Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması

Yıl: 2013 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 72 - 77 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması

Öz:
Amaç: Çocuk ve ergenlerin olumsuz bilişlerini değerlendiren Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği`nin (Schniering ve Rapee 2002) çocuk ve ergenlerde kullanımına yönelik psikometrik özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmaya Ankara ilindeki ilköğretim okullarında eğitim gören, yaşları 9-16 arasında (Yaş X=12.30; SS=1.26) değişen, 4. - 8. sınıflara devam eden toplam 534 çocuk ve ergen katılmıştır. Katılımcıların 276'sı kız, 258'i erkektir. Bulgular: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri önerilen dört faktörlü yapının Türk çocuklarına uygunluğunu desteklemektedir. Bu faktörler varyansın yaklaşık %50'sini açıklamıştır. Sosyal tehdit faktörü varyansın %31.72'sini, kişisel başarısızlık faktörü varyansın %8.32'sini, düşmanlık faktörü varyansın %5.80'sını ve fiziksel tehdit faktörü varyansın %5.10'unu açıklamıştır. Özgün çalışmada kişisel başarısızlık varyansın önemli bir bölümünü açıklarken, bu çalışmada sosyal tehdit birinci faktör olarak belirmiştir. Test tekrar test kararlılığı (r=.90) ve iç tutarlılık(a =.94) güvenirlik analizleri ölçeğin yüksek bir güvenirlikte değerlendirme yaptığını göstermiştir. Sonuç: Çocuk ve ergenlerde olumsuz bilişlerin varlığını ve şiddetini değerlendiren bu ölçek, araştırma ve klinik uygulamaların yanı sıra çocuk ve ergenlerin düşünce içeriklerinin önemli olduğu arkadaşlık ilişkileri, akademik başarı ve zorbalık gibi alanlara yönelik önleyici psikolojik danışmanın önemli olduğu eğitim ortamlarında da kullanılabilir. (Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2013; 2: 72-77)
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji Aile Çalışmaları

Evaluation of Negative Cognitions in Children and Adolescents: Children’s Automatic Thoughts Scale

Öz:
Amaç: Çocuk ve ergenlerin olumsuz bilişlerini değerlendiren Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği`nin (Schniering veRapee 2002) çocuk ve ergenlerde kullanımına yönelik psikometrik özelliklerini değerlendirmektir.Yöntem: Araştırmaya Ankara ilindeki ilköğretim okullarında eğitim gören, yaşları 9-16 arasında (Yaş X=12.30; SS=1.26)değişen, 4. - 8. sınıflara devam eden toplam 534 çocuk ve ergen katılmıştır. Katılımcıların 276’sı kız, 258’i erkektir.Bulgular: Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri önerilen dört faktörlü yapının Türk çocuklarına uygunluğunudesteklemektedir. Bu faktörler varyansın yaklaşık %50’sini açıklamıştır. Sosyal tehdit faktörü varyansın %31.72’sini,kişisel başarısızlık faktörü varyansın %8.32’sini, düşmanlık faktörü varyansın %5.80’sını ve fiziksel tehdit faktörü varyansın%5.10’unu açıklamıştır. Özgün çalışmada kişisel başarısızlık varyansın önemli bir bölümünü açıklarken, bu çalışmadasosyal tehdit birinci faktör olarak belirmiştir. Test tekrar test kararlılığı (r=.90) ve iç tutarlılık(a =.94) güvenirlik analizleriölçeğin yüksek bir güvenirlikte değerlendirme yaptığını göstermiştir.Sonuç: Çocuk ve ergenlerde olumsuz bilişlerin varlığını ve şiddetini değerlendiren bu ölçek, araştırma ve klinik uygulamalarınyanı sıra çocuk ve ergenlerin düşünce içeriklerinin önemli olduğu arkadaşlık ilişkileri, akademik başarı ve zorbalık gibialanlara yönelik önleyici psikolojik danışmanın önemli olduğu eğitim ortamlarında da kullanılabilir. (Bilişsel DavranışçıPsikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2013; 2: 72-77)
Anahtar Kelime:

Konular: Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV). Washington DC. (Çev. ed.: E Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995.
 • Beck AT (1976) Cognitive Therapy and The Emotional Disorders. New York: New American Library.
 • Beck JS (2005) Cognitive Therapy For Challenging Problems. New York: The Guilford Press.
 • Erol N, Şimsek Z, Öner O ve ark. (2005) Behavioral and Emotional Problems Among Turkish Children at Ages 2 to 3 Years. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 44:80-87.
 • Hogendoorn SM, Wolters LH, Vervoort L ve ark. (2010) Measuring Negative and Positive Thoughts in Children: An Adaptation of The Children’s Automatic Thoughts Scale. Cognitve Ther Res, 34:467-478.
 • Karakaya I, Coşkun A, Ağaoğlu B ve ark. (2007) Çocukluktaki Olumsuz Düşünceleri Değerlendirme Ölçeği GeçerlikGüvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 18:155- 162.
 • Kaslow NJ, Stark KD, Printz B ve ark. (1992). Cognitive Triad Inventory for Children: Devlopment and Relation to Depression and Anxiety. J Clin Child Psychol, 21:339- 347.
 • Kendall PC (1984) Behavioral Assessment and Methodology. Annual Review of Behavior Therapy: Theory and Practice, 9:39-94.
 • Leitenberg H (2002) Children’s Negative Cognitive Errors Questionnaire (CNCEQ). University of Vermont, Burlington. USA.
 • Merikangas KR, He JP, Burstein M ve ark. (2010a) Lifetime Prevalence of Mental Disorders in US Adolescents: Results from The National Comorbidity Study-Adolescent Supplement (NCS-A). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 49:980-989
 • Merikangas K.R., He J.P., Brody D. ve ark. (2010b) Prevalence and Treatment of Mental Disorders Among US Children in the 2001-2004 NHANES. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 125:75-81
 • Ronan KR, Kendall PC, Rowe M (1994) Negative Affectivity in Children: Development and Validation of a Self-Statement Questionnaire. Cognitive Ther Res, 18:509-528
 • Schniering CA, Hudson JL, Rapee RM (2000) Issues in the Diagnosis and Assessment of Anxiety Disorders in Children and Adolescents. Clinical Psychol Rev, 20:453- 478
 • Schniering CA, Rapee RM (2002) Development and Validation of a Measure of Children’s Automatic Thoughts: The Children’s Automatic Thoughts Scale. J Beh Res Ther, 40:1091-1109
 • Stark KD, Best LR, Adam T (1990) Development and Psychometric Evaluation of a Depressogenic Thoughts Questionnaire for Children, Yayınlanmamış Araştırma Raporu
 • Sümer N (2000) Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3:74-79
APA ERGİN D, GÜL KAPÇI E (2013). Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. , 72 - 77.
Chicago ERGİN Derya Atalan,GÜL KAPÇI Emine Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. (2013): 72 - 77.
MLA ERGİN Derya Atalan,GÜL KAPÇI Emine Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. , 2013, ss.72 - 77.
AMA ERGİN D,GÜL KAPÇI E Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. . 2013; 72 - 77.
Vancouver ERGİN D,GÜL KAPÇI E Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. . 2013; 72 - 77.
IEEE ERGİN D,GÜL KAPÇI E "Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması." , ss.72 - 77, 2013.
ISNAD ERGİN, Derya Atalan - GÜL KAPÇI, Emine. "Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması". (2013), 72-77.
APA ERGİN D, GÜL KAPÇI E (2013). Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(2), 72 - 77.
Chicago ERGİN Derya Atalan,GÜL KAPÇI Emine Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2, no.2 (2013): 72 - 77.
MLA ERGİN Derya Atalan,GÜL KAPÇI Emine Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, 2013, ss.72 - 77.
AMA ERGİN D,GÜL KAPÇI E Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2013; 2(2): 72 - 77.
Vancouver ERGİN D,GÜL KAPÇI E Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi. 2013; 2(2): 72 - 77.
IEEE ERGİN D,GÜL KAPÇI E "Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması." Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2, ss.72 - 77, 2013.
ISNAD ERGİN, Derya Atalan - GÜL KAPÇI, Emine. "Çocuk ve Ergenlerde Olumsuz Bilişlerin Değerlendirilmesi: Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği’nin Uyarlanması". Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2/2 (2013), 72-77.