Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 77 - 84 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı

Öz:
Karadutun (Morus nigra L.) doku kültürü ile çoğaltılabilme imkanlarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, erişkin ağaçların obur dallarından alınan nodal eksplantlardan çoklu sürgün teşvikini sağlamaya yönelik etkili bir protokol standardize edilmek üzere, bitki büyüme düzenleyicilerin farklı konsantrasyon ve kombinasyonu ile zenginleştirilmiş MS ortamları denenmiştir. Beş ayrı konsantrasyonda BAP (6-enzylaminopurine; 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 mg/L) ile desteklenmiş ve ayrıca BAP, NAA (naphthalen acetic acid; 0,25 mg/L) ve TDZ (Thidiazuron; 0,1 mg/L)'nın birlikte kullanıldığı MS temel besi ortamları kullanılmıştır. İnokülasyondan 45 gün sonra nodal eksplantlardan sürgün rejenerasyon yüzdesi, her eksplant başına düşen sürgün sayısı (sürgün/eksplant), ortalama sürgün uzunluğu (cm) ve her eksplant başına düşen yaprak sayısı (yaprak/sürgün) belirlenmiştir. BAP (2,0 mg/L), TDZ (0,1 mg/L) ve NAA (0,25 mg/L) ile desteklenen MS ortamı gövde rejenerasyonunda ve diğer tüm parametreler bakımından en yüksek etkiyi göstermiştir. İn vitro dan elde ettiğimiz sürgünler köklendirme ortamlarına alınmıştır. Köklendirme ortamlarından en iyi köklenme yüzdesi ve eksplant başına düşen kök sayısı BAP (1,0 mg/L) ve NAA (0,5 mg/L)'in birlikte kullanıldığı uygulamadan elde edilmiştir. Yaptığımız bu çalışmadan elde edilen veriler dut bitkisinin doku kültürü yolu ile seri üretiminde kullanılabilir bir protokol sunmaktadır. Ayrıca bu araştırmanın sonuçları daha sonra yapılacak olan diğer çalışmalar için temel oluşturacaktır
Anahtar Kelime:

In vitro Multiplication of Black Mulberry (Morus nigra L.)

Öz:
In this study, which was aimed to determine the multiplication potentially of black mulberry (Morus nigra L.) by tissue culture, in order to standardize an effective protocol oriented to provide multiple shoots of nodal explant obtained from glutton branch of adult tree, the MS mediums, which were enriched with different concentrations and combinations of plant growing regulators, were tried. The MS mediums, at 5 different concentrations of BAP (6-benzylaminopurine; 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 mg/L) and also a combination of BAP, NAA (naphthalen acetic acid; 0.25 mg/L) and TDZ (Thidiazuron; 0.1 mg/L), were used. After 45 days of inoculation, the regeneration percentage of shoots, the numbers of shoots per explant (shoots/explant), average shoots length (cm), the number leaf per explant (leaf/explant) were determined. The MS medium, supported with BAP (2.0 mg/L), TDZ (0.1 mg/L) and NAA (0.25 mg/L), was the most effective with respect to trunk regeneration and all other parameters. The shoots obtained from in vitro were taken to rooting mediums. In rooting mediums the best rooting percentage and the number of roots per explant were obtained with a combination usage of BAP (1.0 mg/L) and NAA (0.5 mg/L) The data obtained from this study presents a protocol for the serial productions mulberry with tissue culture. On the other hand the results of this study will provide a basis for further studies
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alexandrow, A., 1988. Effect of temparature on the rooting of ripe wood mulberry cutting, Plant Sci., XXV(2), 56-68.
 • Anis, M., Faisal, M. ve Singh, S.K., 2003.
 • Micropropagation of Mulberry (Morus alba L.) though in vitro culture of shoots tip and nodal explants, Plant Tissue Culture, 13(1), 47-51.
 • Bapat, V.A., Mhatre, M., Rao, P.S. ve Mhatre, M., 1987. Propagation of Morus indica L. (mulberry) by encapsulated Shoot buds, Plant Cell Reports, 6(5), 393-395.
 • Davis, P.H., 1972. Flora of Turkey. IV. Edinburg Uni. Press, Edinburg, 657 p.
 • De Candolle, A., 1967. Origin of cultivared plands. Hafner Publishing Company, NewYork and London, 408 p. Ivanika, J., 1987. In vitro micropropagation of mulberry, Morus nigra L. Scientia Horticulture, 32(1-2), 33-39.
 • Jain, A.K. ve Datta, R.K., 1992. Shoot organogenesis and plant regeneration in mulberry (Morus bombycis Koidz) factors influencing morphogenetic potential in callus cultures, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 29(1), 43-50. ain, A.K., Dandin, S.B. ve Sengupta, K., 1990.
 • In vitro propagation through axillary bud multiplication in different mulberry genotypes, Plant-Cell-Reports, 8(12), 737-740.
 • Miralimov, J.V., 1963. Budding mulberries in the same years as the rootstocks are planted, Shelk, 2, 12-14.
 • Patel, G.K., Bapat, V.A. ve Rao, P.S., 1983. In vitro culture of organ eksplants of Morus indica; plant regeneration and fruit formation in axillary bud culture, Zeitschrift fur Pflanzenphysiologie, 111(5), 465-468.
 • Sajeevan, R.S., Jeba Singh, S., Nataraja, K.N. ve Shivanna, M.B., 2011. An efficient in vitro protocol for multiple shoot induction in mulberry, Morus alba L. Variety, VI. International Research Journal of Plant Science, 2(8), 254-261.
 • Sharma, K.K. ve Thorpe, T.A., 1990. In vitro propagation of mulberry (Morus alba L.) throuth nodal segments, Scientia Horticulture, 42(4), 307-320.
 • Sharmila, C., Soumita, C., Datta, S.K. ve Chattopadhyay, S., 1990. Quick in vitro production of mulberry (Morus alba) plantlets for commerical purpose, Indian Journal of Experimental Biology, 28(6), 522-525.
 • Tewary, P.K. ve Roa, G.S., 1990. Multiple shoot formation through shoot apex culture of mulberry, Indian Journal of Forestry, 13(2), 109-111.
 • Tewary, P.K., Gupta, B.K. ve Roa, G.S., 1989. In vitro studies on the growth rate of callus of mulberry (Morus alba L.), Indian Journal of Forestry, 12(1), 34-35.
 • Ünal, A., Özçağıran, R. ve Hepaksoy, S., 1992. Karadut ve mordut çeşitlerinde odun çeliklerinin köklenmesi üzerinde bir araştırma, I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir-Türkiye, Cilt 1, S: 267-270.
 • Yadav, U., Lal, M. ve Jaisval, V.S., 1990. Mikropropagation of Morus nigra L. From shoot tip and nodal eksplant of mature trees, Scientia Horticulture, 44(1-2), 61-67.
 • Zaki, M., Kaloo, Z.A. ve Sofi, M.S., 2011. Micropropagation of Morus nigra L. from nodal segments with axillary buds, World Journal of Agricultural Science, 7(4), 496-503.
APA KALKIŞIM Ö, TURAN A, AZERİ F, ÖZDEŞ D (2013). Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. , 77 - 84.
Chicago KALKIŞIM Ö.,TURAN A.,AZERİ F. N.,ÖZDEŞ D. Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. (2013): 77 - 84.
MLA KALKIŞIM Ö.,TURAN A.,AZERİ F. N.,ÖZDEŞ D. Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. , 2013, ss.77 - 84.
AMA KALKIŞIM Ö,TURAN A,AZERİ F,ÖZDEŞ D Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. . 2013; 77 - 84.
Vancouver KALKIŞIM Ö,TURAN A,AZERİ F,ÖZDEŞ D Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. . 2013; 77 - 84.
IEEE KALKIŞIM Ö,TURAN A,AZERİ F,ÖZDEŞ D "Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı." , ss.77 - 84, 2013.
ISNAD KALKIŞIM, Ö. vd. "Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı". (2013), 77-84.
APA KALKIŞIM Ö, TURAN A, AZERİ F, ÖZDEŞ D (2013). Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 77 - 84.
Chicago KALKIŞIM Ö.,TURAN A.,AZERİ F. N.,ÖZDEŞ D. Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3, no.2 (2013): 77 - 84.
MLA KALKIŞIM Ö.,TURAN A.,AZERİ F. N.,ÖZDEŞ D. Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, 2013, ss.77 - 84.
AMA KALKIŞIM Ö,TURAN A,AZERİ F,ÖZDEŞ D Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2013; 3(2): 77 - 84.
Vancouver KALKIŞIM Ö,TURAN A,AZERİ F,ÖZDEŞ D Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2013; 3(2): 77 - 84.
IEEE KALKIŞIM Ö,TURAN A,AZERİ F,ÖZDEŞ D "Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı." Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3, ss.77 - 84, 2013.
ISNAD KALKIŞIM, Ö. vd. "Kara Dut (Morus nigra L.) Bitkisinin In Vitro Çoğaltımı". Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3/2 (2013), 77-84.