Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 801 - 817 Metin Dili: Türkçe

KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ

Öz:
Kurgusal nitelikli çocuk kitaplarındaki ayı karakterinin kurgulanış biçimi ve çocuklara verdiği iletiler açısından incelendiği araştırma doküman analizi deseniyle yapılmıştır. Çalışmanın verileri iki şekilde toplanmıştır. İlkin çalışmanın amacı doğrultusunda incelenmek için belirlenen eserler temin edilmiş, sonrasında belirlenen bu eserlerin baskılarının orijinal olup olmadığı kontrol edilmiştir. İkinci olarak ise çocuk okurların kurgusal kitaplardaki ayı karakterine ilişkin düşüncelerini öğrenebilmek amacıyla onlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler öncelikle betimsel analize sonrasında içerik analizine tabi tutularak derinleştirilmiştir. Çalışmanın geçerli ve güvenilir olması adına ise veri toplama sürecinden analiz sürecine kadar çeşitli tedbirler alınmıştır. Çalışma sonucunda incelenen eserlerde kimi zaafları olsa da ayı karakterinin sevimli, masum ve yardımsever bir varlık olarak resmedildiği görülmüştür. Ayrıca ayı karakterinin annesi, arkadaşları ve çevresindeki diğer varlıklarla ilişkilerini iyi niyet temelinde geliştirdiği fakat onun bütün iyi niyetine rağmen insanlarla iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığı ve insanlar tarafından şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

BEAR CHARACTER IN FICTIONAL CHILDREN’S BOOKS

Öz:
The present study was conducted through document analysis design in terms of the way the bear character is fictionalized in children’s books and the messages given. The data were collected in two phases. First, the relevant resources were collected then exposed to originality confirmation. Secondly, semi-structured interviews were realized with children in order to find out their views on bear character in fictional books. The data were descriptively analyzed then content analysis was completed. To ensure reliability and validity of the study, precautions were taken from the very beginning of data collection until their analysis. The results show that despite certain frailties, the bear is represented as cute, well-disposed and harmless. In addition, it was seen that the bear has goodwill based relations with mother, friends and other entities around but cannot communicate with man and avoid violence committed by human-being
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKIN, S. (2013). Kırdığımız Oyuncaklar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • ARSEVEN, T. (2005). Mesaj Açısından Çocuk Kitapları. Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, 104-105, 42-52.
 • BAKDEMİR, A. (2010). İlköğretim ve Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Ahlak ve Karakter Eğitimi Konusundaki Algı, Tutum ve Eğitimsel Uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BATTİSTİCH, V (2005). Character Education, Prevention and Positive Youth Development. Washington, DC: Character Education Partnership.
 • BOWEN, G. A. (2009). Document Analysis As A Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9-2, 27-40.
 • DÜZDAĞ, M. E. (2009). Safahat Eski ve Yeni Harflerle Karşılaştırmalı Neşir ve Safahat Dışında Kalmış Şiirler. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • EKŞİ, H. (2003). Temel İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1/1, 79-96.
 • EKŞİ, H. ve KATILMIŞ, A. (2011). Karakter Eğitimi El Kitabı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • ERDAL, K. ve GÖKMEN, A. (2010). Çocuklara Verdiği Dersler Açısından La Fontaine’nin Fablları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3-10, 259-271.
 • ERDEM, A. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Çocuk Kitaplarındaki Kahramanlar. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (613-620). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • ERGİN, M. (2009). Dede Korkut Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • GÜLER, A., HALICIOĞLU, M. B. ve TAŞĞIN, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • HARNED, P. J. (1999). Leading The Effort To Teach Character In Schools. National Association of Secondary School Principals Bulletin, 83, 25-32.
 • HEALEA, C. (2006). Character Education With Resident Assistants: A Model For Developing Character On College Campuse. The Journal of Education, 186-1, 65-77.
 • HÖKELEKLİ, H. (2011). Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • KANGER, F. (2007). Hz. Muhammed Ahlakını Referans Alan Bir Karakter Eğitimi Modeli. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KARATAY, H. (2007). Değer Aktarımı Açısından Yerli ve Yabancı Çocuk Edebiyatı Ürünleri. 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (939-948). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 • KARATAY, H. (2011). Karakter Eğitiminde Edebi Eserlerin Kullanımı. Turkish Studies, 6-1, 1439-1454.
 • KARATAY, H. (2014). Çocuk Edebiyatı Metinlerinde Bulunması Gereken Özellikler. Tacettin Şimşek (ed.), Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı (81-130). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • KARATAY, H., DESTEBAŞI, F. ve DEMİRBAŞ, M. (2015). Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin 6, 7, ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Karakter Gelişimine Etkisi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS-II, 123-140.
 • KIRITOĞLU ÖZDİL, S. (2011). Miyase Sertbarut’un “Kapiland’ın Kobayları” Adlı Yapıtıyla Christine Nöstlinger’in “Kim Takar Salatalık Kral”ı Adlı Yapıtın Karakter Çerçeveleri Bakımından İncelenmesi. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (411- 422). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • LOCKWOOD, A. L. (1997). Character Education: Controversy and Consensus. California: Corwin Press.
 • MERİAM, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan, çev. ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • MİLES, M. B. ve HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Espended Sourcebook. California: SAGE Publications.
 • NUR, İ. H. (2013). Mesnevi’de Hayvan Karakterleri (Metaforları). AVKAE Dergisi, 3-1, 18-30.
 • OĞUZKAN, A. F. (2010). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ORHAN, A. (2013). Hayat Bilgisi Dersi Programının Karakter Eğitimi Açısından Öğretmen ve Öğrenci Perspektiflerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • SEVER, S. (2010). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
 • SIRRI, V. (2015). Karakter Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 4-1, 121-144.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA YILMAZ O (2016). KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(2), 801 - 817.
Chicago YILMAZ OĞUZHAN KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 5, no.2 (2016): 801 - 817.
MLA YILMAZ OĞUZHAN KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.5, no.2, 2016, ss.801 - 817.
AMA YILMAZ O KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2016; 5(2): 801 - 817.
Vancouver YILMAZ O KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2016; 5(2): 801 - 817.
IEEE YILMAZ O "KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5, ss.801 - 817, 2016.
ISNAD YILMAZ, OĞUZHAN. "KURGUSAL NİTELİKLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AYI KARAKTERİ". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 5/2 (2016), 801-817.