Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 37 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi

Öz:
Batı toplumlarında yaşam süresindeki artışa birlikte ileri yaşarda yapılan cerrahi operasyonların sıklığında da bir artış gözlenmekte ve buna paralel olarak cerrahiye bağlı morbidite ve mortalite de artmaktadır. Bu çalışmanın amacı 60 yaş üstü ve 60 yaş altı hasta gruplarında acil ve elektif cerrahi sonuçlarını karşılaştırmak ve sonuçlara etkili faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Cerrahi Kliniği'nde acil ve elektif şartlarda opere edilen 150 hasta 4 gruba ayrılarak (60 yaş üzeri elektif, acil ve 60 yaş altı elektif, acil), hastaların yaşı, preoperatif ve postoperatif yatış süreleri, yandaş hastalıkları, fiziksel performans skorları, komplikasyonları ve mortaliteleri retrospektif olarak değerlendirildi. Gruplar bu kriterler açısından karşılaştırıldı, mortalite ve morbiditeye etkili faktörler kaydedildi. 60 yaş üstü grupta komplikasyon oranı %35.6, mortalite oranı %23.28 iken; 60 yaş altında komplikasyon %23.25, mortalite %4.65 idi. Sonuç olarak bu çalışmada, 60 yaş ve üzerindeki hastalarda daha yüksek oranda yandaş hastalık olsa da, ileri yaşın cerrahi için tek başına bir risk faktörü olmadığı saptandı. Acil operasyonlar, majör operasyonlar ve yandaş hastalıkların 60 yaş ve üzeri hasta grubunda morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli faktörler olduğu; iyi bir preoperatif hazırlık uygulanarak operasyonların güvenle yapılabileceği ve bu durumda klinik sonuçların da daha iyi olduğu kanaatine varıldı.
Anahtar Kelime: Cerrahi işlemler, operatif Yaşlı Ölüm oranı Ameliyat sonrası komplikasyonlar Geriyedönük çalışma

Konular: Anestezi Acil Tıp Geriatri ve Gerontoloji Cerrahi

Elective and emergency surgery in the elderly

Öz:
In western countries, with the increase in life expectancy, surgical operations done in elderly population increase and operation related morbidity and mortalite also increase paralelly. Aim of this study is to compare the outcomes of emergency and elective surgery performed in a population above and under 60 years of old. For this purpose, 150 patients were divided into four groups (above and under 60 years of old and emergency, elective) in 3rd Surgical Clinic at the Ankara Numune Teaching and Research Hospital, and the patients' age, hospital stay, comorbid disease, physical status (according to the classification of the American Society of Anesthesiologists, ASA) and operative morbidity and mortality were recorded. Groups were compared according to these factors and factors on morbidity and mortality were evaluated. The complication rate was %35.6 and the mortality rate was %23.4 in above 60-years-old group and the rates were %23,25 and %4,65 in under-60 years-old group respectively. In conclusion; it was detected that age is not a risk factor for surgery itself, although the patients above 60 years-old had a greater rate of comorbid disease than other group. It was thought that the most important factors effecting morbidity and mortality were emergency conditions, major surgery and comorbid disease and after optimal preoperative preperation for surgery, the operations could also be done safely in the elderly with an improved clinical outcomes.
Anahtar Kelime: Postoperative Complications Retrospective Studies Surgical Procedures, Operative Aged Mortality

Konular: Anestezi Acil Tıp Geriatri ve Gerontoloji Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1- Hoekstra HJ. Cancer surgery in the elderly. Eur J Cancer 2001;37:Suppl.7:235-44
  • 2- Smothers LS, Hynan L, Fleming J, Turnage R, Simmand C, Anthony T. Emergency surgery for colon carcinoma. Dis Colon Rectum 2003;46:1:24-30.
  • 3- Simmonds D, George S, Baughan C, Buchanan R, Davis C, Fentiman I, Gosney M, Northover J, Williams C. Surgery for colorectal cancer in elderly patients: a systematic review. The Lancet 2000;356:16:968-974. Edna TH, Bjerkeset T. Colorectal cancer in patients over 80 years of age. Hepato-Gastroenterology 1998;45:2142-2145.
  • 4- Edna TH, Bjerkeset T. Colorectal cancer in patients over 80 years of age. Hepato-Gastroenterology 1998;45:2142-5.
  • 5- Herhant P, N’Guyen, Van Tam JM, et al. Facteurspredictifs de mortalite et de morbidite dans la chirurgie colique d’exerese chez les sujets de plus de 75 ans. A propos de 69 observationz. J Chir 1990 ;127 :392-5.
  • 6- Barrier A, Ferro L, Houry S, Lacaine F, Huguier M. Rectal cancer surgery in patients more than 80 years of age. Am J Surg 2003;185:54-57.
  • 7- Arenal JJ, Rodriguez-Vielba P, Gallo E, Tinoco C. Hernias of the abdominal wall over the age of 70 years. Eur J Surg 2002;168:460-463.
  • 8- Abbas S, Booth M. Major abdominal surgery in octogenarians. N Z Med J 2003;17:116(1172)U402.
  • 9- Paganini AM, Feliciotti F, Guerrieri M, Tamburini A, Campagnacci R, Lezoche E. Laparoscopic cholecystectomy and common bile duct exploration are safe for older patients. Surg Endosc 2002;16(9):1302 8.
  • 10- Gianetta E, De Cian F, Cuneo S, Friedman D, Vitale B, Marinari G, Bashieri G, Camerini G. Hernia repairs in elderly patients. British J Surg 1997;84:983-985.
APA ORUÇ M, UZUN S, Saylam B, KARAKAHYA M, KARADAĞ Ç, DÜZGÜN P, ozmen m, COŞKUN F (2004). İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. , 37 - 40.
Chicago ORUÇ M. Tahir,UZUN Selçuk,Saylam Barış,KARAKAHYA Murat,KARADAĞ Çetin,DÜZGÜN Polat Arife,ozmen mehmet mahir,COŞKUN Faruk İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. (2004): 37 - 40.
MLA ORUÇ M. Tahir,UZUN Selçuk,Saylam Barış,KARAKAHYA Murat,KARADAĞ Çetin,DÜZGÜN Polat Arife,ozmen mehmet mahir,COŞKUN Faruk İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. , 2004, ss.37 - 40.
AMA ORUÇ M,UZUN S,Saylam B,KARAKAHYA M,KARADAĞ Ç,DÜZGÜN P,ozmen m,COŞKUN F İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. . 2004; 37 - 40.
Vancouver ORUÇ M,UZUN S,Saylam B,KARAKAHYA M,KARADAĞ Ç,DÜZGÜN P,ozmen m,COŞKUN F İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. . 2004; 37 - 40.
IEEE ORUÇ M,UZUN S,Saylam B,KARAKAHYA M,KARADAĞ Ç,DÜZGÜN P,ozmen m,COŞKUN F "İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi." , ss.37 - 40, 2004.
ISNAD ORUÇ, M. Tahir vd. "İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi". (2004), 37-40.
APA ORUÇ M, UZUN S, Saylam B, KARAKAHYA M, KARADAĞ Ç, DÜZGÜN P, ozmen m, COŞKUN F (2004). İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. Türk Geriatri Dergisi, 7(1), 37 - 40.
Chicago ORUÇ M. Tahir,UZUN Selçuk,Saylam Barış,KARAKAHYA Murat,KARADAĞ Çetin,DÜZGÜN Polat Arife,ozmen mehmet mahir,COŞKUN Faruk İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. Türk Geriatri Dergisi 7, no.1 (2004): 37 - 40.
MLA ORUÇ M. Tahir,UZUN Selçuk,Saylam Barış,KARAKAHYA Murat,KARADAĞ Çetin,DÜZGÜN Polat Arife,ozmen mehmet mahir,COŞKUN Faruk İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. Türk Geriatri Dergisi, vol.7, no.1, 2004, ss.37 - 40.
AMA ORUÇ M,UZUN S,Saylam B,KARAKAHYA M,KARADAĞ Ç,DÜZGÜN P,ozmen m,COŞKUN F İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. Türk Geriatri Dergisi. 2004; 7(1): 37 - 40.
Vancouver ORUÇ M,UZUN S,Saylam B,KARAKAHYA M,KARADAĞ Ç,DÜZGÜN P,ozmen m,COŞKUN F İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi. Türk Geriatri Dergisi. 2004; 7(1): 37 - 40.
IEEE ORUÇ M,UZUN S,Saylam B,KARAKAHYA M,KARADAĞ Ç,DÜZGÜN P,ozmen m,COŞKUN F "İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi." Türk Geriatri Dergisi, 7, ss.37 - 40, 2004.
ISNAD ORUÇ, M. Tahir vd. "İleri yaşta acil ve elektif şartlarda cerrahi tedavi". Türk Geriatri Dergisi 7/1 (2004), 37-40.