Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 23 - 46 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011)

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu bağlamda son on yıl içerisinde yapılan 77 lisansüstü tezi çeşitli açılardan gruplandırılmıştır. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir "Tez İnceleme Formu" geliştirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f)'tan yararlanılmış ve veriler grafikler üzerinde gösterilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi eğitim alanında on farklı üniversiteden toplam 77 tezin yürütüldüğü, tezlerde çalışma grubunun sıklıkla çocuklar olduğu, tanımlayıcı ve fark istatistiklerinden faydalanıldığı, tezlerin büyük bir bölümünün herhangi bir destek alınmadan yapıldığı ve çalışma alanı olarak Türkiye genelinde çok az sayıda ilde çalışmaların yürütüldüğü bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

An Overview of Postgraduate Thesis Within The Field of Pre-School Education in Turkey (2002-2011)

Öz:
The purpose of this study is to investigate the post-graduate theses in the field of pre-school education in Turkey. In this context 77 graduate theses done in the last decade will be grouped in several ways and will guide future research methods. The sample of the study was determined with criterion sampling which is one of the purposively sampling strategies. “Thesis Examination Form” was developed by the researchers for he purpose of the study to examine the theses than are reached. The frequancy (f) was used in data analysis process and displayed on graphs. As a result of the research findings, it was found that total 77 theses from different universities were carried out in the field of pre-school education, mostly children were studied with these theses, quantitative research techniques were widely used, a descriptive and differential statistics were benefited, majority of theses were made without any support and studies were conducted in very few cities as a study area in Turkey
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AHİ B, KILDAN A (2013). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). , 23 - 46.
Chicago AHİ Berat,KILDAN A. Oğuzhan Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). (2013): 23 - 46.
MLA AHİ Berat,KILDAN A. Oğuzhan Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). , 2013, ss.23 - 46.
AMA AHİ B,KILDAN A Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). . 2013; 23 - 46.
Vancouver AHİ B,KILDAN A Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). . 2013; 23 - 46.
IEEE AHİ B,KILDAN A "Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011)." , ss.23 - 46, 2013.
ISNAD AHİ, Berat - KILDAN, A. Oğuzhan. "Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011)". (2013), 23-46.
APA AHİ B, KILDAN A (2013). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(27), 23 - 46.
Chicago AHİ Berat,KILDAN A. Oğuzhan Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.27 (2013): 23 - 46.
MLA AHİ Berat,KILDAN A. Oğuzhan Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.27, 2013, ss.23 - 46.
AMA AHİ B,KILDAN A Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 0(27): 23 - 46.
Vancouver AHİ B,KILDAN A Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 0(27): 23 - 46.
IEEE AHİ B,KILDAN A "Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011)." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.23 - 46, 2013.
ISNAD AHİ, Berat - KILDAN, A. Oğuzhan. "Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2013), 23-46.