Yıl: 2013 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 883 - 896 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1

Öz:
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte bu teknolojiler hayatın pek çok alanıyla bütünleşmeye başlamıştır. Yaşamın bütün alanlarına çeşitli kolaylıklar sunmuştur. Bu bütünleşme süreci, özellikle bu teknolojileri çocukların, ebeveynlerinden daha hızlı bir şekilde kullanmaya ve uyum sağlamaya başlamaları ile çocuklar açısından çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Türkiye'de bilgisayar ve İnternet hemen hemen bütün evlerde kullanılmaya başlamıştır. Çocuklarını dışarıda oyun oynarken merak eden ebeveynler, artık evlerinde de çocuklarını merak etmektedirler. Tüm bu gelişmelerden dolayı ebeveynlik kavramı farklı boyutlar kazanmış ve ebeveyn rolleri de değişmiştir. Ebeveynler artık dijital ebeveyn, İnternet ebeveyni ya da çevrimiçi ebeveyn olmak durumundadır. Bu çalışmada dijital ebeveynlik kavramı ele alınmış, dijital ebeveynlik kavramı tanımlanmış ve dijital ebeveynlere ait roller belirlenmiştir. Bu rollere bağlı olarak uygulamaya ve gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur
Anahtar Kelime:

Digital Parenting and Changing Roles

Öz:
Information and communication technologies are developing rapidly. Developing technologies are integrated in many fields of life. This situation facilitated almost all fields of life. Owing to integration process, children's technology use and adaption is easy compare to their parents. But technology use and adaption brings several disadvantages for children. Computer and the Internet have been used nearly all home in about last five years. Parents who were worried about their children when they played outside are worried about their children when they are on net at home. Due to these developments, parenting notion has gain new different dimensions and parenting roles are changed. Parents should now be digital parent, the Internet Parent or online parent. In this paper Digital Parenting is examined and described in additon to thisdigital parenting roles are determined. Based on these roles recommendations are presented for future studies and practices
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bayzan, Ş. (2009). Türkiye ve Dünyada İnternet Yasaklarına, Sansüre ve Zararlı İçeriğe Karşı Yaptırım ve Uygulamalara Genel Bir Bakış. Akademik Bilişim 2009, 11 - 13 Şubat 2009, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Canbek, G. ve Sarıoğlu, Ş. (2007). Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği. Politeknik Dergisi, 10(1), 33-39.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Eastin, M. S., Greenberg, B. S., ve Hofschire, L. (2006). Parenting the internet. Journal of Communication, 56, 486-504.
 • EU Kids Online (AÇÇAP) II Türkiye (2010). Avrupa çevrimiçi çocuklar araştırma projesi Türkiye sonuçları.
 • Flash Eurobarometer, (2008). Towards a safer use of the Internet for children in the EU--a parents' perspective. Annex tables and survey details. Flash EB series 248. Survey co-ordinated by Directorate General Communication. The Gallup Organisation, Hungary.
 • Internet World Stats. Internet usage statistics - The Internet big picture world Internet users and population stats. Available at http://www.internetworldstats.com/stats.htm (11 Kasım 2012 Tarihinde erişilmiştir).
 • Kuipers, G. (2006). The social construction of digital danger: debating, defusing and inflating the moral dangers of online humor and pornography in the Netherlands and the United States. New Media & Society, 8, 379-400.
 • Lankshear, C. ve Knobel, M. New Literacies: Everyday Practices and Classroom Learning. (Buckingham, GBR: Open University Press: 2006).
 • Livingstone, S. (2008). "Internet Literacy: Young People's Negotiation of New Online Opportunities." Digital Youth, Innovation, and the Unexpected. Edited by Tara McPherson. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 101-122. doi: 10.1162/dmal.9780262633598.101
 • Livingstone, S.ve Helsper, E.J (2009) Balancing opportunities and risks in teenagers' use of the Internet: The role of online skills and family context. New Media & Society, 12(2), 309-329.
 • Lou, Shi-jer; Shih, Ru-Chu; Hung-Tzu Liu;Yuan-Chang Guo veTseng, Kuo-hung(2010, Ekim).The Influences of the Sixth Graders' Parents' Internet Literacy and Parenting Style on Internet Parenting. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 9(4).
 • Magid, L. J., "Child Safety on the Information Highway", National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) broşürü, 2003. http://www.safekids.com/child-safety-on-the-information-highway/ (17.09.2012).
 • Mason, Richard O. (1986) Four Ethical Issues of Information Age, MIS Quarterly,10(1), 5-11.
 • Odabaşı, H. F. (2005). Parent's Views on the Internet Use, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 4(1), 38-45.
 • Odabaşı H.F., Kabakçı I., Çoklar A.N. (2007). İnternet, çocuk ve aile, (2. Baskı). Ankara Nobel Basımevi.
 • Park, Y. J. (2011). Digital Literacy and Privacy Behavior Online. Communication Research, 40(2), 215-236.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, part II: do they really think differently? On the Horizon, 9(6), 1-9.
 • Sharples, M., Graber, R., Harrison, C. ve Logan, K. (2009) E-Safety and Web2.0 for children aged 11-16. Journal of Computer-Assisted Learning, 25, 70- 84.
 • Sonck, N. and Livingstone, Sonia and Kuiper, E. and de Haan, J. (2011) Digital literacy and safety skills. EU Kids Online, London School of Economics & Political Science, London, UK.
 • Rode, J. 2009. Digital parenting: Designing children's safety. In Proceedings BCS HCI'09, 244-51. New York: ACM Press.
 • Rogers, M. E. (1995). Diffusion of innovations (Fifth Edition). New York: Free Press.
 • Total World Population Past, Present and Future. (b.t.). http://www.internetworldstats.com/stats8.htm, 1 Kasım 2012 tarihinde edinilmiştir.
 • TÜİK (2012); "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması Sonuçları", http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8572 Erişim Tarihi: 17.09.2012;.
 • Valcke, M., Schellens, T., Van Keer, H. ve Gerarts, M. (2008). Primary school children's safe and unsafe use of the Internet at home and at school: An exploratory study. Computers in Human Behavior, 23(6), 2838-2850.
 • Valcke, M., Bonte, S., DeWever, B. ve Rots, I. (2010). Internet Parenting Styles and the Impact on Internet Use of Primary School Children. Computers & Education. 55(2), 454-464.
APA KABAKÇI YURDAKUL I, DÖNMEZ O, YAMAN F, Odabaşı H (2013). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. , 883 - 896.
Chicago KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,DÖNMEZ Onur,YAMAN Fatih,Odabaşı Hatice Ferhan Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. (2013): 883 - 896.
MLA KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,DÖNMEZ Onur,YAMAN Fatih,Odabaşı Hatice Ferhan Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. , 2013, ss.883 - 896.
AMA KABAKÇI YURDAKUL I,DÖNMEZ O,YAMAN F,Odabaşı H Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. . 2013; 883 - 896.
Vancouver KABAKÇI YURDAKUL I,DÖNMEZ O,YAMAN F,Odabaşı H Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. . 2013; 883 - 896.
IEEE KABAKÇI YURDAKUL I,DÖNMEZ O,YAMAN F,Odabaşı H "Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1." , ss.883 - 896, 2013.
ISNAD KABAKÇI YURDAKUL, IŞIL vd. "Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1". (2013), 883-896.
APA KABAKÇI YURDAKUL I, DÖNMEZ O, YAMAN F, Odabaşı H (2013). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 883 - 896.
Chicago KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,DÖNMEZ Onur,YAMAN Fatih,Odabaşı Hatice Ferhan Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, no.4 (2013): 883 - 896.
MLA KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,DÖNMEZ Onur,YAMAN Fatih,Odabaşı Hatice Ferhan Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.4, 2013, ss.883 - 896.
AMA KABAKÇI YURDAKUL I,DÖNMEZ O,YAMAN F,Odabaşı H Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 12(4): 883 - 896.
Vancouver KABAKÇI YURDAKUL I,DÖNMEZ O,YAMAN F,Odabaşı H Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 12(4): 883 - 896.
IEEE KABAKÇI YURDAKUL I,DÖNMEZ O,YAMAN F,Odabaşı H "Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1." Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, ss.883 - 896, 2013.
ISNAD KABAKÇI YURDAKUL, IŞIL vd. "Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller1". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/4 (2013), 883-896.