Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 44 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışma Aydın Huzurevi sakinlerinin denge ve yürüme durumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek ve düşme risklerini saptamak amacı ile yapılmıştır. Aydın Huzurevindeki 101 yaşlı çalışma kapsamına alındı. Yaşlılarla birebir yüz yüze görüşülerek, sosyo-demografik özelliklerini, özürlülük durumunu, yardımcı yürüme cihazı kullanımını, tanı konmuş hastalıklarını değerlendirmeye yönelik bir form dolduruldu ve Tinetti Denge ve Yürüme Değerlendirme Skalası uygulandı. Saptanan skorlardan 28-26, 25-19 arası ve 19'un altı sırasıyla normal fonksiyon, orta derece ve ciddi düşme riski olarak kabul edildi. 101 yaşlının 64'ü (%63,4) erkek, 37'si (%36,6) kadındı. Grubumuzda yürüme ve denge toplam skor ortalaması 19,51 olarak bulundu. Yaşlıların 41'inde (%40,6) ciddi düşme riski, 23'ünde(%22.8) orta derecede düşme riski ve 37'sinde (%36,6) normal fonksiyon saptandı. Serebrovasküler hastalığı (SVH) olan 20 yaşlının 16'sı (%80) ve kadınların 20'si (%54), ciddi düşme riski olanlar grubundaydı.Yaşlıların 73'ü (%72,3) yardımcı yürüme cihazı kullanmıyordu ancak bunların 18'i (%24,6) ciddi düşme riski olanlar grubundaydı. Yaşlılarımızın yaklaşık yarısında ciddi denge ve yürüme problemi saptanmıştır. Bu kişilerden yardımcı alet kullanmayanların kullanmaları sağlanmalı ve özellikle riskli durumda olan SVH'lı hastalar ve kadınlar bilgilendirilerek olası düşmelere karşı önlem alınması hedeflenmelidir.
Anahtar Kelime: Risk değerlendirmesi Yaşlı Geriatri Bakım evleri Yürüyüş şekli

Konular: Rehabilitasyon Geriatri ve Gerontoloji

Evaluation of the balance and gait status in nursing home residents

Öz:
Aim of the study was to evaluate the balance and gait status of elderly persons, the factors affecting their status and determine the risk of falls. Our study group was 101 residents of the nursing home in Aydın. A form for assesing the handicap status, usage of helping devices (walker, cane etc.) and chronic conditions was filled and Tinetti Balance and Gait Evaluation Scale was applied. The scores between 28-26, 25-19 and below 19 were accepted as normal function, moderate and severe impairment group, respectively. Mean value of the balance and gait score was 19.51. Of the total residents, 41(40.6%) were in the severe, 23(22.8%) were in the moderate impairment group and 37(36.6%) showed normal function. Of the 20 elderly with cerebrovascular diseas, 16 (80%) and of the 37 women, 20 (%54) were in the severe impairment group. Among the 73 residents who were not using helping devices, 18 (24.6%) were also in the severe impairment group. Nearly half of the residents showed severe balance and gait problems. Female gender and cerebrovascular disease were found to be the risk factors for fall. Risk groups for fall have to be educated for prevention of fall and encouraged to use helping devices.
Anahtar Kelime: Nursing Homes Gait Risk Assessment Aged Geriatrics

Konular: Rehabilitasyon Geriatri ve Gerontoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1 World Health Organization. Resolution of the Executive Board of the WHO on health promotion. Health Promotion International 1998; 13:266.
 • 2. Tinetti ME, Doucette J, Claus E, Marottoli R. Risk factors for serious injury during falls by older persons in the community. J Am Geriatr Soc 1995; 43(11):1214-1221.
 • 3. Gill TM, Williams CS, Mendes de Leon CF, Tinetti ME. The role of change in physical performance in determining risk for dependence in activities of daily living among nondisabled community-living elderly persons. J Clin Epidemiol 1997; 50(7):765-772.
 • 4. Gill TM, Williams CS, Tinetti ME. Environmental hazards and the risk of nonsyncopal falls in the homes of community-living older persons. Med Care 2000; 38(12):1174-1183.
 • 5. Huang HC, Gau ML, Lin WC, George K. Assessing Risk of Falling in Older Adults. Public Health Nursing 2003; 20(5):399-411.
 • 6 Braun BL. Knowledge and perception of fall-related risk factors and fall-reduction techniques among community-dwelling elderly individuals. Phys Ther 1998; 78(12):1262-1276.
 • 7 Rizzo JA, Friedkin R, Williams CS, Nabors J, Acampora D, Tinetti ME. Health care utilization and costs in a Medicare population by fall status. Med Care 1998; 36(8):1174-1188.
 • 8 Clemson L, Cumming RG, Roland M. Case-control study of hazards in the home and risk of falls and hip fractures. Age Ageing 1996; 25(2):97-101.
 • 9 Cipriany-Dacko LM, Innerst D, Johannsen J, Rude V. Interrater reliability of the Tinetti Balance Scores in novice and experienced physical therapy clinicians. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78(10):1160- 1164.
 • 10 Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1986; 34(2):119-126.
 • 11 Rubenstein LZ. Comprehensive geriatric assessment. In: Abrams WB, Beers MH, Berkow R, (eds). The Merck Manual of Geriatrics. Merck & Co., Inc., NJ, USA, 1995; pp 224-235.
 • 12 Baker SP, Harvey AH. Fall injuries in the elderly. Clin Geriatr Med 1985; 1(3):501-512.
 • 13 Gryfe CI, Amies A, Ashley MJ. A longitudinal study of falls in an elderly population: I. Incidence and morbidity. Age Ageing 1977; 6(4):201-210.
 • 14 Cihan ÜA, Dinç G, Oruço¤lu A, O¤urlu H, Ecebay A. Manisa Muradiye Sa¤l›k Oca¤› bölgesinde yaßl›larda kaza s›kl›¤› ve kaza ile ilißkili faktörler. 7.Halk Sa¤l›¤› Günleri: Yaßl›l›k ve Kronik Dejeneratif Hastal›klar , poster 21. 2001.
 • 15 Raiche M, Hebert R, Prince F, Corriveau H. Screening older adults at risk of falling with the Tinetti balance scale. Lancet 2000; 356(9234):1001-1002.
 • 16 Tinetti ME, Speechley M. Prevention of falls among the elderly. N Engl J Med 1989; 320(16):1055-1059.
 • 17 Oakley A, Dawson MF, Holland J, Arnold S, Cryer C, Doyle Y et al. Preventing falls and subsequent injury in older people. Qual Health Care 1996; 5(4):243-249.
 • 18 O’Loughlin JL, Robitaille Y, Boivin JF, Suissa S. Incidence of and risk factors for falls and injurious falls among the community-dwelling elderly. Am J Epidemiol 1993; 137(3):342-354.
 • 19 Bath PA, Morgan K. Differential risk factor profiles for indoor and outdoor falls in older people living at home in Nottingham, UK. Eur J Epidemiol 1999; 15(1):65-73.
 • 20 Syrjala P, Luukinen H, Pyhtinen J, Tolonen U. Neurological diseases and accidental falls of the aged. J Neurol 2003; 250(9):1063-1069.
 • 21 Hyndman D, Ashburn A. People with stroke living in the community: Attention deficits, balance, ADL ability and falls. Disabil Rehabil 2003; 25(15):817-822.
 • 22 Yates JS, Lai SM, Duncan PW, Studenski S. Falls in communitydwelling stroke survivors: an accumulated impairments model. J Rehabil Res Dev 2002; 39(3):385-394.
 • 23 Hausdorff JM, Herman T, Baltadjieva R, Gurevich T, Giladi N. Balance and gait in older adults with systemic hypertension. Am J Cardiol 2003; 91(5):643-645.
 • 24 Levine SA, Barry PP. Geriatric patients. In: Noble J, (ed). Textbook of Primary Care Medicine. Mosby, Inc., Missouri, USA, 2001; pp 71 88.
APA GEMALMAZ A, DİŞCİGİL G, Basak O (2004). Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. , 41 - 44.
Chicago GEMALMAZ AYFER,DİŞCİGİL GÜZEL,Basak Okay Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. (2004): 41 - 44.
MLA GEMALMAZ AYFER,DİŞCİGİL GÜZEL,Basak Okay Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. , 2004, ss.41 - 44.
AMA GEMALMAZ A,DİŞCİGİL G,Basak O Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. . 2004; 41 - 44.
Vancouver GEMALMAZ A,DİŞCİGİL G,Basak O Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. . 2004; 41 - 44.
IEEE GEMALMAZ A,DİŞCİGİL G,Basak O "Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi." , ss.41 - 44, 2004.
ISNAD GEMALMAZ, AYFER vd. "Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi". (2004), 41-44.
APA GEMALMAZ A, DİŞCİGİL G, Basak O (2004). Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi, 7(1), 41 - 44.
Chicago GEMALMAZ AYFER,DİŞCİGİL GÜZEL,Basak Okay Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi 7, no.1 (2004): 41 - 44.
MLA GEMALMAZ AYFER,DİŞCİGİL GÜZEL,Basak Okay Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi, vol.7, no.1, 2004, ss.41 - 44.
AMA GEMALMAZ A,DİŞCİGİL G,Basak O Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2004; 7(1): 41 - 44.
Vancouver GEMALMAZ A,DİŞCİGİL G,Basak O Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2004; 7(1): 41 - 44.
IEEE GEMALMAZ A,DİŞCİGİL G,Basak O "Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi." Türk Geriatri Dergisi, 7, ss.41 - 44, 2004.
ISNAD GEMALMAZ, AYFER vd. "Huzurevi sakinlerinin yürüme ve denge durumlarının değerlendirilmesi". Türk Geriatri Dergisi 7/1 (2004), 41-44.