Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 175 - 180 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız

Öz:
Amaç: İşitme kaybı yaklaşık 1000 bebekte 1-3 oranı ile en sık görülen konjenital anomalilerden biridir. Erken tanı ve müdahale ağır dil, eğitim ve psikososyal problemlerin gelişimi engelleyecektir. 6. aydan önce müdahale etmek işitme kaybı olan çocuğun normal konuşma ve dil gelişimini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı yenidoğanlarda işitme kaybının insidensini araştırmak ve işitme kaybı olan çocuklarda ortalama müdahale zamanını belirlemektir. Yöntemler: Çalışmamızda İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Odyoloji Ünitesinde, Aralık 2010 ile Mart 2012 tarihleri arasında işitme tarama testi yapılan bebekler retrospektif olarak incelendi. Bu dönemde kendi hastanemizde doğan 1604 bebek ile dışarıdan hastanemize ikinci ve üçüncü basamak için sevk edilen 4001 bebeğe işitme taraması yapıldı. Toplam 5605 bebek tarandı. Tarama testleri üç aşamalı olarak yapılmıştır. İlk basamakta TEOAE testi, ikinci basamakta işitsel beyin sapı cevabı (ABR) testi kullanılmaktadır. Üçüncü basamakta timpanometrik ve impedansmetrik inceleme ve BERA yapılmıştır. Bulgular: Bizim hastanemizde doğan bebek grubunda 2 bebekte (%0,12) ağır sensörinöral işitme kaybı saptanmıştır. Hastanemize refere edilen bebeklerde ise 86 (21/1000) bebekte işitme kaybı tespit edildi. Bu grubun yaklaşık %70'inde bilinen bir risk faktörü vardı. Çalışmamızda ortalama tanı yaşının 7,4±2,7 ay, müdahale yaşını ise 9,6±3,9 ay olarak tespit edildi. Sonuç: Çalışma sonucunda Türkiye'de işitme kaybının tanı ve müdahale yaşında anlamlı bir gelişme olduğu görüldü.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi

Newborn Hearing Screening Outcomes at Istanbul Education and Research Hospital

Öz:
Objective: Hearing loss is one of the most common congenital anomalies, occuring in approximately 1-3 infants per 1000. Early identification and intervention can prevent severe linguistic, educational and psychosocial repercussions. Intervention before 6 months of age allows a child with impaired hearing to develop normal speech and language. The objective of this study was to investigate the incidence of hearing loss in neonates and determine the mean of intervention in children with hearing loss. Methods: This study was conducted in the Audiology Unit of Istanbul Education and Research Hospital. İnfants who underwent hearing screening during the period between December 2010 and March 1012 were evaluated retrospectively. A total of 1604 babies born at our hospital and 4001 babies referred to our hospital for secondary and tertiary steps were screened during this time period. In total, 5605 infants were screened. This hearing screening was performed in three step. We screened in the first step using the TEOAE test, which was folllowed by an Auditory Brainstem Response (ABR) test for the second step. Audiometry, impedancemetry and BERA were performed in the tertiary step. Results: Bilateral severe sensorineural hearing loss was found in 2 infants (0.12%) born in our hospital. We determined 86 infants (21/1000) with hearing loss who were referred to our center. This study group consisted of approximately 70% of infants born with hearing loss who have known risk factors. We determined that the mean age of identification was 7.4±2.7 months and the mean age of intervention was 9.6±3.9 months. Conclusion: The study results showed that the ages of identification and intervention of hearing loss in Turkey has developed significantly.
Anahtar Kelime:

Konular: Pediatri Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kırman A, Yıldırım Sarı H. İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumları. Güncel Pediatri 2011; 9: 85-92.
 • 2. Kennedy CR, McCann DC, Campbell MJ, Law CM, Mullee M, Petrou S, et al. Language ability after early detection of permanent childhood hearing impairment. New Eng J Med 2006; 354: 2131-41. [CrossRef]
 • 3. Jakubikova J, Kabatova Z, Zavodna M. Identification of hearing loss in newborns by transient otoacoustic emissions. Int J Pediatr Otorhino￾laryngol 2003; 67: 15-18. [CrossRef]
 • 4. Finitzo T, Crumley WG. The role of the pediatrician in hearing loss. From detection to connection. Pediatr Clin North Am 1999; 46: 15-34. [CrossRef]
 • 5. Vohr BR, Carty LM, Moore PE, Letourneau K. The Rhode Island Hea￾ring Assessment Program experience with state wide hearing scree￾ning (1993-1996). J Pediatr 1998; 133: 353-7. [CrossRef]
 • 6. Connolly JL, Carron JD, Roark SD. Universal newborn hearing scree￾ning: are we achieving the Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) objectives?. Laryngoscope 2005; 115: 232-6. [CrossRef]
 • 7. Downs MP. Universal newborn hearing screening--the Colorado story. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1995; 32: 257-9. [CrossRef]
 • 8. JCIH Year 2007 Position Statement: Principles and Guidelines for Early Hearing Detection and Intervention Programs. ASHA 2007.
 • 9. JCIH. Year 2000 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Joint Committee on Infant Hearing, American Academy of Audiology, American Aca￾demy of Pediatrics, American Speech-Language-Hearing Association, and Directors of Speech and Hearing Programs in State Health and Welfare Agencies. Pediatricst 2000;106: 798-817.
 • 10. Anne M Delaney, Arlen D Meyers. Newborn Hearing Screening - Dise￾ases & Conditions. http://emedicine.medscape.com/article/836646- overview.
 • 11. Bolat H, Genç GA. Türkiye Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı: Tarihçesi ve Prensipleri. Turkiye Klinikleri J E.N.T. Special Topics 2012; 5: 11-4.
 • 12. Övet G, Işık Balcı Y, Canural R, Çövüt İ. Yenidoğan İşitme Tarama So￾nuçlarımız. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 11: 27-9.
 • 13. Hahn M, Lamprecht-Dinnesen A, Heinecke A, Hartmann S, Bülbül S, Schröder G, et al. Hearing screening in healthy newborns: feasibility of different methods with regard to test time. Int J Pediatr Otorhino￾laryngol 1999; 51: 83-9. [CrossRef]
 • 14. Lin CY, Huang CY, Lin CY, Lin YH, Wu JL. Communitybased newborn hearing screening program in Taiwan. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: 185-9. [CrossRef]
 • 15. Rouev P, Mumdzhiev H, Spiridonova J, Dimov P. Universal newborn hearing screening program in Bulgaria. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: 805-10. [CrossRef]
 • 16. Thompson DC, McPhillips H, Davis RL, Lieu TL, Homer CJ, Helfand M. Universal newborn hearing screening: summary of evidence. JAMA 2001; 286: 2000-10. [CrossRef]
 • 17. Nekahm D, Weichbold V, Welzl-Mueller K, Hirst- Stadlmann A. Impro￾vement in early detection of congenital hearing impairment due to universal newborn hearing screening. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 59: 23-8. [CrossRef]
 • 18. Kemp DT, Ryan S, Bray P. A guide to effective use of otoacoustic emis￾sions. Ear Hear 1990; 11: 93-105. [CrossRef]
 • 19. White KR, Vohr BR, Behren TR. Universal newborn hearing screening using transient evoked otoacoustic emissions: results of Rhode Island Hearing Assessment Project. Semin Hear 1993; 14: 18-29.
 • 20. Paludetti G, Ottaviani F, Fetoni AR, Zuppa AA, Tortorolo G. Transient evoked otoacoustic emissions (TEOAEs) in newborns: normative data. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 47: 235-41. [CrossRef]
 • 21. Cox LC, Toro MR. Evolution of a universal infant hearing screening program in an inner city hospital. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 59: 99-104. [CrossRef]
 • 22. Iwasaki S, Hayashi Y, Seki A, Nagura M, Hashimoto Y, Oshima G. A mo￾del of twostage newborn hearing screening with automated auditory brainstem response. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67: 1099-104. [CrossRef]
 • 23. Erenberg A, Lemons J, Sia C, Trunkel D, Ziring P. Newborn and in￾fant hearing loss: detection and intervention. American Academy of Pediatrics. Task Force on. Newborn and Infant Hearing, 1998-1999. Pediatrics 1999; 103: 527-30.
 • 24. Mazurek B, Winter E, Fuchs J, Haupt H, Gross J. Susceptibility of the hair cells of the newborn rat cochlea to hypoxia and ischemia. Hear Res 2003; 182: 2-8. [CrossRef]
 • 25. Merchant SN, Gopen Q. A human temporal bone study of acute bacte￾rial meningogenic labyrinthitis. Am J Otol 1996; 17: 375-85.
 • 26. Martin WH, Schwegler JW, Gleeson AL, Shi YB. New techniques of hea￾ring assessment. Otolaryngol Clin Nort Am 1994; 27: 487-510.
 • 27. Morgan DE, Canalis RF. Auditory screening of infants. Otolaryngol Clin North Am 1991: 24: 277-84.
 • 28. Ant A, Karamert R, Bayazıt Y.A. İşitme Kayıplarının Genetik Yönü ve Türki￾ye’deki Görünümü. Turkiye Klinikleri J E.N.T. Special Topics 2012; 5: 15-20.
 • 29. White SJ, White RE. The effects of hearing status of the family and age of intervention on receptive and expressive oral language skills in hearing-impaired infants. ASHA Monogr 1987; 26: 9-24.
 • 30. Yoshinaga-Itano C, Apuzzo ML. Identification of hearing loss after age 18 months is not early enough. Am Ann Deaf 1998; 143: 380-7. [CrossRef]
 • 31. Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics 1998; 102: 1161-71.
 • 32. Özcebe E, Sevinç S, Belgin E. The ages of suspicion, identification, amplification and intervention in children with hearing loss. Int J Pe￾diatric Otorhinolaryngology 2005; 69: 1081-7. [CrossRef]
 • 33. Thornton AR, Kimm L, Kennedy CR. Methodological factors involved in neonatal screening using transientevoked otoacoustic emissions and au￾tomated auditory brainstem response testing. Hear Res 2003; 182: 65-76. [CrossRef]
 • 34. Owen M, Webb M, Evans K. Community based universal neonatal hea￾ring screening by health visitors using otoacoustic emissions. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001; 84: F157-62. [CrossRef]
APA VEHAPOĞLU TÜRKMEN A, YİĞİT Ö, AKKAYA E, UĞUR E, KEFECİLER Z, GÖZÜTOK S (2013). İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. , 175 - 180.
Chicago VEHAPOĞLU TÜRKMEN AYSEL,YİĞİT ÖZGÜR,AKKAYA Esat,UĞUR Emel,KEFECİLER Zeliha,GÖZÜTOK Sibel İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. (2013): 175 - 180.
MLA VEHAPOĞLU TÜRKMEN AYSEL,YİĞİT ÖZGÜR,AKKAYA Esat,UĞUR Emel,KEFECİLER Zeliha,GÖZÜTOK Sibel İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. , 2013, ss.175 - 180.
AMA VEHAPOĞLU TÜRKMEN A,YİĞİT Ö,AKKAYA E,UĞUR E,KEFECİLER Z,GÖZÜTOK S İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. . 2013; 175 - 180.
Vancouver VEHAPOĞLU TÜRKMEN A,YİĞİT Ö,AKKAYA E,UĞUR E,KEFECİLER Z,GÖZÜTOK S İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. . 2013; 175 - 180.
IEEE VEHAPOĞLU TÜRKMEN A,YİĞİT Ö,AKKAYA E,UĞUR E,KEFECİLER Z,GÖZÜTOK S "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız." , ss.175 - 180, 2013.
ISNAD VEHAPOĞLU TÜRKMEN, AYSEL vd. "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız". (2013), 175-180.
APA VEHAPOĞLU TÜRKMEN A, YİĞİT Ö, AKKAYA E, UĞUR E, KEFECİLER Z, GÖZÜTOK S (2013). İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. İstanbul Medical Journal, 14(3), 175 - 180.
Chicago VEHAPOĞLU TÜRKMEN AYSEL,YİĞİT ÖZGÜR,AKKAYA Esat,UĞUR Emel,KEFECİLER Zeliha,GÖZÜTOK Sibel İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. İstanbul Medical Journal 14, no.3 (2013): 175 - 180.
MLA VEHAPOĞLU TÜRKMEN AYSEL,YİĞİT ÖZGÜR,AKKAYA Esat,UĞUR Emel,KEFECİLER Zeliha,GÖZÜTOK Sibel İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. İstanbul Medical Journal, vol.14, no.3, 2013, ss.175 - 180.
AMA VEHAPOĞLU TÜRKMEN A,YİĞİT Ö,AKKAYA E,UĞUR E,KEFECİLER Z,GÖZÜTOK S İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. İstanbul Medical Journal. 2013; 14(3): 175 - 180.
Vancouver VEHAPOĞLU TÜRKMEN A,YİĞİT Ö,AKKAYA E,UĞUR E,KEFECİLER Z,GÖZÜTOK S İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız. İstanbul Medical Journal. 2013; 14(3): 175 - 180.
IEEE VEHAPOĞLU TÜRKMEN A,YİĞİT Ö,AKKAYA E,UĞUR E,KEFECİLER Z,GÖZÜTOK S "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız." İstanbul Medical Journal, 14, ss.175 - 180, 2013.
ISNAD VEHAPOĞLU TÜRKMEN, AYSEL vd. "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçlarımız". İstanbul Medical Journal 14/3 (2013), 175-180.