Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 112 - 116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Çalışmamızda 2005-2012 yılları arasındaki sezaryenlerin yıllara göredağılımını, sezaryen endikasyonlarını ve epidemiyolojik değişimleri karşı-laştırarak, geleceğe yönelik yapılması gerekenleri tartışmak amaçlanmıştır.Yöntemler: İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Do-ğum Kliniği'nde 2005-2012 yılları arasındaki 10499 doğum içinden sezaryenuygulanan 4137 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yıllaragöre sezaryenle doğum yapmış hastalar sezaryen endikasyonlarına, yaşgruplarına, gebelik haftalarına, doğum ağırlıklarına, bebek cinsiyetlerine,sezaryende tercih edilen anestezi türüne ve sezaryenin normal doğumaoranlarına göre yıllık bazda değerlendirildi ve karşılaştırıldı.Bulgular: 2005'de %32,5 olan sezaryenin normal doğuma oranı 2010'da%44,6'a çıkarken 2012 yılında %40,1 olarak tespit edilmiştir. Çalışmamızdabaşlıca sezaryen endikasyonları geçirilmiş uterin cerrahi %45,5 (geçirilmişsezaryen (%99,8), myomektomi vs..), fetal distress %18,3, sefalopelvik uygunsuzluk%11,4, uzamış eylem, prezantasyon anomalileri, preeklampsi(hafif-şiddetli preeklampsi, eklampsi, HELLP), plasentasyon anomalileri(plasenta previa, plasenta dekolmanı), iri fetüs, makat geliş ve diğer endikasyonlar(elektif sezaryen, hematolojik patolojiler vs..) olarak belirlendi.Yaş, anestezi türü, gravida, parite ve doğum ağırlıkları arasında anlamlıfark bulunamadı.Sonuç: Sezaryen oranlarının artışı devam etmekte olup bunun önlenmesindehastalar normal doğum hakkında bilgilendirilmeli, teknik ve klinikşartlar sağlanarak, sezaryen sonrası vajinal doğum özendirilmelidir. Hastalaranormal doğumda ağrı kontrolü olanakları sağlanmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Investigation of Cesarean Sections at Istanbul Training and Research Hospital Obstetrics and Gynecology Department between 2005 and 2012

Öz:
Objective: We aimed to evaluate the annual distribution of indications and the rates of cesarean section in all deliveries between 2005 and 2012. Methods: We investigated retrospectively the hospital records of 4137 patients who had undergone cesarean section at Istanbul Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, between 2005 and 2012. The annual distribution of rates and indications of normal birth and cesarean sections, maternal age, gestational week, fetal weight, fetal sex, and the anesthesia method applied to the patient were assessed. Results: Cesarean section was performed for 32.5% and 40.1% patients in 2005 and 2012, respectively. The main indications were previous uterine surgery (44.5%), fetal distress (18.3%) and cephalopelvic disproportion (33.7%). There was no statistical difference in terms of gravida, parity, anest- hesia, and birth weight in either year. However, cesarean rates were signi- ficantly increased in the last four years of the study period in comparison with the first four years. Conclusion: Rates of caesarean section are increasing. To counteract this trend, patients should be informed about the benefits of vaginal delivery and be encouraged to attempt vaginal delivery after cesarean section now that the skills of staff in delivery clinics are improving. Clinicians and patients must be aware of side effects of elective cesarean sections. Pain management during delivery may be considered as a means of reversing the increasing cesarean rates
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Todman D. A history of caesarean section: From ancient world to modern era. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2007; 47: 357-61. [CrossRef]
 • 2. Sewell JE. Cesarean Section--A brief history. A brochure to accompany an exhibition on the history of cesarean section at the National Library of Medicine. 30 April 1993 - 31 August 1993.
 • 3. World Health Organization. Appropriate technology for birth. Lancet 1985; 2: 436-7.
 • 4. OECD Health Data 2010. http://www.oecd.org/redirect/health/healthsystems Published 2010
 • 5. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008 Published 2008
 • 6. Yalınkaya A, Bayhan G, Kale A, Yayla M. Dicle Üniversitesinde 20 yıllık sezaryen oranı ve endikasyonları. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2002; 3: 37-9
 • 7. Coşkun A, Köstü B, Ercan Ö, Kıran H, Güven MA, Kıran G. Kahramanmaraş İl Merkezinde 2004 ve 2006 yıllarındaki doğumların karşılaştırılması. TJOD Dergisi 2007; 4: 168-72.
 • 8. Lieberman E, Lang JM, Cohen AP. The association of fetal sex with the rate of cesarean section. Am J Obstet Gynecol 1997; 176: 667-71. [CrossRef]
 • 9. Mutryn CS. Psychosocial impact of caesarean section on the family: a literature review. Soc Sci Med 1993; 37: 1271-81. [CrossRef]
 • 10. Lieberman E, Lang JM, Cohen A, D'Agostino R, Datta S, Frigoletto FD. Association of epidural analgesia with cesarean delivery in nulliparas. Obstet Gynecol 1996; 88: 993-1000. [CrossRef]
 • 11. Rouse DJ, Owen J. Sonography, suspected macrosomia, and prophylactic cesarean: a limited partnership. Clin Obstet Gynecol 2000; 43: 326-34. [CrossRef]
 • 12. ACOG educational bulletin. Special problems of multiple gestation. Number 253, November 1998 (Replaces Number 131, August 1989). American College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet 1999; 64: 323-33.
 • 13. Martel MJ, MacKinnon CJ, Clinical Practice Obstetrics Committee of the Society of Obstetricians and Gynaecologiests of Canada. Guidelines for vaginal birth after previous Caesarean birth. J Obstet Gynaecol Can 2005; 27: 164-88.
 • 14. Gonen R, Tamir A, Degani S. Obstetricians opinions regarding patient choice in cesarean delivery. Clin Exp Obstet Gynecol 2002; 29: 19-21.
 • 15. Grisaru S, Samueloff A. Primary non medically indicated cesareans ection ("section on request"): evidence based or modern vogue? Clin Perinatol 2004; 31: 409-30. [CrossRef]
 • 16. Signore C, Klebanoff M. Neonatal morbidity and mortality after elective cesarean delivery. Clin Perinatol 2008; 35: 361-71. [CrossRef]
 • 17. Bailit JL, Gregory KD, Reddy UM, Gonzalez-Quintero VH, Hibbard JU, Ramirez MM, et al. Maternal and neonatal out comes by labor onset type and gestational age. Am J Obstet Gynecol 2010; 245: 1-12.
 • 18. World Health Organization, PospartumCare Of The Mother and New born: A Pratical Guide, http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_RHT_ MSM_98.3.pdf Published 1999.
 • 19. Vangen S, Stoltenberg C, Skrondal A, Magnus P, Stray-Pedersen B. Cesarean section among immigrants in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 553-8. [CrossRef]
 • 20. Neu J, Rushing J. Cesarean versus vaginal delivery: Long-term infant out comes and hygiene hypothesis. Clin Perinatol 2011; 38: 321-31. [CrossRef]
APA UZUNÇAKMAK C, GÜLDAŞ A, AYDIN S, VAR A, ÖZÇAM H (2013). S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. , 112 - 116.
Chicago UZUNÇAKMAK Cihangir,GÜLDAŞ Ahmet,AYDIN Selvi,VAR Altan,ÖZÇAM Hasene S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. (2013): 112 - 116.
MLA UZUNÇAKMAK Cihangir,GÜLDAŞ Ahmet,AYDIN Selvi,VAR Altan,ÖZÇAM Hasene S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. , 2013, ss.112 - 116.
AMA UZUNÇAKMAK C,GÜLDAŞ A,AYDIN S,VAR A,ÖZÇAM H S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. . 2013; 112 - 116.
Vancouver UZUNÇAKMAK C,GÜLDAŞ A,AYDIN S,VAR A,ÖZÇAM H S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. . 2013; 112 - 116.
IEEE UZUNÇAKMAK C,GÜLDAŞ A,AYDIN S,VAR A,ÖZÇAM H "S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi." , ss.112 - 116, 2013.
ISNAD UZUNÇAKMAK, Cihangir vd. "S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi". (2013), 112-116.
APA UZUNÇAKMAK C, GÜLDAŞ A, AYDIN S, VAR A, ÖZÇAM H (2013). S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. İstanbul Medical Journal, 14(2), 112 - 116.
Chicago UZUNÇAKMAK Cihangir,GÜLDAŞ Ahmet,AYDIN Selvi,VAR Altan,ÖZÇAM Hasene S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. İstanbul Medical Journal 14, no.2 (2013): 112 - 116.
MLA UZUNÇAKMAK Cihangir,GÜLDAŞ Ahmet,AYDIN Selvi,VAR Altan,ÖZÇAM Hasene S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. İstanbul Medical Journal, vol.14, no.2, 2013, ss.112 - 116.
AMA UZUNÇAKMAK C,GÜLDAŞ A,AYDIN S,VAR A,ÖZÇAM H S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. İstanbul Medical Journal. 2013; 14(2): 112 - 116.
Vancouver UZUNÇAKMAK C,GÜLDAŞ A,AYDIN S,VAR A,ÖZÇAM H S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi. İstanbul Medical Journal. 2013; 14(2): 112 - 116.
IEEE UZUNÇAKMAK C,GÜLDAŞ A,AYDIN S,VAR A,ÖZÇAM H "S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi." İstanbul Medical Journal, 14, ss.112 - 116, 2013.
ISNAD UZUNÇAKMAK, Cihangir vd. "S.B. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 2005-2012 Yılları Arasında Sezaryen ile Doğum Yapan Hastaların Değerlendirilmesi". İstanbul Medical Journal 14/2 (2013), 112-116.