Yıl: 2012 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 121 - 125 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Öz:
Bu araştırma üniversitelerde öğrenim gören taekwondo milli takım sporcularının maç öncesi kaygı düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu Ordu ilinde yapılan üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katılan 50 milli taekwondocu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Spielberger'in Durumluluk Kaygı ölçeği kullanılmıştır. Türkçeye çevrilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ikili karşılaştırmalar için Kruskal Wallis H testi ve çoklu karşılaştırmalar için Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırmamızın sonucunda öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları üniversiteleri ve spor yapma yaşlarına göre maç öncesi kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, üniversite öğrencisi milli taekwondocuların kaygı düzeylerinin cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri üniversite ve spor deneyiminden etkilenmediği söylenebilir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri Hemşirelik

Determine the Anxiety Level of National Team Taekwondo Athletes before Matches Who Studied at Universities

Öz:
This survey is held to determine the before match anxiety level of undergraduate national taekwondo players and analyse according to some variables. Research staff is consisted of 50 national taekwondo players who joined intercollegiate Turkey championship which is held in the city Ordu. As the means of data collection Spielberger’s Situational anxiety scale is used. Translation the research into Turkish, reliability and validity measurements are done by Öner and Le Compte (1983). On obtained data for dual comparison Kruskal Wallis H test is used and for multiple comparisons Mann Whitney-u test is used. At the end of the survey no meaningful correlation between students’ gender, age, university, sport experience age and before match anxiety level was found (p>0,05). As a result, university students’ anxiety level from national taekwondo team may be affected by sexes, ages, university, and sport experience
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Spor Bilimleri Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Akandere M. Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, İstanbul, 1997.
 • 2. Altıparmak E. Takım Sporları Yapan Bayan Sporcuların Yarışma Sonrası Durumluk Kaygı Puanlarının Araştırılması, Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul, 1997.
 • 3. Atkinson R, Hilgard E. Psikolojiye Giriş İstanbul. Sosyal Yayınlar, 1995.
 • 4. Başaran MH. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008.
 • 5. Cox RH, Martens MP, Russell WD. Measuring anxiety in athletics: The revised competitive state anxiety inventory-2. Journal of Sport & Exercise Psychology, 2003; 25: 519–533.
 • 6. Cüceloğlu D. İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul. Remzi Kitabevi, 1999.
 • 7. Dorak F, Şefik T. Sporcularda Başarı ve Başarısızlıkların Nedenleri, Spor Bilim Dergisi, 1991; 2(5).
 • 8. Engür M. Elit Sporcularda Başarı Motivasyonun, Durumluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sporda PsikoSosyal Alanlar Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2002.
 • 9. Erbaş M. Türkiye Basketbol 2.Erkekler Ligindeki Oyuncuların Bazı Kişisel Değişkenlerinin Durumluluk Kaygı Üzerine Etkileri ve Durumluluk Kaygının Takım İçi İlişkilerine Etkisinin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2000.
 • 10. Filaire E, Alix D, Ferrand C, Verger M. Psychophysiological stress in tennis players during the first single match of a tournament. Psychoneuroendocrinology 2009; 34: 153-154.
 • 11. Gümüş M. Profesyonel Futbol Takımlarında Puan Sıralamasına Göre Durumluk Kaygı Düzeylerinin incelenmesi, Sakarya Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya, 2002.
 • 12. İkizler C. Sporda Başarının Psikolojisi. Alfa Yayıncılık, Genişletilmiş 2.Baskı, 1994, s,91.
 • 13. Kunter E. Sporda Stres ve Performans, Saray Tıp Kitapevleri, İzmir, 1996.
 • 14. Morgan CT. Psikolojiye Giriş Ders Kitabı (Çev; Sirel Karataş), Ankara. Meteksan, 1984.
 • 15. Öğüt R. Sporda Sürekli Kaygı Düzeyi ile Benlik Saygısının Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sporda Psikol-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2004.
 • 16. Öner N. Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1994.
 • 17. Öner N, Le Compte A. Durumluluk/Sürekli Kaygı El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, No:333, 1983.
 • 18. Özbaydar S. İnsan Davranışlarının Sınırları ve Spor Psikolojisi, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1983.
 • 19. Özgül F. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinde Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2003.
 • 20. Polman R, Rowcliffe N, Borkoles E, Levy A. Precompetitive state anxiety objective and subjective performance and causal attributions in competitive swimmers. Pediatric Exercise Science Feb; 2007; 19, (1): 39-50.
 • 21. Singer RN. Motor Leaning and Human Performance, Second Ed, M. Million Pub. Co, New York, 1975.
 • 22. Yücel EO. Taekwondocuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Müsabakalardaki Başarılarına Etkisi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003.
 • 23. Zeng HZ, Leung RW, Liu W. An examination of competitive anxiety and self-confidence among college varsity athletes. Journal of Physical Education & Recreation, 2008; 14(2): 6-12.
APA bingöl h, ÇOBAN B, bingöl ş, Gündoğdu C (2012). Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. , 121 - 125.
Chicago bingöl hülya,ÇOBAN Bilal,bingöl şükrü,Gündoğdu Cemal Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. (2012): 121 - 125.
MLA bingöl hülya,ÇOBAN Bilal,bingöl şükrü,Gündoğdu Cemal Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. , 2012, ss.121 - 125.
AMA bingöl h,ÇOBAN B,bingöl ş,Gündoğdu C Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. . 2012; 121 - 125.
Vancouver bingöl h,ÇOBAN B,bingöl ş,Gündoğdu C Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. . 2012; 121 - 125.
IEEE bingöl h,ÇOBAN B,bingöl ş,Gündoğdu C "Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi." , ss.121 - 125, 2012.
ISNAD bingöl, hülya vd. "Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi". (2012), 121-125.
APA bingöl h, ÇOBAN B, bingöl ş, Gündoğdu C (2012). Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 14(1), 121 - 125.
Chicago bingöl hülya,ÇOBAN Bilal,bingöl şükrü,Gündoğdu Cemal Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 14, no.1 (2012): 121 - 125.
MLA bingöl hülya,ÇOBAN Bilal,bingöl şükrü,Gündoğdu Cemal Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, vol.14, no.1, 2012, ss.121 - 125.
AMA bingöl h,ÇOBAN B,bingöl ş,Gündoğdu C Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi. 2012; 14(1): 121 - 125.
Vancouver bingöl h,ÇOBAN B,bingöl ş,Gündoğdu C Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi. 2012; 14(1): 121 - 125.
IEEE bingöl h,ÇOBAN B,bingöl ş,Gündoğdu C "Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi." Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 14, ss.121 - 125, 2012.
ISNAD bingöl, hülya vd. "Üniversitelerde Öğrenim Gören Taekwondo Milli Takım Sporcularının Maç Öncesi Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi". Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 14/1 (2012), 121-125.