Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma

Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 84 - 106 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı Turizm İşletme Belgeli beş yıldızlı otel işletmelerinde kullanılan finansal oranların, kullanım sıklığı ve önem derecesi bağlamında saptanmasıdır. Literatür taraması neticesinde geliştirilen anketle Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren 191 adet turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otelden veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda otel işletmelerinin en sık kullandığı ve önem verdikleri oran grubunun otel faaliyet oranları olduğu belirlenmiştir. Ayrıca nakit oranı, borçlanma oranı, alacak devir hızı oranı, faaliyet karlılığı, net kar marjı oranı, satılabilir odabaşına gelir oranı ve ortalama oda fiyatının en sık kullanılan ve en fazla önem verilen oranlar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme İşletme Finans

Using of Financial Ratios in Five Stars Hotel Companies: A Research in Mediterranean Region

Öz:
The aim of this study is to determine financial ratios, which are used commonly by tourism operation, certified five star hotel companies. The data were collected from 191 tourism operations certified five star hotel companies operating in the Mediterranean region by a questionnaire developed a result of review of the literature. In the analysis result, it is determined that the most important and mostly used financial ratio group by hotel companies is hotel activity ratios. Additionally it is determined that cash ratio, leverage ratio, receivables turnover ratio, operating profitability ratio, net profit margin ratio, room revenue per available room and average room rate are the most important and mostly used ratios by five stars hotel companies.
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm İşletme İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Akgüç, Ö.(1998), Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul: Avcıol.
 • Akgüç, Ö.(2011), Mali Tablolar Analizi, İstanbul: Avcıol.
 • Andrew, P. ve Schmidgall R. (1993), 'Financial Management For The Hospitality Industry', USA:AH&MA.
 • Aydın, N. (1988), İşletmelerin Birleşmesinde Finansal Analiz ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M.(2010), Finansal Yönetim, Ankara: Detay.
 • Bakır, H. ve Şahin, C. (2009), Yöneticiler İçin Finansal Tablolar Analizi, Ankara: Detay.
 • Berk, N. (2010), Finansal Yönetim, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Brealy, R. A., Myers, S. C. ve Marcus, A. J. (1995), Fundamentals Of Corporate Finance', İstanbul: Literatür Kitabevi.
 • Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2008), İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Chesnick, D. S. (2000), Financial Management and Ratio Analysis For Cooperative Enterprises. U.S. Department of Agriculture, Rural Business-Cooperative Service, RBS Research Report 175.
 • Ercan, M. K. ve Ban, Ü. (2010), Değere Dayalı İşletme Finansı, Finansal Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ergün, E. M. (2008), Sermaye Bütçelemesi ve Türk Sanayi İşletmelerinde Uygulaması, Yayınlanmış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Jagels, M. G. ve Coltman, M. M. (2004), Hospitality Management Accounting. New York : Wiley.
 • Karadeniz, E. (2008), Türk Konaklama İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karadeniz, E. (2012), 'İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Turizm Şirketlerinin İşletme, Finansal Ve Toplam Risk Düzeylerinin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi' Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (1), ss. 309-324.
 • Kim, D. J. (2006), 'A Comparative Study of Financial Ratios Between Hotels and Restaurants', International Journal of Tourism Sciences, 6 (1), ss. 95-106.
 • Langemeier, M. R. (2004), Financial Ratios Used In Financial Management', Kansas State University.
 • Mutlu, E. (1991), Anonim Şirket Faaliyet Raporlarının Mali Analiz Açısından Önemi ve Türkiye'deki Uygulama, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir .
 • Orhan, Suphi M. ve Yazarkan, H. (2011), 'Küresel Finansal Krizin İMKB 30 Şirketlerine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma', Muhasebe ve Denetime Bakış, 33, ss. 17-28.
 • Önal, Y. B., Karadeniz, E., Koşan, L. (2006), 'Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme', Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2(2), ss. 16-25.
 • Scmidgall, S. Raymond ve Defranco, L. Agnes (2004), 'Ratio Analysis: Financial Benchmarks For The Club İndustry', Journal of Hospitality Financial Management, 12 (1), ss. 1-16.
 • Singh, A. J. And Schmidgall, R. S. (2001), 'Use Of Ratios By The Financial Executives In The U.S. Lodging İndustry', Journal Of Hospitality Financial Management, 9(1), ss. 26-45.
 • Singh, A. J. and Schmidgall, Raymond S. (2002), 'Analysis Of Financial Ratios Commonly Used, Us Lodging Financial Executives', Journal Of Leisure Property, 2(3), ss. 201-213.
 • White, I. Gerald, Sondhi, C. Ashwinpaul ve Fried, D. (1997), The Analysis and Use Of Financial Statements, New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2011), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara: Detay.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2011), 'İstatistikler',
 • http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/arama?Turizm (06.11.2011).
APA Karadeniz E, KAHİLOĞULLARI S (2013). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. , 84 - 106.
Chicago Karadeniz Erdinc,KAHİLOĞULLARI Selda Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. (2013): 84 - 106.
MLA Karadeniz Erdinc,KAHİLOĞULLARI Selda Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. , 2013, ss.84 - 106.
AMA Karadeniz E,KAHİLOĞULLARI S Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. . 2013; 84 - 106.
Vancouver Karadeniz E,KAHİLOĞULLARI S Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. . 2013; 84 - 106.
IEEE Karadeniz E,KAHİLOĞULLARI S "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma." , ss.84 - 106, 2013.
ISNAD Karadeniz, Erdinc - KAHİLOĞULLARI, Selda. "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma". (2013), 84-106.
APA Karadeniz E, KAHİLOĞULLARI S (2013). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3), 84 - 106.
Chicago Karadeniz Erdinc,KAHİLOĞULLARI Selda Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10, no.3 (2013): 84 - 106.
MLA Karadeniz Erdinc,KAHİLOĞULLARI Selda Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.10, no.3, 2013, ss.84 - 106.
AMA Karadeniz E,KAHİLOĞULLARI S Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2013; 10(3): 84 - 106.
Vancouver Karadeniz E,KAHİLOĞULLARI S Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 2013; 10(3): 84 - 106.
IEEE Karadeniz E,KAHİLOĞULLARI S "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma." Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10, ss.84 - 106, 2013.
ISNAD Karadeniz, Erdinc - KAHİLOĞULLARI, Selda. "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi'nde Bir Araştırma". Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10/3 (2013), 84-106.