Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 2613 - 2623 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler

Öz:
Göç insanlık tarihinde en önemli sosyal değişimlerden biridir. İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı yaşadıkları yerlerden göç etmek durumunda kalmışlardır. Bu göç süreçleri boyunca, gittikleri yerlere kendi dillerini, kültürlerini yaşam tarzlarını da beraberinde götürmüşlerdir. Göçmen olarak bireyler taşıyıcı rolünü üstlenmişlerdir ve bu etkileşimler sonucunda toplumlar üzerinde önemli değişimlere sebep olmuşlardır. Tarih boyunca göçmenler toplumlar yaratmışlar ve değiştirmişlerdir. Günümüz toplumlarına baktığımızda ise; yeni kitle iletişim araçlarının sağlamış olduğu kolaylıklar sayesin de insanlar diğer bireyler ile geçmiş de hiçbir zaman olmadığı kadar kolay bir biçim de iletişim kurabilmektedirler. Bu yeni gelişmeler doğrultusunda bireylerin aidiyet ve kimlik olgusuna verildikleri anlamda değişimler olmuştur. Bireyler günümüz toplumlarında, daha önce hiç ortaya çıkmamış ve var olan tüm kimliklerinden farklı bir kimlik inşa edebilmektedirler. Bu yeni tür kimlikler, sosyolojik açıdan hibrit kimlik olarak incelenmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Siyasi Bilimler Kültürel Çalışmalar

Immigration, Hybrid Identity, and Sense of Belonging: New Societies, New Identities

Öz:
Immigration is one of the most social movements in human history. People have changed places in which they live because of many reasons. Through this process, they have carried their cultures, languages, lifestyles, and so on. They have met so many different cultures, and they have an interaction and create new ones. People, as transporter, have a significant effect on society. They build and change the culture all the time. Thanks to the new technological improvements, people can have an interaction easier than before. This situation makes the vast differences in the understanding of a sense of belonging and new sorts of identities. Today, people can even build their identity. This new kind of identity is called hybrid identity in sociology
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Siyasi Bilimler Kültürel Çalışmalar
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alba, R., Nee, V. (1997). Rethinking assimilation theory for a new era of immigration. International Migration Review, 31(4), 826-874.
 • Anık, M. (2012). Kimlik ve Çok Kültürcülük Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap. Aron, R. (1994). Sosyoljik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, 3. Basım. İstanbul: Akım Yay.
 • Bauböck, R. (1998). The crossing and blurring of boundaries in international migration: Challenges for social and political theory. In R. Bauböck and J. Rundell (Eds), Blurred boundaries: Migration, ethnicity, citizenship (s. 17- 52). Aldershot: Ashgate.
 • Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge, UK: Polity Press.
 • Brubaker, R., Cooper, F. (2000). Beyond "identity". Theory and Society, 29 (1), 1-47.
 • Chambers, I. (1994). Immigation, Culture, Identitiy. London : Routledge.
 • Clothier, I. (2005). Created Identities: Hybrid Cultures and the Internet.
 • Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 11(4), 44-59.
 • Cieslik, A., Verkuyten, M. 2006. National, Ethnic and Religious Identities: Hybridity and the Case of the Polish Tatars. National Identities 8 (2). 77-93. doi:10.1080/14608940600703650.
 • Erder, S. (1986). Refah Toplumunda "Getto" ve Türkler. Istanbul: Teknografik Matbaacılık.
 • Güvenç, B. (1999). Insan ve Kültür, Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Ilgin, C., hacihasanoğlu, O. (2010). Göç-aidiyet ilişkisinin belirlenmesi için model. İTÜDERGİSİ/a, 5(2).
 • Içduygu, A., Ibrahim S. (1999). "Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde Göç Hareketleri", 75 Yılda Köylerden Kentlere, Oya B. (der.), Istanbul: Tarih Vakfı Yayınları. DOI: 10.1080/08873631.2015.1004852.
 • Hattatoglu, P., Yakushko, O. (2014). Experiencing the Formation of Hybrid Cultural Identities in First- Generation Turkish Immigrants To The United States. Journal of Identity and Migration Studies, 8(1), 27-46.
 • Hybrid. (n.d.). In: Cambridge Dictionary, 1st ed. [online] Available at: http://dictionary.cambridge.org [Accessed 23 Aug. 2016].
 • Kaplan, D., Chacko, E. (2015). Placing immigrant identities. Journal of Cultural Geography, (32)1, 129-138. DOI: 10.1080/08873631.2015.1004852
 • Lawler, S. (2008). Identity: Sociological Perspectives. Cambridge: Polity Press.
 • Martin, D. (1995). The choices of identity. Social Identities, 1(1), 5-20.
 • Modood, T. (2007). Multiculturalism: A Civic Idea. Cambridge: Polity Press.
 • Pembecioğlu, N. (2012). Building identities: Living in the hybrid identities. Scientific Journal of Humanistic Studies, 4(7), 46-59.
 • Pieterse, J. (2004). Capitalisms: Asian-European Dialogue after Enron. Asian Journal of Social Science, 32(2), 274-289.
 • Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London, UK: Sage Publications.
 • Schlesinger, P. (1987). On national identity: some conception and misconceptions criticised. Social Science Information, 26 (2), 219-264.
 • Smith, K. (2008). Hybrid Identities: Theoretical Examinations IN: Iyall Smith, K. and Leavy, P. (eds) (2008) Hybrid identities. Leiden: Brill, 3-11.
 • United Nations (2015). [online] http://www.un.org/en/index.html. Available at: http://unıted nations *Accessed 15 Aug. 2016+.
 • Tsouroufli, M. (2015). Hybridity, Identities and Inclusion of International PhD Students in England. Interdisciplinary Perspectives in Equality and Diversity, 1(1), 5-49.
APA Cagirkan B (2016). Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. , 2613 - 2623.
Chicago Cagirkan Baris Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. (2016): 2613 - 2623.
MLA Cagirkan Baris Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. , 2016, ss.2613 - 2623.
AMA Cagirkan B Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. . 2016; 2613 - 2623.
Vancouver Cagirkan B Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. . 2016; 2613 - 2623.
IEEE Cagirkan B "Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler." , ss.2613 - 2623, 2016.
ISNAD Cagirkan, Baris. "Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler". (2016), 2613-2623.
APA Cagirkan B (2016). Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2613 - 2623.
Chicago Cagirkan Baris Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5, no.8 (2016): 2613 - 2623.
MLA Cagirkan Baris Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.8, 2016, ss.2613 - 2623.
AMA Cagirkan B Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016; 5(8): 2613 - 2623.
Vancouver Cagirkan B Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016; 5(8): 2613 - 2623.
IEEE Cagirkan B "Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5, ss.2613 - 2623, 2016.
ISNAD Cagirkan, Baris. "Göç, Hibrit Kimlik ve Aidiyet: Yeni Toplumlar, Yeni Kimlikler". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5/8 (2016), 2613-2623.