Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği)

Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 2742 - 2757 Metin Dili: Türkçe

Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği)

Öz:
Çalışanlarda yaşam kalitesinin yüksek olması çalışanların fiziksel ve psikolojik motivasyonunu artırmaktadır. Çalışanlar iş hayatlarında karşılaştıkları sıkıntılarda bu sıkıntıları asmak için çeşitli yöntemlere başvururlar. Bu araştırmada sabrın çalışan yaşam kalitesinin yükselmesine olumlu etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada sabır tutum ölçeği ve çalışan yaşam kalitesi ölçekleri kullanılmıştır. Yaşam kalitesi bireyin fiziksel işlevlerini, ruhsal durumunu, aile içindeki ve dışındaki toplumsal ilişkilerini, çevreden etkilenmişlik düzeylerini kapsar ve bu durumun bireyin işlevselliğini ne derece etkilediğini gösterir. Bu araştırma 2015'te Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kurumda uygulanarak yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Yaşam kalitesi ortalamaları X2=3,36, sabır tutum ortalamaları X2=4,64 tür. Katılımcıların sabır tutum ortalaması, çalışan yaşam kalitesi ortalamasından daha yüksek gözlenmiştir. Sabır tutumu ile çalışanların yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p = 0.11, p <.05). Bununla birlikte, çalışanların sabır tutumunun alt boyutu olan uzun süreli sabrın yaşam kalitesi ile arasında anlamlı bir ilişki vardır. [F (83) = 327; P = 003, p <.01]. Katılımcıların sabır tutumunun yaşam kalitesini artırmada anlamlı bir katkısı olmadığı görülmüştür. R2=,006. Bu sonucun nedeni çalışanların tahammülü sabır ile aynı anlamda algıladıkları olabilir.
Anahtar Kelime:

Impact of the Patience Attitude on the Quality of Life in Municipal Employees (Sakarya Province Example)

Öz:
The work life quality is a management approach that increases the physical and psychologicalmotivation of the employees. Employees put in practice various coping style related theproblems that they encounter in their work life. The aim of this study is to investigate thepositive effects of the patience attitude on improving the life quality This research is a crosssectionalstudy on an institution of Sakarya Metropolitan Municipality in 2015. The studyhypothesis is based on that the patience makes a positive contribution to the quality of life. Themeans are for the quality of life χ2=3.36 and patience attitude χ2=4.64. There was nosignificantrelationship between the attitude of patience and the employees’ life quality, p=0.11, p<.05.However, there was a significant relationship between the patience attitude of employeesandthe long-term patience which is the sub-type of life quality, [F(83)=327; p=003, p<.01].Inconclusion, there is no significant effect of the life quality observed on the patience attitudesR2=,006. These findings may imply that the workers perceive the patience as enduring thehardships.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARAKAŞ A (2016). Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2742 - 2757.
Chicago KARAKAŞ AHMET CANAN Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5, no.8 (2016): 2742 - 2757.
MLA KARAKAŞ AHMET CANAN Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.8, 2016, ss.2742 - 2757.
AMA KARAKAŞ A Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016; 5(8): 2742 - 2757.
Vancouver KARAKAŞ A Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2016; 5(8): 2742 - 2757.
IEEE KARAKAŞ A "Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği)." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5, ss.2742 - 2757, 2016.
ISNAD KARAKAŞ, AHMET CANAN. "Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği)". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5/8 (2016), 2742-2757.