Yıl: 2003 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 128 - 131 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas

Öz:
Bu çalışmada bölgemizdeki irritabl barsak sendromu prevalansının saptanması ile bu hastaların klinik özellikleri ve irritabl barsak sendromu'nu etkileyebilecek faktörlerin dağılımının bulunması amaçlanmıştır. Yöntem: 1250 bireyden ortalama yaşları 38.99+0.44 olan 998 birey Roma II kriterlerini içeren anketimizi cevaplamıştır. Bulgular: Sivas il merkezinde irritabl barsak sendromu prevalansını %19.1 olarak saptadık, irritabl barsak sendromu saptanan bireylerin yaş grupları arasında farklılık gözlenmezken, irritabl barsak sendromu 'nun kadınlarda daha sık olduğu gözlemlendi. (p<0.05) Meslek olarak da işçilerde daha fazlaydı, irritabl barsak sendromu pozitifliği üç öğün düzenli yemek yemeyenlerde anlamlı derecede daha yüksekti, irritabl barsak sendromu prevalansı ile psikolojik olaylar, önceki karın ameliyatları ve enfeksiyonlar arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Hastaların %41.8' inde barsak alışkanlığında değişiklik vardı ve en sık görülen değişiklik konstipasyondu. Hastaların %39.8'inin doktora başvurduğu ve en sık olarak da iç hastalıkları uzmanına başvurdukları görüldü, irritabl barsak sendromu prevalansının eğitim durumu, sigara içimi, günlük çay kahve tüketimi, alkol alımı, menstruel periyodlar ve kilo kaybıyla ilişkili olmadığı saptandı. Sonuç: Bölgemizdeki irritabl barsak sendromu prevelansı çalışmasının sonuçlarının demografik özellikleri ile birlikte batılı ülkelere benzediğini saptadık.
Anahtar Kelime: Sivas Demografi Türkiye Yaygınlık İritabl bağırsak sendromu Kolon hastalıkları, fonksiyonel

Konular: Cerrahi

Sivas bölgesinde irritabl barsak sendromu sıklığı

Öz:
We planned to determine irritable bowel syndrome prevalence in our region with its distribution according to clinical characteristics of patients and the factors which are considered to be related with irritable bowel syndrome. Methods: 998 of 1250 individuals (mean age 38.99+0.44) replied to our questionnaire including Rome II criteria. Results: We found the irritable bowel syndrome prevalence in the city center of Sivas to be 19.1%. Distribution of irritable bowel syndrome (+) patients age groups showed no significant difference but irritable bowel syndrome was significantly more common in females. The most common occupation showing irritable bowel syndrome positivity was workers. Irritable bowel syndrome prevalence was also significantly higher in persons not eating three regular meals per day. There was a significantly positive correlation between irritable bowel syndrome prevalence and psychological events, previous abdominal operations and infections. A change in bowel habitus was observed in 41.8% of irritable bowel syndrome patients, and the most common change was constipation. 39.8% of the irritable bowel syndrome patients had applied to the doctor, most often to doctors of internal medicine. We found the irritable bowel syndrome prevalence not to be related with educational status, smoking, daily tea and coffee consumption, alcohol intake, menstrual periods or weight loss. Conclusion: Irritable bowel syndrome prevalence in our region with its demographic characteristics was similar to the results seen in western countries.
Anahtar Kelime: Demography Turkey Prevalence Irritable Bowel Syndrome Colonic Diseases, Functional Sivas

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Saito YA, Locke GR, Talley NJ, et al. A comparison of the Rome and Manning criteria for case identification in epidemiological investigations of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2000; 95: 2816-24. 2. Talley NJ. Prevalence of gastrointestinal symptoms in the elderly: a population based study. Gastroenterology 1992 102: 1962-7. 3. Jones R. Likely impacts of recruitment site and methodology on characteristics of enrolled patient population: irritable bowel syndrome clinical trial design. Am J Med 1999 107: 85-90. 4. Hahn BA, Yan S, Strassels S. Impact of irritable bowel syndrome on quality of life and resource use in the United States and United Kingdom. Digestion 1999; 60: 77-81. 5. Talley NJ, Gabriel SE, Harmsen WS et al. Medical costs in community subjects with irritable bowel syndrome. Gastroenterology 1995;109: 1736. 6. Rothstein RD. Irritable bowel syndrome. Med Clin North Am 2000; 84: 1247-57. 7. Kay L, Jorgensen T, Jensen KH. The epidemiology of irritable bowel syndrome in a random population: prevalence, incidence, natural history and risk factors. Eur J Epidemiol 1994; 236: 23-30. 8. Talley NJ, Zinsmeister AR, Van Dyke Melton LJ. Epidemiology of colonic symptoms and the irritable bowel syndrome. Gastroenterology 199; 11: 927-34. 9. Ferguson A, Sircus W, Eastwood MA. Frequency of functional gastrointestinal disorders. Lancet 1977; 2: 613-4. 10. Harvey RF, Salih SY, Read EA. Organic and functional disorders in 2.000 gastroenterology outpatients. Lancet 1983; 1: 632-4. 11. Drossman DA. Irritable bowel syndrome. In: Drossman DA, Talley NJ, Thompson WG, Whitead WE, eds. The Functional Gastrointestinal Disorders, 2nd ed. Philadelphia: Williams and Associates Inc: 2001; 355-75. 12. Drossman DA, Li Z, Andruzzi E, et al. U.S. householder survey of functional gastrointestinal disorders. Prevalence, sociodemography and health impact. Dig Dis Sci 1993; 38:1569-80. 13. Longstreth GF, Hawkey CJ, Mayer EA, et al. Characteristics of patients with irritable bowel syndrome recruited from three sources: implications for clinical trials. Aliment Pharmacol Ther 2001; 15: 959-64. 14. Kruis W, Toksoez A, Dieter J, et al. Minor effect of specific psychosocial factors on the frequency of irritabl bowel syndrome. (Abstract) Gastroenterology 1999;116:4:G 4430 15. Olden KW, Scuhuster MM. Irritable bowel syndrome. In: Feldman M, Scharschmidt BF, Sleisenger MH, eds Gastrointestinal and Liver Disease Pathophysiology/ Diagnosis/ Management, 6th ed. Philadelphia: WB Saunders 1998; 2: 1536-48 16. Whitehead WE, Crowell MD, Robinson JC, et al. Effects of stressful life events on bowel symptoms: subjects with irritable bowel syndrome compared with subjects without bowel dysfunction. Gut 1992; 33: 825. 17. Prior A, Maxton DG, Whorgel PJ. Anorectal manometry in irritable bowel syndrome: differences between diarrhoea and constipation predominant subjects. Gut 1990; 31: 458- 62. 18. McHugh C, Amar M, Scheuner S, et al. Appendicectomy patients with normal appendix histology have a prevalence of irritable bowel syndrome. (Abstract) Gastroenterology 1999; 116: 4: G4521. 19. Prior A, Wilson K, Whorwell PJ, Faragher EB. Irritable bowel syndrome in gynecological clinic. Dig Dis Sci 1989; 34: 1820. 20. Delecheanut P. Rectal and vaginal maximum tolerable volumes during menstrual cycle. Eur J Gastroenterol Hepatol 1991; 3: 847-9.
APA KARAMAN N, TÜRKAY C, SAYGILI YÖNEM N (2003). Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. , 128 - 131.
Chicago KARAMAN Nuri,TÜRKAY Cansel,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. (2003): 128 - 131.
MLA KARAMAN Nuri,TÜRKAY Cansel,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. , 2003, ss.128 - 131.
AMA KARAMAN N,TÜRKAY C,SAYGILI YÖNEM N Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. . 2003; 128 - 131.
Vancouver KARAMAN N,TÜRKAY C,SAYGILI YÖNEM N Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. . 2003; 128 - 131.
IEEE KARAMAN N,TÜRKAY C,SAYGILI YÖNEM N "Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas." , ss.128 - 131, 2003.
ISNAD KARAMAN, Nuri vd. "Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas". (2003), 128-131.
APA KARAMAN N, TÜRKAY C, SAYGILI YÖNEM N (2003). Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. Turkish Journal of Gastroenterology, 14(2), 128 - 131.
Chicago KARAMAN Nuri,TÜRKAY Cansel,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. Turkish Journal of Gastroenterology 14, no.2 (2003): 128 - 131.
MLA KARAMAN Nuri,TÜRKAY Cansel,SAYGILI YÖNEM NACİYE ÖZLEM Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. Turkish Journal of Gastroenterology, vol.14, no.2, 2003, ss.128 - 131.
AMA KARAMAN N,TÜRKAY C,SAYGILI YÖNEM N Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. Turkish Journal of Gastroenterology. 2003; 14(2): 128 - 131.
Vancouver KARAMAN N,TÜRKAY C,SAYGILI YÖNEM N Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas. Turkish Journal of Gastroenterology. 2003; 14(2): 128 - 131.
IEEE KARAMAN N,TÜRKAY C,SAYGILI YÖNEM N "Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas." Turkish Journal of Gastroenterology, 14, ss.128 - 131, 2003.
ISNAD KARAMAN, Nuri vd. "Irritable bowel syndrome prevalence in city center of Sivas". Turkish Journal of Gastroenterology 14/2 (2003), 128-131.