaz Z "Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey)." , ss.698 - 703, 2008.
ISNAD turan, davut vd. "Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey)". (2008), 698-703.
APA turan d, TAŞ B, ÇİLEK M, Yılmaz Z (2008). Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). Journal of FisheriesSciences.com, 2(5), 698 - 703.
Chicago turan davut,TAŞ Beyhan,ÇİLEK Muammer,Yılmaz Zeynep Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). Journal of FisheriesSciences.com 2, no.5 (2008): 698 - 703.
MLA turan davut,TAŞ Beyhan,ÇİLEK Muammer,Yılmaz Zeynep Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). Journal of FisheriesSciences.com, vol.2, no.5, 2008, ss.698 - 703.
AMA turan d,TAŞ B,ÇİLEK M,Yılmaz Z Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). Journal of FisheriesSciences.com. 2008; 2(5): 698 - 703.
Vancouver turan d,TAŞ B,ÇİLEK M,Yılmaz Z Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey). Journal of FisheriesSciences.com. 2008; 2(5): 698 - 703.
IEEE turan d,TAŞ B,ÇİLEK M,Yılmaz Z "Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey)." Journal of FisheriesSciences.com, 2, ss.698 - 703, 2008.
ISNAD turan, davut vd. "Fish Fauna of the Lower Part of River Melet (Ordu, Turkey)". Journal of FisheriesSciences.com 2/5 (2008), 698-703.